Artikkeli | 02/01/2023 14:48:37 | 5 min Lukuaika

Kestävästi hoidetussa metsässä puu kasvaa ja sitoo hiiltä tehokkaasti

Metsillä on tärkeä rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa. Kestävästi hoidettu metsä kasvaa enemmän kuin sitä käytetään, hiilidioksidi sitoutuu tehokkaasti kasvavaan puustoon ja WISA-vanerin kaltaiset pitkäikäiset puutuotteet varastoivat hiiltä.

Kestävä metsänhoito, tuotannon päästöjen vähentäminen ja hiiltä varastoivat WISA-tuotteet ovat kolme osa-aluetta, joilla UPM Plywood pyrkii torjumaan ilmastonmuutosta. 

UPM:n liiketoiminta perustuu metsiin. Meille on tärkeää varmistaa, että metsät kasvavat sukupolvesta toiseen. Metsien on säilyttävä metsinä. Emme hyväksy metsäkatoa ja varmistamme, että metsät kasvavat aina enemmän kuin niitä käytetään. Tällöin metsät toimivat pitkällä aikavälillä hiilivarastoina. UPM istuttaa vuosittain yli 50 miljoonaa puuntaimea – neljä uutta taimea jokaista käytettyä puuta kohden uudistushakkuiden jälkeen. 

Kestävän metsänhoidon periaatteet löytyvät Suomen metsälaista, metsäsertifioinnista ja metsänhoidon suosituksista. Sertifioinnin tarkoituksena on edistää metsien taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää hoitoa ja käyttöä siten, että metsät antavat kestävästi hyvän tuoton samalla, kun niiden biologinen monimuotoisuus säilytetään. 

Kasvava metsä sitoo hiiltä tehokkaasti 

Metsät sitovat sitä enemmän hiiltä, mitä paremmin ne kasvavat. UPM Plywoodin puuhuoltopäällikkö Pekka Pietilän ja puunlaatupäällikkö Aleksei Kiurun mukaan nuoren kasvatusmetsän harvennushakkuissa hyödyt ovat suurimmillaan sekä talouden että ilmaston kannalta.  

”Harvennuksessa helpotetaan puiden keskinäistä kilpailua valosta ja ravinteista, jolloin jäljelle jääneet parhaat yksilöt tuottavat tehokkaasti sekä puuainesta että sitovat hiilidioksidia. Vaikutus on erityisen voimakasta alle 60-vuotiaassa puustossa, kun se on kasvamassa järeäksi tukkipuuksi, millaisesta WISA-vanerikin valmistetaan”, Pietilä kertoo. 

Pekka Pietilä työskentelee UPM Plywoodilla puuhuoltopäällikkönä. 

Suomessa talousmetsän kasvu hidastuu merkittävästi 60–100 vuoden jälkeen, jolloin myös hiilen sitoutuminen heikkenee. Tässä vaiheessa metsä tavallisesti uudistetaan, ja saaduista puista valmistetaan tuotteita, jotka toimivat hiilivarastoina tuotteiden koko eliniän ajan. Uudistushakkuun jälkeen alueelle istutetaan uudet taimet, jotka alkavat sitoa hiiltä kasvaessaan. 

Oikea-aikaisesti hoidetut metsät sekä kasvavat että pysyvät elinvoimaisina ja kestävinä tuhoja vastaan.  

”Metsäsertifikaatit todentavat, että UPM:n  ja metsänomistaja-asiakkaidemme metsiä hoidetaan kestävästi ja vastuullisesti taloudelliset, sosiaaliset ja ekologiset näkökulmat huomioiden. Lisäksi luonnon monimuotoisuus ja ympäristöarvot huomioidaan paremmin kuin mitä laki edellyttää”, Pietilä toteaa. 

