UPM Otepään vaneritehdas nousee maailmanluokkaan - tehtaan laajennus ja uusi biolämpölaitos vihitään käyttöön

Lehdistötiedote 11.11.2016 13.30 EET

(UPM Plywood, Lahti, 11.11.2016 klo 13.30 EET) - UPM Otepään vaneritehtaan keväällä 2015 aloitettu laajennus ja uuden biolämpölaitoksen rakentaminen on saatu päätökseen, ja ne vihitään käyttöön tänään. Laajennuksen myötä Otepään tehtaan tuotantokapasiteetti nousee 90 000 kuutiometriin vuodessa. Uusi biolämpölaitos puolestaan parantaa tehtaan materiaalitehokkuutta ja vähentää fossiilisia hiilidioksidipäästöjä 85%. Investointien kokonaisarvo on noin 40 miljoonaa euroa.

"Nyt valmistuneiden investointien myötä Otepään tehdas nousee vaneritehtaiden maailmanluokkaan. Suuremman tuotantokapasiteetin myötä tehdas pystyy vastaamaan entistä paremmin korkealaatuisten vanerituotteiden kasvavaan kysyntään keskeisillä asiakastoimialoillamme rakentamisessa, kuljetusvälineteollisuudessa ja LNG-laivanrakennuksessa", sanoo UPM Plywoodin johtaja Mika Sillanpää.

Laajennustöiden aikana tehtaalle asennettiin uusinta tekniikkaa edustavat viilun sorvauslinja ja kuivauslinja, lisää viilujen jatkos-, liitos- ja paikkauskapasiteettia sekä uudet liimaus- ja puristuslinjat. Lisäksi tukkien lajittelun ja haudonnan kapasiteettia kasvatettiin vastaamaan kasvavia tuotantomääriä. Uusi 18 MW biolämpölaitos tuottaa kaiken tehtaan tarvitseman lämpöenergian tuotannossa syntyvistä sivutuotteista. Otepään käyttämä puuraaka-aine käytetään näin kokonaisuudessaan joko vanerintuotannossa, muiden tuotteiden raaka-aineena tai energian tuotantoon.

Vuonna 2000 perustettu Otepään tehdas on Viron suurin vaneritehdas. Se valmistaa pinnoittamattomia ja pinnoitettuja koivuvanereita etupäässä rakentamiseen, kuljetusvälineiden lattioihin ja LNG tankkereihin. Tehtaan tuotannosta 95 prosenttia menee vientiin pääasiassa Keski-Eurooppaan. Nyt valmistuneen laajennuksen myötä Otepään vaneritehtaan henkilöstömäärä on kasvanut noin neljälläkymmenellä 240 henkilöön, ja se on yksi Viron Valgamaan alueen suurimmista teollisista työnantajista.

Lisätietoja antavat:
Tuotantojohtaja Mika Kekki, UPM Plywood, puhelin 040 545 5803, mika.kekki [at] upm.com 
Tehtaanjohtaja Ando Jukk, UPM Otepää, puhelin +372 51 434 70, ando.jukk [at] upm.com

UPM Plywood, Sidosryhmäsuhteet
puh. 0204 151 13
ma-pe klo 9-16
communications.ply@upm.com

UPM Plywood valmistaa korkealaatuisia WISA®-vanereita ja -viiluja pääasiassa rakentamiseen ja kuljetusvälineteollisuuteen sekä lämpömuotoiltavaa UPM Grada® -puumateriaalia muotopuristamiseen. UPM Plywoodin liikevaihto oli noin 439 miljoonaa euroa vuonna 2015 ja sen palveluksessa on noin 2 400 henkilöä. UPM Plywoodilla on kuusi vaneritehdasta ja yksi viilutehdas Suomessa sekä vaneritehtaat Venäjällä ja Virossa. www.wisaplywood.fi | www.upmgrada.com

Seuraa UPM Plywoodia: Twitter

UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - www.upm.fi

Seuraa UPM:ää: Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | upmbiofore.fi