WISA-krydsfiner lever op til de strengeste emissionskrav

Et rent og sundt indeklima er tænkt ind allerede i designfasen af WISA-krydsfinerprodukter. Alle WISA-produkter, beregnet til byggeri, opfylder kravene for den finske M1-emissionsklassificering, som sikrer, at produktets udledningsniveau er lavt.

M1 er en frivillig finsk emissionsklassificering for byggematerialer. Ligesom andre europæiske emissionsklassificeringer, såsom Tysklands Blå Engel, Frankrigs A+ og Danmarks Indeklimamærke, garanterer M1-mærket, at produktet lever op til en række krav om lav emission. M1-klassificeringen sætter grænser for emission af flygtige organiske forbindelser (VOC), formaldehyd og ammoniak fra materialer. Desuden vurderes acceptabel lugt ved hjælp af sensorisk analyse ved hjælp af et panel af personer.

Ifølge produktchef Katri Leino fra den finske organisation Building Information Ltd, som driver M1-klassificeringen, nyder både slutbrugere og bygningsarbejdere godt af certificeringen.

”M1-certifikatet garanterer, at produktets indeklima-egenskaber er testet i et uafhængigt laboratorium. Certifikatet er nødvendigt, hvis byggefirmaer ønsker at opnå en miljøvurdering af deres bygninger, som BREEAM, LEED eller RTS,” siger Leino om fordelene ved klassificeringen.

Leino understreger, at kemiske forbindelser i et vist omfang vil fordampe fra alle typer materialer, også dem af naturlig oprindelse. Derfor findes der ikke helt emissionsfrie produkter, men kun lavemissionsprodukter.

M1-kravene er mere omfattende end deres europæiske modstykker

De fleste europæiske emissionsklassificeringssystemer baserer deres testprotokoller på den europæiske standard EN 16516:2017+A1:2020, som dækker emissionsprøvning af byggevarer. Der er dog nogle forskelle mellem klassifikationssystemerne, når det gælder for eksempel definition og beregning af den totale mængde af flygtige organiske forbindelser (TVOC), tidspunkt for prøven og hvilke stoffer, der er testet for.

Ifølge de seneste M1-kriterier, opdateret i 2017, skal laboratorietests undersøge flygtige organiske forbindelser endnu grundigere end tidligere. Kemikalie-specifikke grænseværdier i henhold til EU's LCI-liste er blevet inkluderet i kriterierne. Tidligere var kun grænsen for den totale mængde af flygtige organiske forbindelser med i klassificeringen.

”M1 er, sammen med de europæiske emissionsklassificeringer, en af ​​de mest omfattende klassifikationer, der findes, da den også undersøger ammoniakudslip og hvorvidt ​​produktets lugt er acceptabel. Hvis et produkt er på listen over M1-godkendte produkter, er det med til at påvirke indeklimaet positivt,” bemærker Leino.

WISA-krydsfiner lave emission er testet og dokumenteret

Ifølge Anna Koski, som er senior produktudviklingsspecialist hos UPM Plywood, bliver lave emissioner prioriteret allerede i produktudviklingsprocessen, helt fra den første udvælgelse af ​​komponenter. Målet er råvarer, der er så sikre som muligt, og et produkt, der kan godkendes af et uvildigt forskningsinstitut.

M1-certifikatet udstedes for tre år ad gangen med mulighed for at søge om yderligere tre år, før der skal laves nye prøver. Alle WISA-krydsfinerprodukter er testet og lever op til de seneste krav.

”Kunden kan frit vælge det produkt der passer bedst til hvert enkelt byggeprojekt, da al WISA-krydsfiner lever op til M1-kravene uanset, hvordan fineren er behandlet. Mange brandhæmmende produkter frigiver ammoniak og opfylder dermed ikke kravene. Ammoniakemissionen fra vores produkter er så lav, at M1-klassens krav opfyldes,” understreger Koski.

Du kan se M1-certificeringerne for WISA-krydsfinerprodukter på engelsk her.

WISA-krydsfiners lave formaldehydafgasning opfylder krav til sundt indeklima
Story | 3 min

WISA-krydsfiners lave formaldehydafgasning opfylder krav til sundt indeklima

Læs mere
Sådan påvirker EU-regler træbyggeri
Story | 8 min

Sådan påvirker EU-regler træbyggeri

Læs mere
Robust WISA-krydsfiner med fer og not giver ro i sindet
Story | 5 min

Robust WISA-krydsfiner med fer og not giver ro i sindet

Læs mere