WISA Plywood

 
WISA-plywood är en kompositprodukt gjord av förnyelsebara råmaterial med ett unikt styrke/viktförhållande. Den används vid byggnations- och konstruktionsarbeten samt inom en mängd industriella applikationer. UPM säljer sina plywood- och fanerprodukter under det registerade varumärket WISA.

UPM-Kymmene AB

 • UPM-Kymmene AB
 • Rålambsvägen 17
 • P.O. Box 34113
 • SE-11260 Stockholm
 • Tel. +46 8 447 4400
 • Fax +46 8 180 963
 • woodab@upm.com


 

 Broschyrer

 

Mer WISA broschyrer på Engelska, gå till wisaplywood.com/downloads.

 

 

 WISA-Spruce P30 konstruktionsplywood

 


UPM:s WISA®-Spruce P30 erbjuder den välbekant höga kvalitet och prestanda som svenska plywood kunder har lärt sig att värdera och ha förtroende för.
 
Det officiella SITAC P30 godkännandet har sedan September 2016 blivit ogiltigt. Sedan dess finns endast officiella prestationskriterier för konstruktionsplywood i överensstämmelse med den relevanta EN-standard märkt med CE-märkningen. Den välbekanta P30-märkningen kommer dock att fortsätta att leva i produktnamnet WISA®-Spruce P30, för hjälpa kunderna att identifiera den välbekanta och pålitliga produkten.
 
Alla UPM:s WISA® produkter som tidigare märkt med P30 och SITAC-godkännandenummer kommer att fortsätta att erbjuda samma eller bättre prestanda och hållfasthetsegenskaper, samt uppfylla eller överträffa kraven i EN-standarden och nya den inofficiella nationala 20/70 klassificeringen.

 

Läs mer om detta i WISA Nyhetsbrev »


Konstruktion

Miljömässigt hållbar WISA-plywood med professionell service

WISA-plywood har utvecklats med omfattanda erfarenhet av och insikt i byggnationsarbete och arbete med plywood. Från en enda leverantör får du all den plywood som du behöver vid dina byggnations- och konstruktionsprojekt, oavsett om det är fråga om omfattande konstruktionsarbeten eller småskaliga projekt. WISA-plywood av björk och gran är stark, styv och slittålig - och miljömässigt hållbar.

Betongformar

Tillförlitlig WISA-plywood - i tid och på rätt plats

WISA-Formskivor tillverkas med mycket höga toleranskrav och har ett utmärkt styrke-viktförhållande samt bärande egenskaper som ger överträffade resultat vid alla slags formarbeten. Tack vare det stora produktsortimentet som omfattar även skivor i maxi-storlek, kan du alltid hitta den produkt som passar dig bäst, oavsett om du har som mål ett skapa en vacker betongyta eller bygga kostnadseffektivt.

Fordonsgolv

Slittålig WISA-plywood - kompetent design och lättanvänd

I transportbilar krävs extra starka, slittåliga och halkfria golvmaterial. WISA-plywood med slittålig ytbeläggning ökar fordonens livslängd. Många olika storlekar och specialtillverkade skivor gör att du sparar både tid och pengar.

Möbler

I UPM:s WISA-produktsortiment finns många olika alternativ för möbeltillverkare som arbetar med hög kvalitet och ekologiskt ansvar. I sortimentet ingår plywood av björk och gran, både standardprodukter och färdiga komponenter som passar just din produktionsprocess.

Parkettgolv

WISA-faner och plywoodkomponenter - perfekta parkettgolvspartner

WISA:s parkettgolvsverksamhet baserar sig på långvarigt samarbete, produktutveckling och innovationer tillsammans med ledande parkettgolvstillverkare. Därför har parkettkomponenterna i WISA-sortimentet optimerad tjocklek, stabilitet, storlek och fuktkvot. WISA-produkterna används i två eller tre-skikts parkettgolv.

Bussar

WISA-plywood med många användningsområden - rätt lösning för varje område

Vi tillhandahåller många ollika produkter och storlekar av lätt och stabil WISA-plywood som utgör den lämpligaste lösningen för busstillverkningsindustrin. Om du väljer rätt tjocklek och konstruktionstyp sitter passagerarna bekvämt och bullret reduceras till ett minimum.

