Artikel | 07/02/2021 07:25:25 | 4 min Læse tid

Øget klimabevidsthed og regulering skaber muligheder for træbyggeri

I Danmark er kun 8% af alle bygninger lavet af træ. Det er naturligt for et land med få skove og en masse godt materiale til at producere beton. Nu, hvor Danmark søger efter alle mulige måder at nå FN's mål for bæredygtig udvikling i 2030 på, dukker træbygninger op som en del af løsningen.

I marts 2021 blev der i Danmark opnået enighed om en national strategi for bæredygtigt byggeri. CO2-kravene til nye bygninger på over 1000 m2 vil blive fastsat i 2023, og fra 2025 vil kravene til alle nye bygninger være på plads. Andre lande følger Danmarks eksempel. Hvilke foranstaltninger skal eller kan træindustrivirksomhederne træffe for at sikre, at de kan gribe chancen?

"Byggeindustrien er ansvarlig for 40% af den globale CO2-udledning. Når det drejer sig om at begrænse klimaforandringerne, er potentialet inden for træbyggeri enormt. Ved at bygge i træ kan man opnå 70% mindre CO2-udledning end ved at bygge i beton, tegl og stål. Der er naturligvis variationer i klimapåvirkningen fra forskellige træløsninger," forklarer Martin Tholstrup, formand for foreningen Træ i byggeriet.

Foreningen er oprettet af 30 af de mest relevante danske træbyggevirksomheder for at fremme fordelene ved træbyggeri og give information til støtte for beslutningstagere. Mange af de problemer, som træbyggeri står over for i Europa og globalt, har at gøre med utilstrækkelig information. Der er mangel på opmærksomhed i offentligheden, på det politiske område og i uddannelsessystemet.

 

ply-denmark-wood-building-Martin-Tholstrup.jpg

Martin Tholstrup

 

For at bekæmpe dette har foreningen fremsat yderligere fire forslag til Danmarks nationale strategi: Indførelse af en drivhusafgift for byggematerialer, træbyggeri skal gøres til en obligatorisk del af bygningsuddannelsen, der skal opstilles ensartede sikkerhedskrav til byggematerialer, og der skal stilles krav om bæredygtigt byggeri i offentlige udbud.

"For os i Danmark er det altafgørende at hjælpe politikere med at få nøjagtige miljøoplysninger om træbyggeri. Vores første mål her er at hjælpe med at nå de nationale mål for CO2-reduktion i 2030 ved at øge træbyggeriet fra 8% til 20%," siger Martin Tholstrup.

Innovativ produktudvikling og gennemsigtige bæredygtighedsdata

Nøjagtige, gennemsigtige oplysninger om bæredygtighed og innovativ produktudvikling er nogle af de vigtigste elementer, når det gælder om at løse klimaudfordringer.

Martin Tholstrup er selv CEO for Taasinge Elementer, en dansk virksomhed, der leverer præfabrikerede trækonstruktioner, f.eks. tag- og facadeelementer, til byggeindustrien. Virksomheden fokuserer på kommunale bygninger og større udviklings projekter. De er kendt for sine smarte og innovative løsninger, der sikrer et godt procesflow på byggepladser.

UPM Plywood er en af virksomhedens leverandører.

"Vi bør alle forbedre dokumentationen for bæredygtighed for vores produkter og bæredygtighedsdata generelt og gøre dem offentligt tilgængelige. Mange virksomheder holder dataene for sig selv. UPM Plywood er en særdeles professionel partner i denne sag og foregår med et godt eksempel. Dataene skal være gennemsigtige, da vi f.eks. hos Taasinge Elementer kombinerer en masse forskellige materialer i vores præfabrikerede elementer."

Rehabilitering giver nye klimamuligheder

Den nye danske aftale om grøn omstilling i byggeriet fokuserer primært på nybyggeri, men træ kan også hjælpe klimaet ved at finde vej til beton- og teglbygninger, når de er blevet rehabiliteret.

"I løbet af de sidste 20 år har vores virksomhed udført en masse træbaseret rehabilitering i betonbyggeri, der blev opført i 60'erne og 70'erne. Det er et enormt marked. Rehabiliteringsbyggeri er hurtigere, billigere og mere bæredygtigt end at bygge noget nyt. Det giver en stor mulighed for at nå CO2-målene."

"Cementproduktion er ansvarlig for 5% af den årlige Co2-udledning på globalt plan. Skibstransport og luftfart er ansvarlig for 2%. Alle ved, at man skal undgå at flyve, men ikke mange ved, hvor bæredygtige de bygninger, de designer, bestiller og bruger, er. Jeg har selv tre børn og ønsker at gøre denne verden så god som mulig for dem. Hvis beton kan fremstilles på en mere klimavenlig måde, har jeg absolut ingen problemer med det," understreger Martin Tholstrup.

Taasinge Elementer er Danmarks førende producent af præfabrikerede tag- og facadeelementer baseret på trærammekonstruktioner til byggeindustrien. Virksomheden har en unik markedsposition inden for præfabrikation af høj kvalitet, hvor nøglen er materialekendskab og kundespecifikke produkter bestående af flade elementer, som omfatter facader, tage og etagedæk. Taasinge Elementer har i øjeblikket tre produktionsenheder i Danmark, to i Norge og en i Letland, hvor byggeindustrien er den vigtigste kundekategori.

 

 

National dansk strategi

Text: Saara Töyssy

 

Sådan implementerer UPM Plywood EU’s forordning om skovrydningsfri produkter
Artikel | 3 min

Sådan implementerer UPM Plywood EU’s forordning om skovrydningsfri produkter

Læs mere
Sådan påvirker EU-regler træbyggeri
Artikel | 8 min

Sådan påvirker EU-regler træbyggeri

Læs mere
Jesper vil ændre dit syn på krydsfiner
Artikel | 5 min

Jesper vil ændre dit syn på krydsfiner

Læs mere