WISAPLYWOOD
  • Vaneri
  • Metsäretki tuo vaihtelua koulupäivään
Artikkeli | 10/13/2020 10:48:36 | 2 min Lukuaika

Metsäretki tuo vaihtelua koulupäivään

Mikäpä olisikaan mielenkiintoisempi paikka opetella metsään liittyviä asioita kuin paikan päällä metsässä. Opiskelu raikkaassa ulkoilmassa tuo virkistävää vaihtelua koulupäivään.

UPM järjesti alkusyksyn aikana Kouvolan seudun kuudesluokkalaisille metsäretkiä yhteistyössä Suomen Metsäyhdistyksen ja 4H-järjestön kanssa. "Talousmetsä – kehitys ja kestävä käyttö" -nimisillä retkillä tutustuttiin metsien talous- ja virkistyskäyttöön, metsien kasvuun, riistanhoitoon sekä puusta saataviin lopputuotteisiin. Jokainen oppilas pääsi myös istuttamaan taimen tulevaisuuden metsäksi. Kahden päivän aikana mukana oli 11 luokkaa ja noin 240 oppilasta opettajineen.

Myös UPM Kalson viilutehtaan edustajat Petri Ryynänen ja Eija-Leena Skyttä osallistuivat metsäretken toteutukseen. He kertoivat mm. miten parkettiteollisuuden käyttöön tarkoitettua WISA-viilua valmistetaan, ja miten kaikki puuraaka-aine käytetään hyödyksi. Metsästä viilutehtaalle kuljetetaan kuusipuun järeimmät osat, eli tukit, josta sorvataan viilumattoa. Sivutuotteina syntyvä kuori ja hake käytetään omalla lämpölaitoksella biopolttoaineena tai paperin ja sellun raaka-aineena. Sorvauksesta yli jäävä tukin keskiosa eli purilas, käytetään pakkaustarviketeollisuudessa. Mukana metsässä oli mm. valmista viilua, purilas, energia- ja selluhaketta.

”Kävimme rastilla läpi viilunvalmistuksen prosessia pääpiirteittäin. Tärkeintä oli herättää nuorten mielenkiinto, ja myös opettajien. Toivotaan, että kun aika on taas parempi, voisimme enemmän järjestää koululaisvierailuja tehtaallemme. Siellä parhaiten näkee, minkälaista työ viilutehtaalla on”, kertoo Petri, joka on viime vuosien aikana ollut työtovereineen useissa nuorille kohdistetuissa tapahtumissa yhdessä Kouvolan seudun muiden UPM:n toimijoiden kanssa.

”Mukavaa oli olla mukana. On tärkeätä tarjota nuorille tällaisia tapahtumia, joissa saadaan näkyvyyttä. Meiltä tämä on pieni satsaus, mutta nuorille suuri merkitys tulevaisuuden kannalta saada tietoa erilaisista mahdollisuuksista”, toteaa Eija-Leena.

”Niin meidän bisneksessä kuin muissakin, nuorissa on se tulevaisuus”, Petri kiteyttää.

UPM on järjestänyt vastaavia metsäretkiä jo vuodesta 2017 lähtien. Oppilaille mieluisia kokemuksia ovat olleet muun muassa taimien istutus, riistanhoitorastilla kerrotut tarinat sekä makkaranpaisto nuotiolla.

Metsäretket tarjoavat lapsille turvallisen retkikokemuksen poikkeuksellisesta olosuhteista huolimatta muun muassa turvaväleihin ja hygieniaan liittyvien erityisjärjestelyjen ansiosta. Turvallisesti liikuttiin vain oman ryhmän mukana, ja jokaisella oppilaalla oli omat käsineet taimia istuttaessa.

 

upm-kymi-metsaretki-2.jpg

upm-kymi-metsaretki-1.jpg

 

Teksti: Marjut Meronen

Valokuvat: Ossi Nikki