UPM Plywood har offentliggjort miljøvaredeklarationer (EPD) for deres WISA-krydsfinerprodukter

Press Release 12.6.2019 11.00 EEST

UPM Plywood har offentliggjort miljøvaredeklarationer (Environmental Product Declaration) for deres WISA-produkter i overensstemmelse med den standardiserede EPD-model. Disse tredjepartsverificerede og internationalt sammenlignelige miljøvaredeklarationer giver bygherrer og arkitekter en større viden om miljøpåvirkningen af byggevarer og materialer.

En miljøvaredeklaration (EPD) er en frivillig og pålidelig måde at præsentere et produkts miljømæssige påvirkning gennem hele dens livscyklus, fra udvinding af råmateriale til bortskaffelse. UPM Plywoods miljøvaredeklaration er blevet udarbejdet i overensstemmelse med standarden EN 15804:2012+A1:2013 og ISO 14025-standarderne for fire produktgrupper: ubehandlet og behandlet/filmbelagt grankrydsfiner samt ubehandlet og behandlet/filmbelagt birkekrydsfiner. De fleste af UPM Plywoods produkter tilhører varegrupper, der er omfattet af erklæringerne.

The Building Information Foundation RTS har godkendt UPM Plywoods EPD'er og offentliggjort dem på deres website på epd.rts.fi. EPD'erne er også blevet offentliggjort på den internationale ECO Platform EPD-liste. Derfor er de blevet godkendt i alle europæiske EPD-programmer, der er en del af systemet. EPD'erne kan også hentes på UPM Plywoods website:  https://www.wisaplywood.com/downloads/certificates-and-labels/.

"EPD'ere, der er udfærdiget og verificeret af tredjepart, udgør en åben og objektiv dokumentation om vores produkters miljømæssige påvirkning. Ved hjælp af disse EPD'ere, kan arkitekten bag en bygning med lav CO2-udledning, f.eks. vælge krydsfiner med den mest hensigtsmæssige miljøpåvirkning," siger Sanna Kontinen, Environmental Manager hos UPM Plywood.

"Vi ønskede at være et skridt foran i offentliggørelsen af miljøvaredeklarationer. Relativt få EPD'ere er blevet udarbejdet for byggevarer, men en dag vil de være obligatoriske. Ved oprettelse af EPD'ere kan vi nu indsamle værdifulde oplysninger og erfaringer om, hvad der skal overvejes under EPD-processen," udtaler Sanna Kontinen.

I UPM Plywoods EPD'ere er hvert enkelt produkts miljømæssige påvirkning gennem hele produktets livscyklus blevet opdelt i fire faser. Disse faser er: Den miljømæssige påvirkning af produktets fremstillingsproces, konstruktion, brug samt nedtagning og bortskaffelse. Livscyklusvurdering tager blandt en række faktorer også hensyn til anvendelse og transport af råmaterialer samt energiforbrug, affaldsprodukter, biprodukter og CO2-udledningen i produktets livscyklus. Resultaterne af vurderingen bliver præsenteret i forskellige effektkategorier, der omfatter klimaændringer, ozonnedbrydning, forsuring af jordbunden og vandressourcerne, eutrofiering, samt udtømning af ikke-fornyelige energiaktiver og mineralressourcer.

Få yderligere oplysninger ved at kontakte:
Sanna Kontinen, Environmental Manager, UPM Plywood, puh. +358 407 058 435
sanna.kontinen@upm.com