UPM Plywood ja Teollisuusliitto sopimukseen

Lehdistötiedote 10.12.2021 12.55 EET

UPM Plywood Oy ja Teollisuusliitto ry ovat solmineet UPM:n vaneriliiketoimintaa koskevan liiketoimintakohtaisen työehtosopimuksen. Uusi sopimus on voimassa kolmen vuoden ajan 1.1.2022 alkaen.

Uusi sopimus mahdollistaa tehtaiden jatkuvan käynnin viikon kaikkina päivinä molempia neuvotteluosapuolia tyydyttävällä tavalla. Sopimuksen perusteella sekä tuotanto että työntekijöiden ansiot kasvavat. Lisäksi tuotantoon palkataan lisää henkilöstöä. Sopimuksen myötä pystytään siirtymään jatkuvaan seitsenpäiväiseen työaikamalliin, jossa työaika on nykyisin käytössä olevaa keskeytyvää työaikamallia lyhyempi ja vuorojärjestelyt pystytään suunnittelemaan työntekijäystävällisiksi. Sopimus mahdollistaa nopean reagoinnin markkinoiden kysyntäpiikkeihin joustotyöajan avulla ja mahdollistaa juhlapyhäkäynnit sekä työntekijöitä että työnantajaa tyydyttävällä tavalla. Henkilöstön osaamisen kehittymistä ja ansioita voidaan lisätä mahdollistamalla väliaikainen työskentely kaikilla UPM Plywoodin tehtailla.

Neuvottelut sujuivat hyvässä hengessä ja sopimus valmistui aikataulun mukaisesti ennen nykyisen sopimuskauden päättymistä.

”Sopimus on merkittävä askel suomalaisen sopimuskulttuurin uudistamisessa ja työelämän kehittämisessä. Kilpailu osaajista on kovaa, ja haluamme reilun sopimuksen ja etupaketin avulla varmistaa hyvän ja yhtenäisen työntekijäkokemuksen UPM Plywoodin henkilöstölle Suomessa. Uusi työehtosopimus mahdollistaa toimialan ja yksiköiden erityispiirteiden huomioimisen aiempaa paremmin. Erityisen ilahduttavaa on se, että monet sopimukseen päätyneet uudet ajatukset tulivat nimenomaan omilta työntekijöiltämme”, sanoo UPM Plywoodin liiketoimintajohtaja Mika Kekki.

”Kiitämme UPM Plywoodin neuvottelijoita rakentavista neuvotteluista. Ratkaisu turvaa työntekijöiden ostovoiman vahvistumisen ja työehtosopimus määrittää jatkossakin työntekijöiden vähimmäistyöehdot”, sanoo neuvotteluihin osallistunut Teollisuusliiton puutuotesektorin johtaja Jyrki Alapartanen.

Metsäteollisuus ry irtautui työehtosopimustoiminnasta vuoden 2020 lopulla, ja työehdoista sopiminen siirtyi nykyisen sopimuskauden päättyessä yritystasolle. Toimialakohtaisten työehtosopimusten sijaan ehdoista neuvotellaan kunkin yrityksen ja sen henkilöstöä edustavan ammattiliiton välillä. UPM Plywood Oy:n sopimus on ensimmäinen uudella tavalla neuvoteltu sopimus UPM:n liiketoiminnoissa.

Lisätietoja:
Mika Kekki, Liiketoimintajohtaja, UPM Plywood Oy, puh. 040 545 5803
Jyrki Alapartanen, Puutuotesektorin johtaja, Teollisuusliitto, puh. 040 587 7563

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9–16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM Plywood
UPM Plywood tarjoaa korkealaatuisia WISA®-vanereita ja -viiluja rakentamiseen, ajoneuvojen lattioihin, LNG-laivoihin, parkettiteollisuuteen sekä muihin teollisiin käyttökohteisiin. UPM:n vaneriliiketoiminnan liikevaihto oli 400 miljoonaa euroa vuonna 2020, ja sen palveluksessa on noin 2 100 henkilöä. Vaneri- ja viilutehtaat sijaitsevat Joensuussa, Mikkelissä, Savonlinnassa ja Kouvolassa, lisäksi yhtiöllä on vaneritehtaat Venäjällä ja Virossa – www.wisaplywood.fi

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuille kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 18 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 8,6 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils