Artikel | 07/13/2021 12:02:03 | 4 min Lästid

Ökad klimatmedvetenhet och reglering skapar möjligheter för träbyggande

I Danmark är endast 8 procent av alla byggnader byggda av trä, vilket är naturligt för ett land med lite skog men mängder av material för att tillverka betong. När man nu försöker hitta sätt att uppnå FN:s mål för hållbar utveckling till 2030 har träbyggande dykt upp som del av lösningen.

I mars 2021 beslutade Danmark om en nationell strategi för hållbart byggande. Koldioxidutsläppskraven för nya byggnader större än 1 000 kvadratmeter kommer att fastställas 2023 och från och med 2025 kommer kraven att gälla för alla nya konstruktioner. Andra länder förväntas göra som Danmark. Vilka åtgärder bör eller kan träindustriföretag vidta för att se till att utnyttja den här möjligheten?

– Byggnadsindustrin står för 40 procent av de globala koldioxidutsläppen. Potentialen för att minska effekten av klimatförändringarna genom träbyggande är astronomisk. Att bygga i trä kan innebära 70 procent mindre koldioxidutsläpp jämfört med betong och tegel. Naturligtvis har dock olika trälösningar olika klimatpåverkan, säger Martin Tholstrup, ordförande för danska träbyggnadsföreningen Træ i Byggeriet.

Organisationen, som består av 30 av de mest tongivande danska träbyggnadsföretagen, främjar fördelarna med träbyggande och tillhandahåller information som stöd för beslutsfattande. Många av de problem som uppstår kring träbyggandet i Europa och resten av världen handlar om otillräcklig information. Det finns en bristande medvetenhet hos allmänheten, politikerna och utbildningssystemet.

 

ply-denmark-wood-building-Martin-Tholstrup.jpg

Martin Tholstrup

 

För att motverka det har föreningen lagt fram fyra ytterligare förslag till Danmarks nationella strategi – att införa en växthusgasskatt på byggmaterial, att göra träbyggande till en obligatorisk del av byggnadsutbildningen, att fastställa enhetliga säkerhetskrav för byggmaterial och att ställa krav på hållbart byggande vid offentliga upphandlingar.

– Det viktigaste för oss i Danmark är att hjälpa politikerna att få korrekt miljöinformation om träbyggande. Vårt första mål är att hjälpa till att nå det nationella koldioxidminskningsmålet för 2030 genom att öka träbyggandet från 8 till 20 procent, säger Martin Tholstrup.

Innovativ produktutveckling och transparenta hållbarhetsdata

Korrekt transparent hållbarhetsinformation och innovativ produktutveckling är några av de viktigaste faktorerna för att kunna möta klimatutmaningen framgångsrikt.

Martin Tholstrup är VD för Taasinge Elements, ett danskt företag som förtillverkar träkonstruktioner såsom tak- och fasadelement till byggnadsindustrin. Bolaget arbetar främst med kommunala byggnader och större projekt. Det är känt för sina smarta och innovativa lösningar för att uppnå bra processflöden på byggarbetsplatser.

UPM Plywood är en av företagets leverantörer.

– Vi bör alla förbättra hållbarhetsdokumentationen för våra produkter och hållbarhetsdata i allmänhet och göra dem allmänt tillgängliga. Många företag håller informationen för sig själva, medan UPM Plywood är en mycket professionell partner och föregångare när det gäller öppenhet. Uppgifterna måste vara transparenta eftersom vi på Taasinge Elementer till exempel kombinerar en mängd olika material i våra förtillverkade element, säger Martin Tholstrup.

”Rehabilitering” av byggnader är ytterligare en klimatmöjlighet

Det nya danska avtalet om grön omställning i byggbranschen fokuserar främst på nybyggnation, men det går även att använda trä för att klimatanpassa ”rehabiliterade” betong- och tegelbyggnader.

– Under de senaste 20 åren har vårt företag gjort en hel del träbaserad ’rehabilitering’ av betongshöghus som byggdes på 60- och 70-talet. Det är en enorm marknad. Att rehabilitera byggnader är snabbare, billigare och mer hållbart än att bygga nytt. Det är en stor möjlighet att uppnå koldioxidutsläppsmålen, säger Martin Tholstrup och fortsätter:

– Cementproduktionen står för 5 procent av de årliga koldioxidutsläppen globalt. Fartygstransporter och luftfart står för 2 procent. Alla vet att man bör undvika att flyga, men hur många är medvetna om hur hållbara de byggnader de konstruerar, beställer och använder är? Jag har tre barn och jag vill göra den här världen så bra för dem som möjligt. Om det går att producera betong på ett mer klimatvänligt sätt har jag absolut inget emot det.

Taasinge Elements är Danmarks ledande tillverkare av förtillverkade tak- och fasadelement baserade på träramskonstruktioner till byggindustrin. Företaget har en unik marknadsposition inom förtillverkade element av hög kvalitet där nyckeln är materialkunskap och kundspecifika produkter som består av platta element, som fasader, tak och trallar. Taasinge Elements har tre produktionsenheter i Danmark, två i Norge och en i Lettland, med byggindustrin som huvudkundkategori.

 

 

Den nationella danska strategin (på danska)

 

Transportutsläppen från WISA-plywood i Finland minskas med en fjärdedel
Artikel | 5 min

Transportutsläppen från WISA-plywood i Finland minskas med en fjärdedel

Läs mer
Låga utsläpp av formaldehyd från WISA-plywood uppfyller kraven för ren inomhusluft
Artikel | 3 min

Låga utsläpp av formaldehyd från WISA-plywood uppfyller kraven för ren inomhusluft

Läs mer
Växer sig starka tillsammans i förpackningsindustrin
Artikel | 3 min

Växer sig starka tillsammans i förpackningsindustrin

Läs mer