WISA-plywood uppfyller de strängaste utsläppskraven

Ett rent och hälsosamt inomhusklimat beaktas redan i konstruktionsfasen av WISA-plywoodprodukter. Alla WISA-produkter som är avsedda för byggbranschen uppfyller kraven för den finska utsläppsklassificeringen M1, vilket säkerställer att produkterna står för låga utsläpp.

M1 är en finsk frivillig utsläppsklassificering av byggnadsmaterial. Precis som andra europeiska utsläppsklassificeringar som Tysklands Der Blaue Engel, Frankrikes A+ och Danmarks klass 1, indikerar M1-märket att produkterna lever upp till kraven på låga utsläpp. M1-klassificeringen anger gränsvärden för hur mycket flyktiga organiska föreningar (VOC), formaldehyd och ammoniak som får släppas ut från material. Dessutom utvärderar en panel av sensoriskt tränade personer, acceptansen av lukten. 

Enligt produktchefen Katri Leino, från den finländska organisationen Building Information foundation som hanterar M1-klassificeringen, är certifieringen bra för både slutanvändare och byggnadsarbetare. 

”M1-certifikatet garanterar att inomhusklimatkvaliteten för produkten har testats i ett opartiskt laboratorium. Certifikatet krävs om byggfirmor vill ha miljörelaterade omdömen för sina byggnader, exempelvis BREEAM, LEED eller RTS”, säger Leino om fördelarna med klassificeringen. 

Hon betonar att föreningar avdunstar från alla typer av material i viss utsträckning, även från material av naturligt ursprung. Därför existerar inga helt utsläppsfria produkter; det går bara att prata om produkter med låga utsläpp.

M1-kraven är mer omfattande än andra europeiska motsvarigheter

De flesta europeiska system för utsläppsklassificering baseras på testprotokoll för den europeiska standarden EN 16516:2017+A1:2020, som omfattar utsläppstest av byggprodukter. Det finns dock vissa skillnader mellan klassificeringssystem, exempelvis när det gäller definitionen och beräkningen av totalt flyktigt organiskt kol (TVOC), tidpunkten för testningen och ämnen som testas.  

Enligt de senaste M1-kriterierna, som uppdaterades 2017, måste laboratorietesterna mäta flyktiga organiska föreningar ännu noggrannare än tidigare. Gränsvärden som är specifika för föreningar​ enligt EU LCI-listan inkluderades i kriterierna. Tidigare inkluderades endast gränsen för totalt flyktigt organiskt kol i klassificeringen. 

”Tillsammans med europeiska utsläppsklassificeringar är M1 en av de mest omfattande klassificeringarna som finns, eftersom den inkluderar undersökningar av ammoniakutsläpp samt produktens lukt. Om en produkt finns med på listan över M1-godkända produkter är den bra för inomhusklimatet”, säger Leino. 

De låga utsläppen från WISA-plywood är testade och fastställda 

Enligt Anna Koski, produktutvecklingsspecialist på UPM Plywood, är låga utsläpp en integrerad del av produktutvecklingen, som börjar redan vid valet av komponenter. Målet är att få fram det säkrast möjliga råmaterialet och en produkt som är godkänd av ett opartiskt forskningsinstitut. 

M1-certifikatet gäller i tre år och det går att ansöka om tre års förlängning innan nya tester måste genomföras. Alla WISA-plywoodprodukter har testats och uppfyller de senaste kraven. 

”Kunden kan fritt välja den bästa produkten för sin anläggning, eftersom all WISA-plywood uppfyller M1-kraven, oavsett behandling. Många brandhämmande produkter släpper ut ammoniak och uppfyller därför inte kraven. Ammoniakutsläppen från våra produkter är så låga att M1-klassen har uppnåtts”, säger Koski. 

Här kan du se M1-certifieringar för WISA-plywoodprodukter

WISA®-plywood av hög kvalitet bidrar till tids- och kostnadsbe­sparingar
Artikel | 5 min

WISA®-plywood av hög kvalitet bidrar till tids- och kostnadsbe­sparingar

Läs mer
Implementering av EU:s avskognings­förordning hos UPM Plywood
Artikel | 3 min

Implementering av EU:s avskognings­förordning hos UPM Plywood

Läs mer
Pekka bygger en skyddad plywoodstuga på den vindpinade stranden vid Östersjön
Artikel | 4 min

Pekka bygger en skyddad plywoodstuga på den vindpinade stranden vid Östersjön

Läs mer