Artikkeli | 04/26/2023 06:23:00 | 3 min Lukuaika

UPM:n vanerintuotannon CO2-päästöt vähenevät vauhdilla

UPM Plywood on tehnyt ilmastotyötä pyrkimällä eroon fossiilisista polttoaineista jo hyvän aikaa. Toimenpiteillä vähennetään WISA-vanerin valmistuksessa syntyviä fossiilisia hiilidioksidipäästöjä entistäkin pienemmiksi. Esimerkiksi ostosähkössä tavoitellaan hiilidioksidipäästöttömyyttä vuoteen 2024 mennessä. 

WISA-vaneri on hiilivarastona toimiva materiaali, jonka elinkaaressa fossiilisten CO2-päästöjen osuus on hyvin pieni. UPM Plywood on sitoutunut UPM:n tavoitteeseen vähentää omia hiilidioksidipäästöjä 65 prosenttia ja hankintaketjun päästöjä 30 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteeseen pääsemiseksi vaneritehtaille on laadittu fossiilittoman tuotannon suunnitelma eli niin sanottu hiilitiekartta. Tehtävien toimenpiteiden ansiosta asiakkaat voivat luottaa siihen, että WISA-vanerin elinkaaren aikaiset fossiiliset CO2-päästöt vähenevät edelleen.  

65 prosentin vähennystavoite käsittää omasta energiantuotannosta ja ostosähköstä syntyvät CO2-päästöt. UPM Plywoodin energiajohtaja Janne Hämäläisen mukaan UPM:n vaneritehtaissa tuotetaan WISA-vanerin valmistuksen ohessa lämpöä ja sähköä omaan käyttöön sekä tehtaiden ulkopuolelle lähinnä puupohjaisesta tähteestä, kuten kuoresta ja polttohakkeesta.  

Oman energiantuotannon lisäksi tehtailla käytetään ostosähköä. Valtaosa UPM Plywoodin hiilijalanjäljestä on muodostunut ostoenergiasta, joka luokitellaan Greenhouse Gas Protocol -menetelmän mukaan scope 2:een. 

”Siksi on ollut ensisijaisen tärkeää keskittyä scope 2:n mukaisten päästöjen minimoimiseen. Otepään tehtaalla Virossa siirryttiin vuonna 2022 kokonaan hiilidioksidittomaan ostosähköön ja yksikön ostosähkön päästöjen nollautuminen vähensi merkittävästi koko UPM Plywoodin päästöjä”, Hämäläinen toteaa.  

 

Vastaavasti Suomen vaneritehtaiden tavoitteena on olla ostosähkön osalta hiilidioksidittomia vuoteen 2024 mennessä.  

Biogeenisen polttoaineen osuus on yli 90 prosenttia  

UPM:n vaneritehtaiden omassa tuotannossa syntyvät päästöt kuuluvat scope 1:een. Ympäristöpäällikkö Sanna Kontisen mukaan vuonna 2022 yli 90 prosenttia omassa tuotannossa tarvittavasta energiasta tuotettiin sekä Suomessa että Virossa biopolttoaineella eli puuraaka-aineen sivuvirroilla, joista ei synny fossiilisia hiilidioksidipäästöjä.  

”Tavoitteenamme on koko ajan vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja etsiä uusia keinoja nostaa biogeenisen polttoaineen osuutta entisestään reilusti yli 90 prosentin vuoteen 2024 mennessä”, Kontinen kertoo.  

Hämäläisen mukaan tuotannossa muodostuukin fossiilisia päästöjä vain poikkeustapauksissa, jos höyryntuotannossa joudutaan käyttämään varakattiloita esimerkiksi häiriöiden tai huoltokatkojen aikana.   

”Vuonna 2022 pystyimme Savonlinnan tehtaalla luopumaan kokonaan turpeen käytöstä varakattiloiden polttoaineena”, Hämäläinen huomauttaa. 

Ilmastotyö vaneritehtailla on jo hyvässä vauhdissa. Muutaman vuoden aikana on saatu aikaan huomattavia päästövähennyksiä, ja määrätietoinen työ jatkuu hiilitiekartan toimenpiteiden mukaisesti. 

Tämä artikkeli on osa uutta Plywood Beyond Fossils -juttusarjaamme. Sarjassa esitellään konkreettisia toimenpiteitä, joiden avulla UPM Plywood auttaa hillitsemään ilmastonmuutosta. Lue lisää Responsibility Made Easy -verkkosivultamme. 

Teksti: Anu Ritvanen

 
 
WISA-vanerin kuljetusten päästöt Suomessa vähenevät neljänneksellä
Artikkeli | 5 min

WISA-vanerin kuljetusten päästöt Suomessa vähenevät neljänneksellä

Lue lisää
UPM Pellos lahjoitti turvaliivit Ristiinan uudelle päiväkodille
Artikkeli | 1 min

UPM Pellos lahjoitti turvaliivit Ristiinan uudelle päiväkodille

Lue lisää
Vanerintuotannossa ongelmat ratkaistaan systemaattisesti 8D-menetelmällä
Artikkeli | 3 min

Vanerintuotannossa ongelmat ratkaistaan systemaattisesti 8D-menetelmällä

Lue lisää