Artikel | 10/31/2023 07:44:42 | 2 min Lästid

Se skönheten i WISA®-plywood

På UPM Plywood älskar vi trä. Vi älskar det så mycket att vi har bestämt oss för att rama in ett urval WISA-plywoodpaneler och visa upp dem som konstverk.

Nästa gång du träffar UPM Plywood på en mässa hittar du oss i den blå loungen, där vi visar upp ett galleri med vackra hållbara plywoodprodukter.

Utställningen hyllar träet – världens enda förnybara byggmaterial och det huvudsakliga råmaterialet i UPM:s WISA-plywood. Det här är vårt sätt att visa vår uppskattning för detta fantastiska material.

Allt börjar i skogen

Berättelsen om en WISA-plywoodpanel börjar i skogen. Efter att granarna och björkarna har växt i flera årtionden fälls de i ett ansvarsfullt skogsbruk för att skydda och öka skogens biologiska mångfald och positiva klimatpåverkan. Vi vet varifrån allt vårt trä kommer och vi planterar naturligtvis fler träd än vi fäller.

När skogen behandlas med respekt är den en outtömlig resurs. Hälsosamma skogar är effektiva kolsänkor och hem för tusentals djur- och växtarter, samtidigt som de kontinuerligt förser oss med ett förnybart alternativ till fossila råvaror.

Inget går till spillo

De finaste delarna av träet blir till plywood och timmer. Överblivet material används till pappersmassa för papperstillverkning, och restmaterialet från massaprocessen förädlas till råvara för biobaserad plast, gödsel, lim, bränsle och andra förnybara alternativ till fossila produkter.

Plywoodtillverkningsprocessen är noggrant utformad för att dra nytta av träråvarans fulla potential, och är fokuserad på att producera mer med mindre. Processens biprodukter, exempelvis barkflis och bränslechip, används som biobränsle i brukets biopannor som genererar den värme som erfordras i anläggningen. Värmen som förbrukas på UPM Plywoods fabriker produceras nästan uteslutande med bioenergi.

Utöver att fabrikerna genererar sin egen energiproduktion används också inköpt elektricitet. Senast 2024 ska alla UPM Plywoods fabriker köpa enbart fossil- och kolfri el.

 
 

Förnybara produkter med långt liv

De gran- och björkstammar som levereras till UPM Plywoods fabriker förädlas till långlivade produkter som är ett alternativ till material tillverkade av fossila råmaterial. En träprodukt, exempelvis plywood, lagrar sitt bundna kol under hela sin livslängd.

Ju längre livslängd, desto bättre för klimatet.

Gåvan som varar länge

UPM:s tillverkningsprocesser förbättras ständigt. Att få ut mesta möjliga av vad träet har att erbjuda är avgörande för att uppnå en framtid utan fossila material. Ett exempel på det är WISA BioBond, som redan är standard i all WISA-Spruce-plywood. I WISA BioBond byts minst 50 procent av det fossilbaserade fenolet i plywoodlimmet ut mot biobaserat lignin, vilket är trädets eget naturliga lim.

Trä är en gåva som varar länge, och vi är evigt tacksamma för det.

Se skönheten i hållbart WISA-plywood.

Text: Sara Steensig 

 
 
Transportutsläppen från WISA-plywood i Finland minskas med en fjärdedel
Artikel | 5 min

Transportutsläppen från WISA-plywood i Finland minskas med en fjärdedel

Läs mer
Låga utsläpp av formaldehyd från WISA-plywood uppfyller kraven för ren inomhusluft
Artikel | 3 min

Låga utsläpp av formaldehyd från WISA-plywood uppfyller kraven för ren inomhusluft

Läs mer
Växer sig starka tillsammans i förpackningsindustrin
Artikel | 3 min

Växer sig starka tillsammans i förpackningsindustrin

Läs mer