WISA-kuusivanerien päivitetyt EPD-ympäristöselosteet kertovat elinkaaren aikaisista ilmastovaikutuksista

Tuoteuutiset 23.11.2021 14.23 EET

Kestävästi hoidetut metsät tuottavat uusiutuvaa puuraaka-ainetta.

 

UPM:n WISA-kuusivanerit toimivat hiilivarastoina koko käyttöikänsä ajan ja fossiilisten CO2-päästöjen osuus niiden elinkaaressa on hyvin pieni. Tuotteiden ilmastohyödyt ilmenevät päivitetyistä EPD-ympäristöselosteista, jotka sisältävät uuden standardin mukaiset laskelmat, uusia tuotteita ja asiakkaiden toivomia täydennyksiä. 

UPM Plywood on julkaissut WISA-kuusivanereille päivitetyt EPD-ympäristöselosteet, jotka kattavat sekä pinnoitetut että pinnoittamattomat havuvanerit. EPD (Environmental Product Declaration) on vapaaehtoinen, standardoitu ja luotettava tapa julkistaa tuotteen elinkaarilaskennan tieto. Kolmannen osapuolen varmentamissa ja kansainvälisesti vertailukelpoisissa selosteissa on laskettu WISA-vanereiden ympäristövaikutukset niiden koko elinkaaren ajalta.

”Puurakentamisen lisääntyessä haluamme tarjota ajantasaista ja puolueetonta tietoa tuotteistamme. EPD-ympäristöselosteiden avulla urakoitsijat, rakennuttajat ja suunnittelijat voivat luotettavasti verrata ympäristövaikutuksia eri tuotteiden tai valmistajien välillä,” UPM Plywoodin ympäristöpäällikkö Sanna Kontinen kertoo. 

WISA-vanerien elinkaarilaskenta kattaa tuotevaiheen (moduulit A1-A3), rakennusvaiheen (A4-A5), käyttövaiheen (B), käyttöiän päättymisvaiheen (EoL) (C1-C4) sekä uudelleenkäyttö-, kierrätys- ja talteenottopotentiaalien (D). Laskennassa on siten huomioitu tuotteiden raaka-aineiden hankinnan, valmistuksen ja kuljetuksen sekä rakennusten rakentamisen, käytön, purkamisen ja purkujätteen hävittämisen aikaiset ympäristövaikutukset. 

Päivitetyt selosteet ilmoittavat WISA-kuusivanerien hiilensidontakyvyn koko sen elinkaaren ajan. Puuraaka-aineeseen puiden kasvaessa sitoutunut hiilidioksidi säilyy varastoituneena tuotteissa aina niiden hävittämiseen saakka. 

”Fossiilisten hiilidioksidipäästöjen osuus WISA-vanerien elinkaaressa on hyvin pieni. Kestävästi hoidetuista metsistä hankittu uusiutuva puuraaka-aine ei myöskään aiheuta maankäytön muutoksesta johtuvia ilmastovaikutuksia tai hiilinielujen pienenemistä. Tuotteen hävittämisen yhteydessä siihen varastoitunut eloperäinen hiili vapautuu ilmakehään”, Kontinen toteaa. 

Ilmastovaikutusten lisäksi selosteista käyvät ilmi WISA-vanerien elinkaarilaskennan tulokset myös muissa vaikutuskategorioissa, joita ovat muun muassa otsonikato, maaperän ja vesistöjen happamoituminen, vesistöjen rehevöityminen sekä uusiutumattomien energiavarojen ja mineraalivirtojen ehtyminen.

Päivitetyt EPD-selosteet sisältävät uusimmat standardit ja tuotteet 

UPM Plywood julkaisi WISA-vanerien EPD-ympäristöselosteet ensi kerran vuonna 2019. Nyt päivitetyt WISA-kuusivanerien selosteet on tehty rakennustuotteiden EPD-ympäristöselosteita ohjaavan standardin (EN 15804) uusitun ja vanhan version mukaisesti. Asiakkaiden toivomuksesta niissä on myös tietoa tuotteiden potentiaalisista ekotoksista vaikutuksista. Selosteet on laatinut LCA Consulting ja verifioinut Ramboll.

”Ympäristöselosteet on laadittu vuoden 2020 tietojen perusteella, joten mukaan on saatu WISA-Spruce-tuoteperheen uusimmat tulokkaat, kuten palosuojattu WISA-SpruceFR, vettähylkivä WISA-SpruceWR, puunsuoja-aineella käsitelty WISA-SpruceBT sekä koivupinnoitettu kuusivaneri WISA-Twin”, Kontinen kertoo. 

WISA-vanerien ympäristöselosteet on julkaistu kansainvälisen EPD-järjestelmän verkkosivuilla. Ne ovat saatavilla myös UPM Plywoodin verkkosivuilla.

Tutustu päivitettyihin EPD-ympäristöselosteisiin Pinnoittamattomat WISA-kuusivanerit ja Pinnoitetut WISA-kuusivanerit


 
Teksti: Janne Suokas