WISAPLYWOOD
  • Vaneri
  • Kasvava ilmastotietoisuus ja sääntely luovat mahdollisuuksia puurakentamiselle
Artikkeli | 09/14/2021 08:48:14 | 5 min Lukuaika

Kasvava ilmastotietoisuus ja sääntely luovat mahdollisuuksia puurakentamiselle

Vain kahdeksan prosenttia kaikista Tanskan rakennuksista on tehty puusta. Luonnollista maalle, jossa on vähän metsiä ja runsaasti luonnonvaroja betonin valmistamiseen. Nyt, Tanskan suunnatessa kohti Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteita vuodelle 2030, puurakentaminen nousee esiin osana ratkaisua.

Maaliskuussa 2021 Tanska pääsi sopuun kestävän rakentamisen kansallisesta strategiasta. Vuodesta 2023 uusien yli tuhannen neliömetrin rakennuksien hiilidioksidipäästöjä säännöstellään, ja vuodesta 2025 vaatimukset koskevat kaikkia uusia rakennuksia.

”Rakennusteollisuus tuottaa 40 prosenttia maailman hiilidioksidipäästöistä. Puurakentamisen mahdollisuudet ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ovat mittavat. Päästöt ovat parhaimmillaan 70 prosenttia pienemmät kuin rakentamalla betonista ja tiilestä. Eri puuratkaisujen ilmastovaikutukset toki vaihtelevat”, kuvailee puurakentaminen Tanskassa -yhdistyksen (Træ i Byggeriet) puheenjohtaja Martin Tholstrup.

Muut maat tulevat seuraamaan Tanskan esimerkkiä. Mutta mitä puuteollisuusyritykset voivat tehdä varmistaakseen hyvän asemansa muutosten keskellä?

 

ply-denmark-wood-building-Martin-Tholstrup.jpg

Martin Tholstrup

 

Tietoa päätöksenteon tueksi

Tanskan 30 merkittävintä puurakennusyritystä perustivat Tholstrupin luotsaaman yhdistyksen edistämään puurakentamista Tanskassa, ja tuottamaan siihen liittyvää tietoa poliittisen päätöksenteon tueksi. Monet puurakentamisen kohtaamat ongelmat Euroopassa, ja maailmanlaajuisesti, johtuvat tiedon puutteesta. Tämä koskee niin tavallisia kansalaisia, poliittista piiriä kuin rakennusalan koulutusjärjestelmääkin.

Hälventääkseen puurakentamiseen liittyviä ennakkoluuloja yhdistys on tehnyt neljä lisäysehdotusta kestävän rakentamisen strategiaan: rakennusmateriaalien hiilidioksidiveron käyttöönotto, puurakentamisen sisällyttäminen rakennusalan opetukseen, rakennusmateriaalien turvallisuusvaatimusten yhtenäistäminen ja vaatimukset kestävälle rakentamiselle julkisissa tarjouskilpailuissa.

”Tanskassa kestävämmän rakentamisen muutos saadaan vauhtiin, kun poliitikoille pystyttään toimittamaan tarkkaa ympäristötietoa puurakentamisesta. Ensimmäinen tavoitteemme on auttaa saavuttamaan vuoden 2030 kansallinen hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoite lisäämällä puurakentamista kahdeksasta prosentista 20 prosenttiin", Tholstrup kuvailee.

Innovatiivista tuotekehitystä ja läpinäkyvää kestävyysdataa

Puualan yritysten toiminnassa tarkka ja läpinäkyvä kestävyystieto ja innovatiivinen tuotekehitys ovat merkittävässä roolissa ilmastohaasteeseen vastattaessa.

Tholstrup on myös tanskalaisen Taasinge Elementer -yrityksen toimitusjohtaja. Yritys toimittaa rakennusalalle esivalmistettuja puurakenteita, kuten katto- ja julkisivuelementtejä. Se on keskittynyt kuntarakentamiseen ja laajoihin kehityshankkeisiin. Taasinge Elementer tunnetaan erityisesti älykkäistä ja innovatiivisista ratkaisuistaan, jotka takaavat hyvän prosessivirran rakennustyömailla.

UPM Plywood on yksi yrityksen tavarantoimittajista.

"Meidän kaikkien alalla toimivien tulisi parantaa tuotteidemme kestävyysdokumentointia ja yleisesti kestävyystietoja sekä tehdä niistä julkista tietoa. Monet yritykset pitävät tiedot itsellään. UPM Plywood on tässä suhteessa erittäin korkeatasoinen kumppani, ja selkeä edelläkävijä. Tiedon on oltava läpinäkyvää ja helposti saavutettavissa, koska esimerkiksi me Taasinge Elementerissä yhdistämme monien eri toimittajien​​materiaaleja esivalmistettuihin elementteihimme."

Myös korjausrakentaminen on mahdollisuus ilmastolle

Tanskan kestävän rakentamisen kansallinen strategia keskittyy pääasiassa uuteen rakentamiseen, mutta puu voi auttaa ilmastoa myös betoni- ja tiilirakennuksien saneerausvaiheessa.

"Yrityksemme on viimeisen 20 vuoden aikana tehnyt paljon puupohjaista kunnostusta 60- ja 70-luvuilla rakennettuihin betonikerrostaloihin. Se on valtava markkina. Korjausrakentaminen on nopeampaa, halvempaa ja kestävämpää kuin uuden rakentaminen. Se on hieno mahdollisuus hiilidioksiditavoitteiden kirimiseen."

”Sementin tuotanto vastaa viittä prosenttia maailman vuotuisista hiilidioksidipäästöistä. Laivaliikenteen ja lentoliikenteen osuus on kaksi prosenttia. Kaikki tietävät välttää lentämistä, mutta kuinka moni tietää kuinka kestäviä heidän suunnittelemansa, tilaamansa tai käyttämänsä rakennukset ovat? Minulla on kolme lasta ja haluan tehdä tästä maailmasta mahdollisimman hyvän heille. Jos betonia voidaan valmista ilmastoystävällisemmällä tavalla, minulla ei ole mitään sitä vastaan”, Tholstrup korostaa.

 

 

Taasinge Elementer on Tanskan johtava rakennusteollisuuden puurunkorakenteisiin perustuvien katto- ja julkisivuelementtien valmistaja. Yrityksellä on ainutlaatuinen markkina-asema korkealaatuisissa esivalmistetuissa puutuotteissa, kun keskiössä on materiaalituntemus ja kiinteät asiakkaalle räätälöidyt tuotteet, kuten julkisivut, katot ja kannet. Taasinge Elementerillä on tällä hetkellä kolme tuotantoyksikköä Tanskassa, kaksi Norjassa ja yksi Latviassa, joiden tärkein asiakasryhmä on rakennusteollisuus.

 

Tanskan kestävän rakentamisen kansallinen strategia (tanskaksi)

 

Puulla kohti ääretöntä
Artikkeli | 7 min

Puulla kohti ääretöntä

Lue lisää
Kestävällä puu­rakenta­misella kohti päästö­vähennys­tavoitteita
Artikkeli | 3 min

Kestävällä puu­rakenta­misella kohti päästö­vähennys­tavoitteita

Lue lisää
Puurakenta­misessa hiili jää katon alle
Artikkeli | 4 min

Puurakenta­misessa hiili jää katon alle

Lue lisää