Artikel | 04/17/2024 07:47:42 | 3 min Lästid

Låga utsläpp av formaldehyd från WISA-plywood uppfyller kraven för ren inomhusluft

Janne Suokas

Editor, Tulus

Alla UPM:s WISA-plywoodprodukter avsedda för byggbranschen uppfyller kraven i den amerikanska standarden TSCA Title VI för låga formaldehydutsläpp från träbaserade material. Formaldehydutsläppen från WISA-plywood ligger också lägre än både de aktuella gränser som fastställts av EU och de striktare gränser som ska träda i kraft 2026.

Som WISA-plywoodanvändare har du kanske sett den nya märkningen ”TSCA Title VI Compliant” på våra produktförpackningar och fraktdokument. Förkortningen TSCA står för Toxic Substances Control Act, en lag som reglerar tillverkning, användning och försäljning av kemikalier i USA. Stycket Title VI i TSCA-lagen reglerar specifikt formaldehydutsläpp från träbaserade material. Målet är att minska inomhusexponeringen av formaldehyd, som kan orsaka andningsproblem och medföra andra hälsorisker. Formaldehydutsläpp kan förorsakas av exempelvis limmet som används i plywood.

Alla UPM-plywoodfabriker som tillverkar WISA-plywood har godkänts enligt standarden TSCA Title VI. Testning och certifiering har utförts av en fristående tredjepartscertifierare som godkänts av den amerikanska miljömyndigheten EPA (Environmental Protection Agency).

”WISA-plywoodprodukter är säkra byggmaterial som uppfyller kraven för ren och frisk inomhusluft. Märkningen TSCA Title VI Compliant visar att WISA-produkterna har testats för mycket låga formaldehydutsläpp och är lämpliga för användning i alla inomhusmiljöer som används av människor”, säger Riku Härkönen, product manager på UPM Plywood.

”Märkningen TSCA Title VI Compliant gör att våra kunder och distributörer kan vara trygga med att använda, bearbeta och sälja WISA-plywoodprodukter på den amerikanska marknaden. Tydliga utsläppsgränser kan tilldelas produkterna och användarna kan ange dessa i sin egen dokumentation, till exempel när de levererar en byggnad till kunden.”

 

WISA-plywood uppfyller även EU:s strängare krav på formaldehydutsläpp

Märkningen för efterlevnad av TSCA Title VI blev obligatorisk under 2019 för träprodukter som säljs i USA, däribland plywood, MDF och spånskivor, och ersätter den tidigare CARB-etiketten som utfärdades av myndigheterna i Kalifornien. Samtidigt skärptes kraven kring formaldehydutsläpp.

Europa rör sig också i samma riktning. I EU regleras för närvarande formaldehydutsläpp från träpaneler av standarden EN 13986. Standarden klassificerar trämaterial i två kategorier, där den strängare E1-klassningen tillämpas på material som används inomhus.

Med den nya EU-förordningen 2023/1464 träder strängare utsläppsgränser i kraft i augusti 2026 för formaldehydbaserade material, möbler och många andra produkter.

Alla WISA-produkter uppfyller både den nuvarande E1-klassningen och de strängare kraven på formaldehydutsläpp i den kommande EU-förordningen 2023/1464. Dessutom uppfyller alla WISA-plywoodprodukter, avsedda för byggbranschen, den finska M1-klassificeringen för utsläpp.

”Vi kompromissar inte med något krav för vår WISA-plywood: Alla våra produkter är säkra, certifierade och uppfyller standarderna. Dessutom förbättrar vi kontinuerligt WISA-plywoodens miljöprestanda, vilket exemplifieras med limtekniken WISA BioBond som ersätter fossilbaserad fenol med träbaserat lignin. När produkterna har låga utsläpp är de också säkra för medarbetare att tillverka”, avslutar Riku Härkönen.

 
 
Hur EU-förordningar påverkar träkonstruktion
Artikel | 9 min

Hur EU-förordningar påverkar träkonstruktion

Läs mer
Design direkt ur ugnen
Artikel | 4 min

Design direkt ur ugnen

Läs mer
Jesper vill ändra vår syn på plywood
Artikel | 5 min

Jesper vill ändra vår syn på plywood

Läs mer