Artikkeli | 09/19/2022 08:49:18 | 5 min Lukuaika

Korkealaatuinen WISA-vaneri auttaa toteuttamaan kestäviä visioita

Kestävän kehityksen mukaiset tuotteet ja palvelut ovat yhä useammin odotusarvo. Tämä koskee myös rakennusalaa. Vaneri voi auttaa ratkaisemaan monia kestävään rakentamiseen liittyviä haasteita.

Nykyajan kuluttajat ovat yhä tietoisempia ympäristökysymyksistä ja kiinnostuneita eri tavoista vähentää ostamiensa tuotteiden hiilijalanjälkeä.  Jotta ympäristöystävällisten valintojen tekeminen olisi mahdollista, monet Euroopan rakennusalan markkinat ovat siirtymässä yhä enemmän puupohjaisiin materiaaleihin.

Lisäksi sääntely edistää tätä kehitystä. Ranskan hallitus esimerkiksi ajaa eteenpäin lakiehdotusta, joka velvoittaa rakentamaan kaikki uudet julkiset rakennukset vähintään 50-prosenttisesti puusta tai muista luonnonmateriaaleista. Vuoden 2022 aikana voimaan astuvaa lakia sovelletaan kaikkiin Ranskan valtion rahoittamiin julkisiin rakennuksiin.

”Puupohjaiset materiaalit toimivat hiilivarastoina, mutta ne ovat myös kevyempiä ja helpommin käsiteltäviä kuin betoni tai teräs. Tämä tekee puusta suositun materiaalin erityisesti kaupungeissa”, kertoo UPM Plywoodin liiketoiminnan kehitysjohtaja Susanna Rinne. ”Kaupunkialueilla maa-alueiden hinnat ovat korkeampia, joten kustannustehokkainta on rakentaa ylöspäin. Uusien kerrosten lisääminen olemassa oleviin rakennuksiin rasittaa vanhoja rakenteita – puu vähentää rasitusta laadun kärsimättä.”

Puun käyttö on usein edelleen sidoksissa paikallisiin rakennusperinteisiin ja -käytäntöihin niin hyvässä kuin pahassa. Rinne vertaa tilannetta vanhaan satuun kolmesta pienestä porsaasta ja isosta pahasta sudesta.

”Monet kuluttajat pitävät tiiltä edelleen ihanteellisena materiaalina tukevaan ja luotettavaan rakentamiseen. Asiantuntijat kuitenkin ymmärtävät, että rakennuskäyttöön asianmukaisesti suunniteltu laadukas vaneri on usein myös erinomainen valinta, ja sen tekninen suorituskyky on samantapainen kuin kilpailevilla materiaaleilla.”

Monet markkinat ovat jo valmiita hyödyntämään rakennevanerin täyden potentiaalin. Euroopassa Pohjoismaat ja Alankomaat ovat tässä edelläkävijöitä, ja Iso-Britannia seuraa heti perässä.

Lyömätön hiilivarasto

Rakentamisen ammattilaiset arvostavat vaneria sen teknisten ominaisuuksiensa vuoksi. Luja ja laadukas vaneri kestää hyvin vertailua muihin rakennusmateriaaleihin.

Vaneri toimii myös hiilivarastona, mikä erottaa sen kilpailevista materiaaleista. Puu sitoo kasvunsa aikana hiilidioksidia, joka säilyy varastoituneena siitä valmistetuissa vanerituotteissa koko niiden elinkaaren ajan. WISA-vaneri varastoi viisi kertaa enemmän hiilidioksidia verrattuna sen tuotannossa vapautuneisiin fossiilisiin hiilidioksidipäästöihin, mukaan lukien puuraaka-aineen hankinnan ja kuljetuksen yhteydessä syntyneet päästöt.

Erilaisten rakennusmateriaalien ilmastovaikutuksia on usein vaikea ymmärtää; erilaiset hiilidioksidimäärät eivät välity selvästi arkipäivän mittapuulle. Rinne vertaa hiilidioksidisäästöjä lentomatkustamiseen.

”Yksi kuutiometri WISA-Spruce-vaneria varastoi 0,78 tonnia hiilidioksidia. Tämä on lähes yhtä paljon kuin mitä yhden ihmisen meno-paluulennot Helsingistä New Yorkiin tuottavat. Tämä antaa osviittaa vanerin ilmastovaikutuksista, erityisesti kun otetaan huomioon, että UPM valmistaa vuosittain satoja tuhansia kuutiometrejä vaneria.”

WISA BioBond: seuraava askel vanerin kehityksessä

Parantaakseen entisestään vanerin kestävyyttä UPM on ottanut WISA BioBond -ratkaisunsa käyttöön kaikissa yhtiön WISA-Spruce-vanereissa. WISA BioBond korvaa vähintään 50 % vanerin liiman fossiilipohjaisesta fenolista biopohjaisella ligniinillä, joka on puussa luontaisesti esiintyvää liimaa.

Ratkaisussa ei ole kyse vain uudenlaisesta liimasta, vaan kokonaisesta teknologiasta. WISA BioBondia on käytetty yhtiön tuotteissa vuodesta 2017 asti, mutta nyt se kattaa koko WISA-Spruce-valikoiman.

”Olemme käyttäneet paljon aikaa ja huolellisuutta varmistaaksemme, että WISA BioBond -teknologia toimii WISA-vanerituotteissa eri liimausmenetelmien ja puulajien kanssa”, Rinne korostaa.

Teknologia on kehitetty asiantuntijayhteistyössä UPM Plywoodin, UPM Biochemicalsin ja liimanvalmistajien kesken. Rinne pitää tärkeänä, että UPM on voinut kehittää WISA BioBondia rauhassa, vaikka asiakkaiden kiinnostus on ollut suurta jo jonkin aikaa.

”Olemme tehneet perusteellisia ja jatkuvia testejä, jotta voimme tuottaa samaa korkeaa laatua kuin fenolipohjaisilla ratkaisuilla – ja olla täysin varmoja tuloksista. Monet asiakkaamme ovat odottaneet tällaista ratkaisua, ja olemme erittäin tyytyväisiä, kun voimme nyt tarjota sen koko kuusivalikoimassa.”

Jos perimmäisenä tavoitteena on saada rakennusmateriaali, jossa ei ole lainkaan fossiilipohjaisia materiaaleja, vaneri itsessään pääsee jo pitkälle. WISA BioBond vie meidät askeleen lähemmäs tuota tavoitetta ja parantaa erinomaista materiaalia entisestään.

”Mielestäni puupohjainen rakentaminen ja puumateriaalit ovat merkittävä osa ratkaisua ilmastonmuutoksen torjunnassa. WISA-Spruce-vaneri on erinomainen materiaali, kun rakennusala pyrkii vähentämään hiilipäästöjään.”

Uunituoretta designia
Artikkeli | 4 min

Uunituoretta designia

Lue lisää
WISA-vanerin kuljetusten päästöt Suomessa vähenevät neljänneksellä
Artikkeli | 5 min

WISA-vanerin kuljetusten päästöt Suomessa vähenevät neljänneksellä

Lue lisää
WISA-vanerien alhaiset formaldehydipäästöt täyttävät puhtaan sisäilman vaatimukset
Artikkeli | 3 min

WISA-vanerien alhaiset formaldehydipäästöt täyttävät puhtaan sisäilman vaatimukset

Lue lisää