WISA-vanereiden CE-merkintä vastaa pysyvän rakentamisen vaatimuksiin

17.10.2018 14.10 EEST

Vuodesta 2013 voimassa ollut rakennustuoteasetus edellyttää, että rakentamisessa käytetyt puulevyt on asianmukaisesti CE-merkitty. Pelkkä CE-merkintä ei automaattisesti kuitenkaan tarkoita, että tuotteen suoritustaso soveltuisi rakenteellisiin kohteisiin. 

Puulevyt, jotka jäävät pysyvästi rakenteisiin ja joilta odotetaan lujuutta, tulee olla merkitty CE2+ -luokkaan. Tämä tarkoittaa sitä, että niiden suoritustaso on tarkkaan määritelty, dokumentoitu ja se on aina kolmannen osapuolen tarkistama ja hyväksymä. Kaikki rakentamiseen tarkoitetut WISA-vanerit ovat 2+ -luokan tuotteita. 

CE2+ -merkittyä vaneria ei pidä sekoittaa CE4-luokan vaneriin. Kun CE2+-merkityt puulevyt ovat kolmannen osapuolen hyväksymiä ja valvomia, niin CE4-luokittelussa puulevyltä edellytetään ainoastaan, että tehtaan sisäinen ohje on dokumentoitu, mutta suoritustasoa ei erikseen valvota. CE4-luokan vaneri soveltuu suoritustasoltaan hyvin esimerkiksi pakkaukseen tai tilapäiseen suojaukseen, mutta se ei vastaa rakentamisen käyttökohteisiin vaadittavan vanerin ominaisuuksia. 

Rakentamiseen tarkoitetuilla WISA-vanereilla on pysyvän rakentamisen vaatimukset täyttävä CE-merkintä.

Vanerin CE-merkintä ja suoritustasoilmoitus säästävät suunnittelussa aikaa ja rahaa

Oikeanlainen CE-merkintä on nimenomaan kuluttajien edun mukaista, sillä rakennustuotteiden ominaisuuksien ja vaatimustenmukaisuuden tarkistaminen on loppukädessä tuotteiden käyttäjän vastuulla. 

Saman tuoteryhmän suoritustasoilmoituksissa (Declaration of Performance, DoP) pitää EU:n asetuksen mukaan käyttää yhtenäistä formaattia. Sen perusteella tuotteiden keskinäinen vertailu käy nopeasti ja tuotteiden soveltuvuus tiettyyn rakennuskohteeseen on helppo tarkistaa.

Tuote-kohtainen suoritustasoilmoitus, DoP, auttaa suunnittelijaa varaamaan oikean ja riittävän määrän materiaalia rakenteisiin, jolloin säästyy rahaa, materiaalia ja luonnonvaroja. Esimerkiksi ajateltua ohuempikin vanerilevy voi suorituskyvyltään soveltua lattiarakenteisiin, jolloin kustannukset ja materiaalin kulutus pienenevät. 

”Oikea tuote oikeassa käyttökohteessa on ekologista ja kaikkien osapuolten etu”, sanoo UPM Plywoodin Product Manager Riku Härkönen. ”Kuluttajalle ei tule ikäviä yllätyksiä. Tuote toimii luvatulla tavalla eikä kuluttaja maksa suotta lisähintaa tarpeettoman paksusta tuotteesta ja raskaasta rakenteesta.”

Asiakas voi hakea tarvitsemansa WISA-vanerituotteen suoritustasoilmoituksen internetsivuilta ilmoituksen numerolla osoitteesta www.wisaplywood.com/dop. DoP-numero löytyy joko vanerilevystä tai toimitusasiakirjoista, kuten esimerkiksi laskusta. Jos tarkkaa numeroa ei ole käsillä, voi suoritustasoilmoituksen hakea myös referenssilistan kautta.