Tunnistatko laittoman puutuotteen?

Uutinen 5.4.2023 12.36 EEST

Venäjä on ollut merkittävä koivuvanerin toimittaja EU:hun yli 1,3 miljoonalla kuutiometrillä vuodessa, mutta maan hyökättyä Ukrainaan sieltä peräisin olevan puun ja puutuotteiden tuonti on kielletty EU:n pakotteilla 9. huhtikuuta 2022 alkaen (täysi voimaantulo 10. heinäkuuta 2022 alkaen). Venäläiseen koivuvaneriin on lisäksi sovellettu EU:n väliaikaisia polkumyyntitulleja 10. marraskuuta 2021 alkaen. Tästä huolimatta tuonti jatkuu erilaisia tekniikoita hyödyntämällä, mikä johtaa erilaisten sovellettavien oikeudellisten sääntöjen rikkomiseen ja kiertämiseen.

Eurooppalaiset markkinatoimijat raportoivat, että venäläistä ja mahdollisesti valkovenäläistä koivuvaneria tuodaan edelleen EU:hun hyödyntämällä erilaisia tekniikoita, kuten jälleenlaivausta, vähäisiä tuotemuutoksia kolmansissa maissa tai väärennettyjä alkuperä- ja lähetystodistuksia.

Käytetyt tekniikat sisältävät, mutta eivät rajaudu, seuraaviin:

  • Puhdas jälleenlaivaus - koivuvaneri kuljetetaan kolmansien maiden kautta vilpillisellä alkuperätodistuksella, ja siten piilotetaan lähetys Venäjältä. Joillakin kyseisistä kolmansista maista ei ole tuotantokapasiteettia, joka mahdollistaisi niiden toimittaa havaittuja määriä EU:hun.
  • Vähäiset tuotemuutokset ja alkuperäpetokset - venäläiseen koivuvaneriin kolmansissa maissa tehtyjä vähäisiä muutoksia käytetään perusteena ilmoittaa tuotteelle eri alkuperä. Muutokset ovat todennäköisesti liian vähäisiä uuden alkuperän antamiseksi, ja joka tapauksessa niillä pyritään ainoastaan kiertämään sovellettavia rajoituksia eivätkä ne täytä asianmukaista huolellisuutta (due diligence) koskevia vaatimuksia.
  • Väärän CN-koodin ilmoittaminen koivuvanerin luokittelemiseksi virheellisesti eri tuotteeksi, jotta tuote jää rajoitusten soveltamisalan ulkopuolelle. Tämän tekniikan käyttö on nyt aiempaa epätodennäköisempää, koska pakotteiden kohteena olevien tuotteiden ala on laajentunut.

Näiden tekniikoiden tarkoituksena on estää laittoman materiaalin havaitseminen piilottamalla materiaalin laiton alkuperä tai korvaamalla pakotteiden kohteena oleva tullinimike jollain muulla. 

Pakotteiden kiertämisen lisäksi toiminta johtaa alkuperä- tai luokittelupetoksen seurauksena  polkumyyntitullien kiertämiseen.

Vetoomus toimintaan

Paras tapa torjua laitonta tuontia ja epäreilua kilpailua on pysyä valppaana, erityisesti tapauksissa, joissa uudet myyjät uusilta alueilta ottavat yhteyttä yritykseesi. Jos törmäät tilanteisiin, jotka herättävät epäilyksiä laittomasta toiminnasta, on niistä ilmoitettava viipymättä paikallisille viranomaisille. Useimmissa maissa ensimmäinen yhteyspiste on tulliviranomainen.