UPM Plywood, kontrplak ürünleri için Çevresel Ürün Beyanları yayınladı

Basın Bülteni 12.6.2019 11:00 EEST

UPM Plywood, standartlaştırılmış EPD modeline uygun olarak ürünlerine ilişkin Çevresel Ürün Beyanları yayınladı. Bu üçüncü taraf onaylı ve uluslararası düzeyde karşılaştırılabilir Çevresel Ürün Beyanları, müteahhitlerin ve tasarımcıların inşaat ürünleri ve malzemelerinin çevre üzerindeki etkisini daha iyi anlamasına yardımcı olur.

Çevresel Ürün Beyanı (EPD), ham madde tedarikinden bertaraf edilmesine kadar tüm kullanım ömrü boyunca bir ürünün çevresel etkisini göstermenin gönüllü ve güvenilir bir yoludur. UPM Plywood'un Çevresel Ürün Beyanları, EN 15804:2012+A1:2013 ve ISO 14025 standartlarına göre dört ürün grubu için oluşturulmuştur: kaplamalı ve kaplamasız ladin kontrplak, kaplamalı ve kaplamasız huş ağacı kontrplak. UPM Plywood'un çoğu ürünü, beyanları kapsamındaki ürün grupları dahilindedir.

Building Information Foundation RTS, UPM Plywood'un EPD'lerini onaylamış ve bunları web sitesinde (epd.rts.fi) yayınlamıştır. EPD'ler ayrıca uluslararası ECO Platform EPD listesinde de yayınlanmıştır. Dolayısıyla bu EPD'ler, sistemin parçası olan tüm Avrupa EPD programlarında onaylanmıştır. EPD'ler UPM Plywood'un web sitesinde de bulunmaktadır: https://www.wisaplywood.com/downloads/certificates-and-labels/.

UPM Plywood'un Çevre Müdürü Sanna Kontinen şöyle diyor: "Üçüncü taraflarca derlenen ve onaylanan EPD'ler, ürünlerimizin çevre üzerindeki etkisi hakkında açık ve tarafsız bilgiler sağlıyor. Bu EPD'lerin yardımıyla örneğin düşük karbonlu bir yapının tasarımcısı, en uygun çevresel etkiye sahip kontrplağı seçebilir".

Kontinen, şöyle söylüyor: "Çevresel Ürün Beyanlarının yayınlanmasında bir adım önde olmak istedik. İnşaat ürünleri için nispeten az sayıda EPD oluşturulmuştur ancak bunlar bir gün zorunlu olacaktır. EPD'leri şimdi oluşturarak EPD sürecinde nelerin göz önünde bulundurulması gerektiğine dair değerli bilgiler ve deneyimler topluyoruz."

UPM Plywood'un EPD'lerinde, her ürünün tüm kullanım ömrü boyunca çevre üzerindeki etkisi dört aşamaya bölünmüştür. Bu aşamalar: ürünün üretim sürecinin, yapısının, kullanımının ve demontaj ve bertarafının çevresel etkisidir. Kullanım Ömrü Değerlendirmesi, ham maddelerin ve enerjinin kullanımı ve taşınmasının yanı sıra ürünün kullanım ömrü boyunca oluşan atıklar, yan ürünler, emisyonlar ve diğer şeyleri de göz önünde bulundurmaktadır. Değerlendirmenin sonuçları; iklim değişikliği, ozon tabakasının incelmesi, toprağın ve su kaynaklarının asitlenmesi, ötrofikasyon ve yenilenemeyen enerji varlıklarının ve mineral kaynaklarının tükenmesini içeren farklı etki kategorilerinde sunulmuştur.

Daha fazla bilgi için lütfen iletişime geçin:
Sanna Kontinen, UPM Plywood, Çevre Müdürü, tel. +358 407 058 435
sanna.kontinen@upm.com