Registrer og meld handel med ulovligt russisk træ

Other news 5.4.2023 12.36 EEST

Rusland har været en væsentlig leverandør af birkekrydsfiner til EU med over 1,3 millioner kubikmeter om året, men efter Ruslands angreb på Ukraine er træ og træprodukter af russisk oprindelse blevet forbudt ved EU-sanktioner siden den 9. april 2022 (fuld ikrafttræden efter den 10. juli 2022). Russisk birkekrydsfiner har endvidere været omfattet af EU's endelige antidumpingtold siden den 10. november 2021. Der anvendes imidlertid forskellige teknikker, og importen fortsætter, hvilket fører til overtrædelse og omgåelse af forskellige gældende retsregler.

De europæiske markedsoperatører melder, at russisk og potentielt hviderussisk birkekrydsfiner fortsat kommer ind i EU ved hjælp af forskellige teknikker såsom omlastning, mindre produktændringer i tredjelande og falske oprindelses- og forsendelseserklæringer.

De anvendte teknikker omfatter blandt andet følgende:

  • Ren omlastning - birkekrydsfiner omdirigeres via tredjelande med en falsk oprindelseserklæring, der skjuler forsendelsen fra Rusland. Nogle af de pågældende tredjelande har ikke produktionskapacitet, der gør det muligt for dem at levere de identificerede mængder til EU.
  • Mindre ændringer og oprindelsesbedrageri - mindre ændringer af russisk birkekrydsfiner finder sted i tredjelande for dermed at kunne erklære en anden oprindelse. Transaktionerne er sandsynligvis for minimale til at kunne give en ny oprindelsesstatus, og under alle omstændigheder har de alene til formål at omgå gældende restriktioner og overholder ikke gældende due diligence-krav.
  • Angivelse af en falsk KN-kode for dermed at kunne klassificere birkekrydsfiner som et andet produkt, således at produktet falder uden for restriktionerne. Anvendelsen af denne teknik er nu mindre sandsynlig end tidligere på grund af en udvidelse af de produkter, der er omfattet af sanktioner.

Formålet med disse teknikker er at forhindre opdagelse af ulovlige materialer ved at maskere materialets ulovlige oprindelse eller erstatte den sanktionerede toldkategori med noget andet.

Ud over at omgå sanktionerne medfører aktiviteten også omgåelse af antidumpingtold, som følge af svindel med oprindelse eller klassificering. 

Opfordring til handling

Den bedste måde at bekæmpe ulovlig import og illoyal konkurrence på er at være på vagt, især i tilfælde, hvor din virksomhed kontaktes af nye sælgere fra nye regioner. Hvis du støder på situationer, der får alarmklokkerne til at ringe og tyder på ulovlig aktivitet, skal de straks meldes til de lokale myndigheder. I de fleste lande er toldvæsenet det første kontaktpunkt.