Story | 04/17/2024 07:47:52 | 3 min Læse tid

WISA-krydsfiners lave formaldehydafgasning opfylder krav til sundt indeklima

Janne Suokas

Editor, Tulus

Alle UPM's WISA-krydsfinerprodukter, der er beregnet til byggeri, opfylder den amerikanske ’TSCA Title VI’-standards krav om lav afgasning af formaldehyd fra træbaserede pladematerialer. Niveauet for WISA-krydsfiners frigivelse af formaldehyd ligger også under både EU's nuværende krav og de strengere grænseværdier, der vil gælde fra 2026.

Brugere af WISA-krydsfiner har muligvis bemærket det nyligt tilføjede mærke "TSCA Title VI Compliant", som findes på varens emballage og i fragtdokumenterne. Forkortelsen TSCA står for "Toxic Substances Control Act", der regulerer fremstilling, anvendelse og salg af kemikalier i USA. Title VI-delen af loven regulerer specifikt afgasning af formaldehyd fra træbaserede pladematerialer. Formålet er at reducere indendørseksponeringen af formaldehyd, som kan forårsage luftvejsproblemer og andre sundhedsfarer. Formaldehydafgasningen kan blandt andet skyldes limen, der anvendes i krydsfiner.

Alle UPM Plywoods fabrikker, der producerer WISA-krydsfiner, er blevet godkendt i henhold til ’TSCA Title VI’-standarden. En uafhængig tredjepart, autoriseret af USA’s styrelse for miljøbeskyttelse, har stået for testen og certificeringen.

"WISA-krydsfinerprodukter er sikre byggematerialer, der opfylder kravene til et rent og sundt indeklima. ’TSCA Title VI Compliant’-mærket angiver, at WISA-produkterne gennem tests har vist sig at frigive meget lidt formaldehyd og være egnet til brug i alle indendørs miljøer, der anvendes af mennesker," siger Riku Härkönen, produktchef i UPM Plywood.

”’TSCA Title VI Compliant’-mærket betyder, at kunder og forhandlere bekymringsfrit kan anvende, forarbejde og sælge WISA-krydsfinerprodukter på det amerikanske marked. Brugerne kan henvise til produkternes klare grænseværdier i deres egen dokumentation, f.eks. når de overdrager en bygning til deres kunde."

 

WISA-krydsfiner opfylder også EU's strengere formaldehydkrav

’TSCA Title VI Compliant’-mærket blev obligatorisk i 2019 for trævarer, der sælges i USA, herunder krydsfiner, MDF og spånplader, og det erstatter Californiens CARB-mærke. Samtidig blev kravene til afgasning af formaldehyd skærpet.

Europa bevæger sig også i samme retning. I øjeblikket regulerer EN 13986-standarden formaldehydfrigivelsen fra træplader i EU. Standarden inddeler træmaterialer i to kategorier, hvor den strengere E1-klasse gælder for materialer, der anvendes indendørs.

Med den nye EU-forordning 2023/1464 vil strengere grænseværdier for formaldehydafgasning fra træbaserede pladematerialer, møbler og en lang række andre varer, træde i kraft i august 2026.

Alle WISA-varer opfylder både den nuværende klasse E1 og de strengere krav til afgasning af formaldehyd i den kommende EU-forordning 2023/1464. Derudover opfylder alle WISA-krydsfinerprodukter beregnet til byggeri den finske M1-emissionsklassificering.

"Vi går ikke på kompromis med nogen af kravene til WISA-krydsfiner: alle vores produkter er sikre, certificerede og overholder standarderne. Desuden forbedrer vi løbende WISA-krydsfinerens miljømæssige ydeevne, blandt andet ved hjælp af WISA BioBond-limningsteknologien, der erstatter fossilt fenol med træbaseret lignin. Varer med en meget begrænset afgivelse af formaldehyd er også sikre for medarbejderne at fremstille," påpeger Härkönen.

 
 
Sådan påvirker EU-regler træbyggeri
Story | 8 min

Sådan påvirker EU-regler træbyggeri

Læs mere
Design frisk fra ovnen
Story | 4 min

Design frisk fra ovnen

Læs mere
Jesper vil ændre dit syn på krydsfiner
Story | 5 min

Jesper vil ændre dit syn på krydsfiner

Læs mere