Vastuuvapauslauseke: Suosituksemme perustuvat viimeisimpään meillä olevaan tietämykseen ja kokemukseen. Koska emme voi vaikuttaa siihen, millaisissa olosuhteissa tuotteitamme käytetään, emme vastaa tuotteiden käytöstä aiheutuvista vahingoista. Tuotteen käyttäjä päättää ja vastaa tuotteen sopivuudesta aiottuun käyttötarkoitukseen. Tuotteen käyttäjän on noudatettava sovellettavaa lainsäädäntöä ja/tai lopputuotteen testausta koskevia vaatimuksia ja on vastuussa tuotteidensa tuomisesta markkinoille.

Tämä julkaisu ei muodosta suoraa tai epäsuoraa takuuta, se on tarkoitettu vain aiotun vastaanottajan käyttöön eikä sitä voi siirtää kolmannelle osapuolelle. Emme vastaa tuotteidemme käytöstä muiden materiaalien kanssa.

Myymme kaikki tuotteemme UPM Plywoodin yleisten myyntiehtojen mukaisesti. Varmista, että kaikkea voimassa olevaa lainsäädäntöä noudatetaan.