Artikel | 09/19/2022 08:47:22 | 5 min Lästid

Högkvalitativ WISA-plywood hjälper dig att förverkliga hållbara visioner

För att hålla sig relevanta måste alla företag i allt större utsträckning tillämpa hållbar design i sina produkter och tjänster. Det gäller även för byggbranschen. Plywood kan hjälpa till att lösa många frågor om hållbar byggnation.

Moderna konsumenter blir allt mer medvetna om miljöfrågor och tillämpar gärna flera lösningar för att minimera koldioxidavtrycken vid sina inköp. Inom byggbranschen växlar många europeiska marknader över till mer träbaserade material för att erbjuda sådana alternativ. 

Nya bestämmelser uppmuntrar även till denna utveckling. Den franska regeringen presenterade till exempel planer för en hållbarhetslagstiftning som ska säkerställa att alla nya offentliga byggnader tillverkas av minst 50 procent trävirke eller andra naturmaterial. Åtgärden planeras att genomföras under 2022 och tillämpas på alla offentliga byggnader som finansieras av franska staten.

”Träbaserade material fungerar som en kolförvaring, men är även lättare och enklare att hantera än betong och stål. Det gör trä till ett populärt val, i synnerhet i städer”, förklarar Susanna Rinne, direktör för affärsutveckling på UPM Plywood, och fortsätter:

”I stadsområden är markpriserna mycket höga, så det mest kostnadseffektiva sättet att bygga är på höjden. Att lägga till nya våningsplan på befintliga byggnader belastar gamla konstruktioner, men med trä minskar denna belastning utan att kvaliteten går förlorad.”

Användning av trä är fortfarande ofta knuten till lokala byggtraditioner och metoder, på både gott och ont. Rinne liknar situationen med den gamla sagan om vargen och de tre grisarna.

”Många konsumenter tycker fortfarande att tegel är det perfekta materialet för en stabil och pålitlig byggnation. Experter vet dock att högkvalitativ och korrekt konstruerad plywood för användning inom byggnation ofta är ett utmärkt val som erbjuder liknande egenskaper som konkurrerande material.”

Många marknader är redan angelägna om att utnyttja de egenskaper som strukturell konstruktionsplywood kan erbjuda. I Europa ligger de nordiska länderna och Nederländerna i framkant, tätt följda av Storbritannien.  

 

En oslagbar kolförvaring

Plywood uppskattas av kunniga byggare för dess tekniska egenskaper; ett hållbart och högpresterande material som står sig väl i jämförelse med andra alternativ. 

Där plywood verkligen briljerar och sticker ut bland konkurrerande material är dess egenskaper som kolförvaring. Trä lagrar koldioxid när det växer. Denna CO2 lagras sedan i plywoodprodukter under hela dess livscykel. WISA-plywood lagrar fem gånger mer CO2 jämfört med mängden fossila CO2-utsläpp än vad som frigörs under tillverkningen, inklusive de mängder som frigörs vid anskaffning och transport av virkesråvaran.

Klimateffekterna från olika byggnadsmaterial är ofta svåröverskådliga, olika mängder koldioxid är svåra att omsätta till vardagslivet. Rinne jämför koldioxidbesparingarna med flygmil. 

”En enda kubikmeter WISA spruce-plywood lagrar 0,78 ton CO2. Det motsvarar nästan vad en person producerar när hon eller han flyger från Helsingfors till New York och tillbaka igen. Det ger en viss uppfattning om effekten, i synnerhet om det betänks att vi på UPM tillverkar hundratusentals kubikmeter plywood varje år.” 

WISA BioBond – nästa steg i plywoodutvecklingen

För att ytterligare förbättra plywoodens hållbara egenskaper, har UPM gjort sin WISA BioBond-lösning till en standard i företagets all WISA-Spruce-plywood. WISA BioBond ersätter minst 50 procent av det fossilbaserade fenolet i plywoodlimmet med biobaserat lignin, som är trädens eget naturliga lim. 

Lösningen är mycket mer än bara en ny typ av lim; den är snarast en komplett teknik. WISA BioBond har använts i företagets produkter sedan 2017, men kommer nu att omfatta hela WISA spruce-sortimentet.

”Vi har ägnat mycket tid och omsorg för att garantera att WISA BioBond-tekniken fungerar med olika limmetoder och träarter i WISA-plywoodprodukter”, betonar Rinne.  
Utvecklingen av tekniken har inbegripit ett expertsamarbete mellan UPM plywood, UPM Biochemicals och limtillverkarna. Rinne framhåller vikten av att UPM har tagit god tid på sig att utveckla WISA BioBond, trots att intresset från kunderna har varit högt under ett bra tag. 

”Vi har gjort noggranna och fortlöpande tester för att leverera samma höga kvalitet som vi har uppnått med fenolbaserade lösningar för att kunna vara hundra procent säkra på resultaten. Många av våra kunder har väntat på denna typ av lösning och vi är mycket glada över att nu kunna göra den tillgänglig i hela spruce-sortimentet.”

Om det slutliga målet är ett konstruktionsmaterial med noll fossilbaserade material, är själva användningen av plywood ett stort steg mot det målet. WISA BioBond tar oss nu ännu ett steg närmre det ultimata målet och utvecklar ett fantastiskt material ytterligare. 

”Jag tror att träbaserade bygg- och trämaterial är en viktig del av lösningen för att bekämpa klimatförändringar. WISA Spruce-plywood är ett utmärkt material när byggbranschen strävar efter att minska de inbyggda koldioxidutsläppen.” 

Transportutsläppen från WISA-plywood i Finland minskas med en fjärdedel
Artikel | 5 min

Transportutsläppen från WISA-plywood i Finland minskas med en fjärdedel

Läs mer
Design direkt ur ugnen
Artikel | 4 min

Design direkt ur ugnen

Läs mer
Låga utsläpp av formaldehyd från WISA-plywood uppfyller kraven för ren inomhusluft
Artikel | 3 min

Låga utsläpp av formaldehyd från WISA-plywood uppfyller kraven för ren inomhusluft

Läs mer