Talvikorjuulla on monia etuja 

Metsäteollisuus tarvitsee tuoretta raaka-ainetta ympäri vuoden, ja talvi onkin puunkorjuun vilkkainta aikaa. Suomen karuissa talviolosuhteissa on aina korjattu puuta, vaikka lämpötila voi laskea alle -20 asteen ja paksu lumikerros vaikeuttaa liikkumista. Monet hakkuukohteet on mahdollista saavuttaa vain roudan tultua. Metsäalan ammattilaiset valitsevat hakkuille sopivan ajankohdan maaperän ja tiestön mukaan. 

”Lumi ja maaperän jäätyminen muodostavat kantavan kerroksen soiseen tai muuten pehmeään maastoon sekä sellaiselle tiestölle, joka ei sulan aikana pysty kantamaan metsäkoneita”, Pietilä kertoo.  

Ympärivuotinen korjuu tarjoaa urakoitsijoille ja muille metsäalan ammattilaisille työtä sekä kalliille metsäkoneinvestoinneille tehtävää läpi vuoden.

Talvihakkuut ovat paikallaan erityisesti kuusikoiden harvennushakkuissa. 

”Kuusen juuret sijaitsevat varsin lähellä maan pintaa. Lumikerros suojaa juuria vaurioilta, ja maastopainumat jäävät pienemmiksi kuin sulan aikana. Tämä on erityisen tärkeää harvennuksilla, joissa poistetaan vain osa puista. Talvella ei myöskään tarvitse pelätä sienitauteja tai hyönteistuhoja, ja pakkanen hillitsee metsille vahingollisen juurikäävän leviämistä”, Kiuru toteaa. 

Lisäksi talvikorjuu vaikuttaa myönteisesti puun laatuun.  

”Pakkanen parantaa puun säilymistä merkittävästi. Talvella kasvukauden ulkopuolella kaadetun tukin kosteusvaihtelut ovat pienempiä, jolloin tukki on tasalaatuisempi. Talviolosuhteissa tukki myös säilyy paremmin tuoreena”, WISA-vanereiden raaka-aineen laadusta vastaava Kiuru kertoo. 

UPM on sitoutunut ilmastopositiiviseen metsätalouteen. Tämä tarkoittaa sitä, että metsämme ovat pitkällä aikavälillä hiilinielu, eli metsä sitoo enemmän hiiltä kuin sitä poistuu. Metsämme siis kasvavat enemmän, kuin niistä poistuu puuta hakkuiden ja luonnonpoistuman kautta. Tällöin myös metsän hiilivarasto kasvaa. 

Metsätalouskäytännöt, jotka ylläpitävät tai lisäävät metsien hiilinieluvaikutusta, ovat ilmaston kannalta positiivisia. Ilmastopositiiviseen metsätalouteen kuuluvat lisäksi metsien kasvun lisäämiseen tähtäävät toimet ja uusien hiilinielujen luominen. 

Tämä artikkeli on osa uutta Plywood Beyond Fossils -juttusarjaamme. Sarjassa esitellään konkreettisia toimenpiteitä, joiden avulla UPM Plywood auttaa hillitsemään ilmastonmuutosta. Lue lisää Responsibility Made Easy-verkkosivultamme. 

Teksti: Anu Ritvanen

EU:n metsäkato­asetuksen noudattaminen UPM Plywoodilla
Artikkeli | 4 min

EU:n metsäkato­asetuksen noudattaminen UPM Plywoodilla

Lue lisää
Pekka rakensi viihtyisän vanerimökin tuuliselle rannalle Perämerelle
Artikkeli | 4 min

Pekka rakensi viihtyisän vanerimökin tuuliselle rannalle Perämerelle

Lue lisää
Vastuullinen WISA® -vaneri puhutteli Road Transport Expo -kuljetusmessuilla Isossa-Britanniassa
Artikkeli | 3 min

Vastuullinen WISA® -vaneri puhutteli Road Transport Expo -kuljetusmessuilla Isossa-Britanniassa

Lue lisää