Vi är ledande i vår bransch inom hållbarhet.

Hållbarhet är en avgörande del av allt vi gör. Hållbarhet blir verklighet på många nivåer i skiftande sammanhang..

Du kan lita på att hållbarhet beaktas i alla våra produkter och verksamheter.

UPM-LIKE-100.png

Ansvarsfull affärspartner

Vi gör det enkelt för våra kunder att vara effektiva genom att erbjuda högkvalitativa produkter och tjänster, effektivt och i rätt tid.

När våra kunders behov förändras anpassar vi oss. Vi stödjer våra kunder i deras strävan att växa, minska operativa risker och totalkostnader samt förbättra kapitalutnyttjandet.

Läs berättelserna (EN)

 

UPM-BIOECONOMY100.jpg

Hållbart trämaterial

Trä är det primära grundelementet i plywood. Det är också det ultimata naturliga biomaterialet.

Allt virke vi använder kommer från hållbart förvaltade skogar. För varje träd vi använder planterar vi fyra nya trädplantor för kommande generationer.

 

Läs berättelserna (EN)

 

Ansvar för miljöprestanda

Att producera mer med mindre trä och energi är bra för miljön. Att förbättra energi- och materialeffektiviteten minskar produktionskostnaderna och ger oss en konkurrensfördel.

Vår produktion utgör en betydande del av vår miljöprestanda och vi ställer höga krav på oss själva.

 

Läs berättelserna (EN)

 

Ansvar för samhället

För oss innebär ansvar också att vit tar hand om våra anställda och de samhällen vi verkar i. Vi erbjuder trygga och inspirerande arbetsplatser för våra anställda och är aktiva i våra lokalsamhällen.

 

Läs berättelserna (EN)

 

Hållbarhet försäkras till våra kunder

Våra produkter och tjänster försäkrar hållbarhet till våra kunder.

Våra produkter är ansvarsfullt producerade, hållbara, säkra och har tredjepartscertifieringar. Med WISA Plywood-produkter kan våra kunder använda förnybara material utan inskränkningar på prestandan. 

 

Läs berättelserna (EN)

 

Vi förnyar för en framtid bortom fossila material

We are constantly looking for new ways to improve our products and performance. We deliver these benefits forward to our customers and help them embed responsibility into their end products.

For example, we develop new kind of adhesives that use lignin, wood’s natural glue, to replace oil-based chemicals.

Läs berättelserna (EN)

 
 

Relaterad


Europeiska kommissionen utökar prisdumpningsåtgärderna avseende björkplywood till att gälla Turkiet och Kazakstan
Aktuellt | 05/15/2024 07:28:19 | 2 min

Europeiska kommissionen utökar prisdumpningsåtgärderna avseende björkplywood till att gälla Turkiet och Kazakstan

Läs mer
En undersökning, som EU-kommissionen har gjort, avslöjar att sanktionerna mot Ryssland kringgås – det bekräftas att illegal import av ryska träprodukter via Kazakstan och Turkiet till EU-länder sker
Aktuellt | 03/05/2024 13:27:00 | 2 min

En undersökning, som EU-kommissionen har gjort, avslöjar att sanktionerna mot Ryssland kringgås – det bekräftas att illegal import av ryska träprodukter via Kazakstan och Turkiet till EU-länder sker

Läs mer
EU-kommissionen har inlett en officiell utredning om misstänkt undvikande av antidumpningsregler gällande rysk björkplywood
Aktuellt | 08/22/2023 12:00:00 | 2 min

EU-kommissionen har inlett en officiell utredning om misstänkt undvikande av antidumpningsregler gällande rysk björkplywood

Läs mer
SDC utrustar sina första lastbilssläp med nya golv av WISA-Trans Mk2
Artikel | 06/21/2023 08:42:40 | 2 min

SDC utrustar sina första lastbilssläp med nya golv av WISA-Trans Mk2

Läs mer