UPM suunnittelee seitsemän uutta alusta Euroopan merikuljetuksiin yhteistyössä Spliethoff-konsernin kanssa

Lehdistötiedote 26.8.2019 14.00 EEST

UPM, Helsinki, 26.8.2019 klo 14.00 EET) – UPM solmii pitkäaikaisen rahtaussopimuksen hollantilaiseen Spliethoff-konserniin kuuluvien suomalaisen Bore Oy Ab:n ja hollantilaisen Wijnne Barendsin kanssa. Yhtiöt suunnittelevat ja rakentavat seitsemän huippumodernia alusta UPM:n kestävän kehityksen mukaisiin merikuljetuksiin Euroopassa.

”Tämä järjestely on johdonmukainen askel UPM:n logistiikkastrategiassa. Se turvaa kestävän, kilpailukykyisen ja luotettavan laivausratkaisun liiketoiminnoillemme ja asiakkaillemme pitkällä aikavälillä”, UPM:n globaalista laivaliikenteestä vastaava johtaja Lauri Rikala kertoo.

Bore rakentaa kolme (3) ro-lo-alusta UPM:n paperituotteiden kuljetukseen ja Wijnne Barends neljä (4) lo-lo-alusta sellun ja muiden metsäteollisuuden tuotteiden kuljetukseen. Alukset rakennetaan Kiinassa, ja ne on määrä toimittaa vuosina 2021 ja 2022. Liikennöinnin käynnistyttyä ne työllistävät noin 60 merikuljetusammattilaista.

UPM aikarahtaajana vastaa kokonaisuudessaan laivauksien suunnittelusta ja operoinnista kaikkien aluksien osalta. Jäävahvisteiset alukset täyttävät viimeisimmät teknologiset, operatiiviset ja ympäristöstandardit. ”Alukset käyttävät polttoaineenaan nesteytettyä maakaasua (LNG), mikä vähentää hiilidioksidipäästöjä noin 25 prosenttia meriliikenteessä käytettävään polttoöljyyn verrattuna. Lisäksi typpioksidipäästöt laskevat 85 prosenttia ja rikkioksidipäästöt 99 prosenttia. Samalla nokihiukkaspäästöt laskevat 99 prosenttia”, hän jatkaa.

”Olemme kuljettaneet asiakkaidemme metsäteollisuustuotteita Spliethoffin perustamisesta, vuodesta 1921 lähtien – se on aina ollut toimintamme ytimessä”, Spliethoffin asiakkuusjohtaja Michael van den Heuvel kertoo. “Olemme iloisia, että voimme tarjota UPM:n käyttöön näitä uuden sukupolven kestävän kehityksen mukaisia aluksia. Ympäristöjalanjälkemme minimoiminen on jo pitkään ollut keskeisessä asemassa Spliethoff-konsernissa, ja päästöjen vähentämisellä on siinä merkittävä rooli. Uudet, nesteytettyä maakaasua käyttävät aluksemme vastaavat erinomaisesti jatkuvan parantamisen tavoitteisiimme.” 

Lisätietoja antavat:
Johtaja Lauri Rikala, UPM Logistikka, puh. 040 5711 421
Hansje Dahmen-Verkade, konserniviestintä, Spliethoff-konserni, puh. +31 20 4488304

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Yhtiössämme työskentelee noin 19 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10,5 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils

Spliethoff-konserni
Spliethoff-konserni on yksi Alankomaiden vanhimmista ja suurimmista laivanvarustajista. Yhtiöllä on suuri ja moderni tonnisto, joka käsittää yli sata alusta kantavuudeltaan 2 100-23 000 tonnia. Lisätietoja osoitteessa www.spliethoffgroup.com/