CE-märkning för WISA-plywoodprodukter uppfyller kraven gällande permanent konstruktion

17.10.2018 14:14 EEST

Enligt den nya byggproduktförordningen som gällt sedan 2013 måste träbaserade skivor för byggnader ha en lämplig CE-märkning. CE-märkningen i sig själv betyder inte att produktkvaliteten är tillräckligt hög för byggnadsändamål. 

Träbaserade skivor som finns kvar permanent i byggnader förväntas vara höghållfasta och måste ha en kategori CE2+-märkning. Det innebär att deras prestanda anges exakt, dokumenteras, verifieras och godkänns av en tredje part. Alla WISA-plywoodprodukter som är avsedda för användning i byggnader har en kategori 2+-klassning. 

Plywoodprodukter med en CE2+-märkning får inte förväxlas med plywoodprodukter i kategorin CE4. Träbaserade skivor med CE2+-märkning har kontrollerats och godkänts av en tredje part, medan det enda kravet för CE4-klassade träbaserade skivor är att fabriken har interna dokumenterade riktlinjer men deras prestanda kontrolleras inte separat. När det gäller prestanda är plywood i kategori CE4 perfekt för förpackning eller tillfälliga skydd, men det har inte de egenskaper som krävs för användning i byggnader. 

ce-dop.jpg

CE-märkning och prestandadeklaration sparar tid och pengar

En lämplig CE-märkning ligger särskilt i konsumenternas intresse, eftersom det slutgiltiga ansvaret för verifiering av byggprodukters egenskaper och efterlevnad ligger hos användaren. 

I enlighet med EU:s lagstiftning måste prestandadeklarationer (DoP) inom en produktgrupp ha ett konsekvent format. Det gör att produkter snabbt kan jämföras med varandra och det gör det enkelt att kontrollera vilka produkter som är lämpliga för särskilda byggprojekt.

Den produktspecifika prestandadeklarationen, DoP, hjälper arkitekter att välja rätt typ av och mängd material för varje byggnad, vilket sparar pengar, material och naturresurser. En plywoodskiva som är tunnare än vanligt kan exempelvis ha tillräckliga prestanda för att användas i golvkonstruktioner, vilket minskar kostnaderna och materialåtgången. 

”Att använda rätt produkt på rätt plats är ekologisk och ligger i allas intresse”, säger Riku Härkönen, produktchef, UPM Plywood. ”Konsumenten slipper obehagliga överraskningar. Produktens prestanda är som utlovat, och konsumenten behöver inte betala extra för en produkt som är för tjock eller för en konstruktion som är för tung”.

UPM:s kunder kan söka efter DoP för valfri WISA-plywoodprodukt med hjälp av DoP-ID-nummer på vår webbplats på www.wisaplywood.com/dop. DoP-ID-numret återfinns antingen på plywoodskivan eller i fraktsedlarna, t.ex. fakturan. Om kunden inte har numret kan de söka efter en DoP med hjälp av en referenslista.