WISA®-Roof

WISA-Roof är en granplywood med en speciell konstruktion avsedd för takläggning. Skivorna är antimögelbehandlade på båda sidorna under kontrollerade fabriksförhållanden. Behandlingen ger ett bra skydd mot missfärgat trä och svampangrepp under konstruktion och fungerar även som grundfärg. De oputsade ytorna ger bra friktionsegenskaper och minskar halkrisken vid takläggning. Flera fanerskikt ger en styvare och hållbarare konstruktion tack vare det jämna och hållbara underlaget. Den enkla monteringen sparar tid och pengar – det viktigaste du har.

 

upm-plywood-wisa-kate-plus-katossa.jpg

Egenskaper

  • Enkel och snabb montering
  • Minskar på materialkostnaderna
  • Trygg, halkfri yta
  • Behandlade med vattenlösligt träskyddsmedel
  • Den spontade skivan ger en styvare konstruktion

upm-plywood-wisa-kate-plus-talo.jpg

Användningsområden

  • För underlagstak
  • Övriga användningsområden inom konstruktion

Limning

Vattenfast limning enligt EN 314-2/klass 3, utomhus.

Yta

Oputsad ytkvalitet III enligt standarden EN 635-3. Båda ytorna är behandlade med gul
eller svart antimögelbehandling i biocidklass PT 8 (träskyddsmedel). Detta ger ett gott skydd under byggnadsarbetet. Alla delar av skivan som exponeras vid användning utomhus ska målas med en lämplig färg.

Bearbetning

Spontad på långsidorna.

Skivstorlekar

2400 x 1200/600 mm
Storlekstolerans +/- 1 mm/1 000 mm.
Skivstorleken är designad för ett avstånd på CC-600.

Antal per pall:
16x2400x1200mm: 60
18x2400x1200mm: 50
16x2400x600mm: 120
18x2400x600mm: 100

Tjocklek och vikt

Skivtjocklek 16 +/-0.5 mm 18 +/-0.5 mm
Vikt, kg/m² 7.4 8.3

Storlek och tjocklek med hänsyn till fuktkvoten 8−12 %.

Tjocklek och toleranser uppfyller kraven enligt EN 315

 

Takets totala kostnader minskar med upp till 25 %

Omkring en tredjedel mindre byggnadsmaterial sänker kostnaderna för material, transporter, lagring och hantering på byggplatsen. Välj WISA-Roof — Efficiency Made Easy™.

Beräkna dina besparingar:

  WISA-Roof Sågade trävaror
Materialtjocklek 16 mm 25 mm
Råvaruspill 3 % 15 %
Antal spikar/skruvar 7 st/m2 21 st/m2
Färdig takyta per timme 30 m2/h 5 m2/h
Arbetskraftskostnader /m2 10 kr 60 kr
 

Snölast i Sverige

Snölasten dimensioneras enligt de nationella bestämmelserna. Se snölastvärdena för ditt område här. (Karta med snölastzoner från www.boverket.se.)

 
 

Punktbelastning bärkraft

 

Underlagstak steg för steg