Vi presenterar WISA-SpruceFR: brandhämmande plywood för byggkonstruktioner

Artikel 22.11.2018 14:34 EET

WISA-SpruceFR är en plywoodprodukt med utmärkta tekniska och brandhämmande egenskaper. Den revolutionerande innovationen är lämplig för alla typer av byggnader utan några villkor eller krav för övrigt byggnadsmaterial. På grund av sin styrka lämpar sig WISA-SpruceFR särskilt för bärande konstruktioner som tak, golv och väggar.

WISA-SpruceFR_icons_on_panel_500px.jpg

”Det här är en helt ny typ av plywoodprodukt som har lanserats på marknaden”, säger Riku Härkönen, produktchef, UPM Plywood. ”Det finns produkter som antingen är mycket dyra, tryckbehandlade eller åtföljs av villkor och krav gällande annat byggnadsmaterial. Eller också är de inte träprodukter”, förklarar Härkönen.

Mycket brandtålig utan att kompromissa med plywoodens ursprungliga kvaliteter

Till skillnad från många andra brandtåliga träprodukter påverkas inte de tekniska egenskaperna hos WISA-SpruceFR-plywooden av den brandhämmande behandlingen – de behandlade skivorna innehar samma kvaliteter som de obehandlade WISA-Spruce-plywoodskivorna.
WISA-SpruceFR-skivor är behandlade med ett flamskyddsmedel som inte skadar miljön. Produkten uppfyller brandklassningarna B-s1, d0 för tak- och väggkonstruktioner och BFL-s1 för golv – de högsta möjliga nivåerna för brandhämmande träprodukter. Klassningarna gäller utan några särskilda krav för vägg- eller golvkonstruktioner.

Revolutionerande egenskaper som sparar tid, kostnad och material

WISA-SpruceFR är enkelt och säkert att använda och den kan skäras och behandlas som en vanlig plywood. ”En betydande förbättring är att WISA-SpruceFR kan monteras med eller utan luftspalter i andra konstruktioner och isoleringar – utan att produktens brandhämmande egenskaper och klassning påverkas, säger Härkönen.

De vanliga säkerhetsrutinerna för plywoodbehandling är tillräckliga vid tillskärning eller sågning, eller till och med vid tillverkningen av produkten. Skivorna är klara att användas direkt efter produktion.

”Det faktum att den brandhämmande behandlingen av skivorna redan är inbyggd i produktionsprocessen är en betydande fördel för entreprenörer och utvecklare. Det sparar tid, material och pengar i olika faser i ett projekt”, påpekar Härkönen. ”För en kund innebär det att det är möjligt att bygga en normal konstruktion som är brandsäker redan från start."