​WISA Plywood - effektivitet på enkelt sätt

WISA-plywood är en kompositprodukt gjord av förnyelsebara råmaterial med ett unikt styrke/viktförhållande. Den används vid byggnations- och konstruktionsarbeten samt inom en mängd industriella applikationer. UPM säljer sina plywood- och fanerprodukter under det registerade varumärket WISA.

​UPM-Kymmene AB

Garnisongsg. 25 C
SE-25466  Helsingborg
SWEDEN
woodab@upm.com

​PÅ DENNA SIDA

Horizontal divider
Horizontal divider
Horizontal divider
Horizontal divider

Om UPM Plywood

UPM Plywood tillhandahåller WISA-plywood och parkettfaner av mycket hög kvalitet för konstruktion och transportindustrier samt ett antal andra industriella användningsområden. Vi säljer våra produkter under det registrerade varumärket WISA. Vårt nya och innovativa trämaterial UPM Grada som kan varmformas är idealiskt för formpressningsindustrin. Grada-tekniken ger nya möjligheter som inte har varit uppnåeliga med traditionella metoder.

Vi har utnyttjat björkens och granens främsta egenskaper, moderna produktionsmetoder samt den kunskap och erfarenhet som vår personal har och kan därför erbjuda våra kunder slitstarka och ekologiska produkter samt utmärkt service.

Pionjärer och ledare

Idag verkar UPM Plywood över hela världen men våra rötter är ända sedan artonhundratalet väl förankrade i Finland. Hos oss på UPM Plywood har innovationsarbetet alltid poängterats. Sedan vi inrättade vår forsknings- och utvecklingsavdelning för cirka 40 år sedan har vi ständigt arbetat systematiskt inom området. Vi kombinerar de senaste vetenskapliga rönen med vår långa erfarenhet av plywood och faner så att vårt produktsortiment alltid är aktuellt och vi kan anta utmaningar och introducera nya produkter. 

​Nyckeltal för UPM Plywood

Omsättning: EUR 484 miljoner (2017)
Försäljningskontor: i 10 länder
Produktionskapacitet: cirka 1 miljon kubikmeter plywood och faneer
Produktionsenheter: 9 produktionsenheter i Finland, Estland och Ryssland

 

​WISA Plywood - Biofore-produkt från naturen

Eftersom UPM Plywood vill skapa mervärde från förnyelsebara och återvinningsbara material är WISA Biofore produkterna ett miljömässigt hållbart alternativ som värdesätts av dagens miljömedvetna kunder.

  • Trä är ett förnyelsebart material och vi använder det på ett ansvarsfullt sätt i WISA-produkterna.
  • När vi tillverkar produkter av trä dämpas klimatförändringarna. Växande skogar sänker koldioxidhalten i luften och träprodukter lagrar koldioxid.
  • Trä är ett miljömässigt hållbart material och träprodukter håller länge.
  • De flesta produkter av trä kan återanvändas och återvinnas.
  • När träprodukternas livslängd är till ända kan de användas som bioenergi.
  • När träprodukter tillverkas krävs ofta mindre mängd energi än för alternativa material.

​Hur minimerar vi vår miljöpåverkan?

UPM verkar för ett hållbart skogsbruk och hållbara skogsbruksmetoder enligt internationellt överenskomna principer.

  • Vi känner till den hållbara och lagliga källan för det virke som vi använder.
  • Metoden att spåra råvarans ursprung uppfyller både PEFC- och FSC-standarder.
  • Vi är medvetna om och kontrollerar miljöpåverkan från våra plywood- och fanerfabriker och arbetar kontinuerligt med att implementera förbättringar. Alla våra fabriker har miljöhanteringssystem som är certiferade enlight ISO 14001.
  • Våra aktiviteter regleras av tillstånd utfärdade av miljömyndigheter och vi levererar transparenta rapporter om vår verksamhet.
Horizontal divider

DoP sökning

EU:s nya byggproduktförordning trädde i kraft den 1 juli 2013. Sedan dess måste alla produkter som permanent finns kvar på en struktur vara CE-märkta i enlighet med förordningen. Dessutom måste prestandadeklarationen som anger produktens egenskaper vara lätt åtkomlig för konsumenterna. En standardiserad prestandadeklaration underlättar arbetet för konstruktörer och byggnadsarbetare eftersom all nödvändig information finns i ett dokument. Detta gör det även lättare att jämföra produkter från olika tillverkare.

CE-märkningen måste vara stämplad på produkten eller fäst på den med en etikett osv. Om det är omöjligt att fästa märkningen på produkten ska märkningen anges på förpackningen eller på fraktsedlarna. CE-märkningen är vanligtvis tryckt på skivan på all obehandlad WISA-plywood. För behandlad plywood finns CE-märkningen på förpackningen. Märkningen kan också hittas på fraktsedlarna och fakturan.

UPM001CPR = WISA-Spruce 850
UPM002CPR = WISA-Spruce 950
UPM004CPR = WISA-Roof
UPM007CPR = WISA-Birch, WISA-Form Birch

Information om vad som ingår i CE-märkningen för WISA-plywoodprodukterCE Conformité Européenne
0416 ID-numret på en extern certifierare (för UPM är det Inspecta Sertifiointi Oy)
03 De två sista siffrorna i året när markeringen togs i bruk (2003)
UPM004CPR ID-numret på prestandadeklarationen
EN 13986 Produktstandard (Träbaserade skivor för byggnader)
EN 636-2 Plywoodstandard och användningskategori
S Strukturell, bekräftar klass 2+
15MM Nominell tjocklek för panelen
E1 Formaldehydklass

Som ytterligare information visas produktens handelsnamn (WISA Spruce) och ytkvalitet (t.ex. visas ytans kvalitet på WISA Spruce-plywood framsida/baksida: II/III) kan nämnas på märkning.

Horizontal divider

​Kontakta oss

Ifall du har några frågor eller vill ge feedback beträffande denna site, eller ifall du vill veta mer om oss eller våra produkter, vänligen använd Feedback rutan nedan.

Feedbackformulär

*Obligatoriska fält

Välj ämne för ditt meddelande:*

Förnamn:*

Efternamn:*

E-post:*

Ditt meddelande:*

*Ordverifiering. Skriv in de tecken du ser på bilden nedan.

I have read and agree to the *Privacy Policy