Behind the scenes: Laadunvalvojat ovat vanerituotteiden portinvartijoita

Artikkeli 5.5.2021 0.00 EEST

Seija_Tirkkonen.jpg

 

Laadunvarmistuksen avulla takaamme, että asiakkaamme saavat varmasti oikealaatuisen ja turvallisen tuotteen, joka täyttää sille asetetut lainsäädännölliset ja muut tuotekohtaiset vaatimukset. Jokaisella UPM:n vaneritehtaalla on oma laadunvarmistustiimi. UPM Pelloksessa yhtenä laadunvalvojista toimii Seija Tirkkonen. Seija aloitti uransa vanerin parissa jo 1990-luvun alussa entisellä UPM:n Kuopion vaneritehtaalla.

 

Laadunvalvojana Seija osallistuu vanerin tuotantoprosessiin aina viilun sorvauksesta lopputuotteen hiomiseen asti. Laadunvarmistusta tehdään kahdessa 12-tuntisessa vuorossa, ja laadunvalvojien työtehtävät vaihtelevat vuoron ja päivän mukaan.

”Laadun kannalta oleellisinta työssäni ovat viilun lujuuksien mittaukset, liimanlevitys ladonnassa ja vanerilevyjen leikkauslujuustestit. Näiden avulla varmistetaan, että viilu ja vaneri ovat tarpeeksi vahvoja ja kaikilla mittauksilla on vaadittavat toleranssit”, Seija kertoo.

Tärkeimpiä työvälineitä laadunvalvojille ovat vaaka, viskositeettikuppi, sekuntikello, saha, viilun ja vanerilevyjen paksuusmittari, mittanauha sekä uuni, jossa tehdään kosteusmittauksia. ”Ja maalaisjärjen käyttö, hyvät sosiaaliset taidot ja pilke silmäkulmassa”, Seija nauraa.

 

Seija_Tirkkonen_2.jpg

 

Jos jokin kohta ei täytä vaatimuksia, laadunvalvoja tekee tuotteesta poikkeaman. Laatupoikkeamiin puututaan aina ajoissa, jotta niistä ei tule haittaa lopulliselle tuotteelle. ”Siten asiakkaamme pystyvät luottamaan siihen, että seurantajärjestelmämme ja laadunvarmistuksemme toimivat sekä tuotteemme pysyvät tasalaatuisina”, Seija painottaa.

Teollisuuden laadunvalvonta kuuluu myös osaksi EU-lainsäädäntöä. CE-merkintä WISA-vanerissa kertoo, että se täyttää tuotetta koskevien EU:n rakennustuoteasetusten vaatimukset ja saa liikkua vapaasti EU:n alueella sekä on turvallinen tuote pysyvään rakentamiseen. Kaikissa UPM:n WISA-vanerituotteissa on CE-merkintä.

 

UPM_PLY_Behind_the_Scenes_icons_2lines_FI_1200.png

 

Uusi Behind the scenes -juttusarjamme esittelee UPM Plywoodilla työskenteleviä ihmisiä ja tarjoaa kurkistuksen nykyaikaiseen vanerin valmistukseen.