LNG

Tillförlitlig WISA-plywood för LNG - erfarenhet och noggrannhet

UPM är ledande leverantör av specialbjörk-plywood för LNG-tankfartyg där lastsutrymmet är fodrat med membran av plywood. Den imponerande referenslistan på över 180 fartyg visar på  vår kunskap och expertis, och på UPM:s engagemang inom den här sektorn. WISA-Birch är en idealisk produkt för det här systemet tack vare den höga styrkan, snäva toleranser samt homogen och stabil kvalitet vid extremt låga temperaturer.

Om UPM Plywood

UPM Plywood tillhandahåller WISA-plywood och parkettfaner av mycket hög kvalitet för konstruktion och transportindustrier samt ett antal andra industriella användningsområden. Vi säljer våra produkter under det registrerade varumärket WISA. Vårt nya och innovativa trämaterial UPM Grada som kan varmformas är idealiskt för formpressningsindustrin. Grada-tekniken ger nya möjligheter som inte har varit uppnåeliga med traditionella metoder.
 
Vi har utnyttjat björkens och granens främsta egenskaper, moderna produktionsmetoder samt den kunskap och erfarenhet som vår personal har och kan därför erbjuda våra kunder slitstarka och ekologiska produkter samt utmärkt service.
 
Pionjärer och ledare
Idag verkar UPM Plywood över hela världen men våra rötter är ända sedan artonhundratalet väl förankrade i Finland. Hos oss på UPM Plywood har innovationsarbetet alltid poängterats. Sedan vi inrättade vår forsknings- och utvecklingsavdelning för cirka 40 år sedan har vi ständigt arbetat systematiskt inom området. Vi kombinerar de senaste vetenskapliga rönen med vår långa erfarenhet av plywood och faner så att vårt produktsortiment alltid är aktuellt och vi kan anta utmaningar och introducera nya produkter.
 
 

Nyckeltal för UPM Plywood

Omsättning: EUR 439 miljoner (2015)
Försäljningskontor: i 10 länder
Produktionskapacitet: circa 1 miljon kubikmeter plywood och faneer
Produktionsenheter: 9 produktionsenheter i Finland, Estland och Ryssland

Om UPM

UPM förnyar bio- och skogsindustrin. Vi bygger en ny hållbar framtid inom sex affärsverksamheter: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America och UPM Plywood. Våra produkter är gjorda av förnybara råmaterial som är lämpliga för återvinning. Vi betjänar våra kunder globalt. UPM har cirka 20 000 anställda och en årlig omsättning på cirka 10 miljarder euro. UPM-aktien noteras på fondbörsen i Helsingfors.
UPM – The Biofore Company – 

www.upm.com

WISA Plywood - Biofore-product från naturen

Eftersom UPM Plywood vill skapa mervärde från förnyelsebara och återvinningsbara material är WISA Biofore produkterna ett miljömässigt hållbart alternativ som värdesätts av dagens miljömedvetna kunder. 
• Trä är ett förnyelsebart material och vi använder det på ett ansvarsfullt sätt i WISA-produkterna.
• När vi tillverkar produkter av trä dämpas klimatförändringarna. Växande skogar sänker koldioxidhalten i luften och träprodukter lagrar koldioxid. 
• Trä är ett miljömässigt hållbart material och träprodukter håller länge. 
• De flesta produkter av trä kan återanvändas och återvinnas. 
• När träprodukternas livslängd är till ända kan de användas som bioenergi. 
• När träprodukter tillverkas krävs ofta mindre mängd energi än för alternativa material. 

Hur minimerar vi vår miljöpåverkan?

UPM verkar för ett hållbart skogsbruk och hållbara skogsbruksmetoder enligt internationellt överenskomna principer.
 
• Vi känner till den hållbara och lagliga källan för det virke som vi använder.
• Metoden att spåra råvarans ursprung uppfyller både PEFC- och FSC-standarder.
• Vi är medvetna om och kontrollerar miljöpåverkan från våra plywood- och fanerfabriker och arbetar kontinuerligt med att implementera förbättringar. Alla våra fabriker har miljöhanteringssystem som är certiferade enlight ISO 14001.
• Våra aktiviteter regleras av tillstånd utfärdade av miljömyndigheter och vi levererar transparenta rapporter om vår verksamhet.
 
 
 
 
WISA-Spruce used in building
 

 Contact Us

 
 • Namn:
 • Email:


 • Ditt meddelande:
 • *Word Verification. Please type the characters you see in the picture below.