Upptäck och rapportera handel med olagligt trä av ryskt ursprung

Övriga nyheter 5.4.2023 12:35 EEST

Ryssland har varit en viktig leverantör av björkplywood till EU och stått för över 1,3 miljoner kubikmeter per år, men efter Rysslands attack mot Ukraina infördes EU-sanktioner 9 april 2022 (i full kraft från 10 juli 2022) som förbjuder handel med trä och träprodukter av ryskt ursprung. Rysk björkplywood har också omfattats av EU:s åtgärder mot prisdumpning sedan 10 november 2021. Genom olika manövrar fortsätter dock importerna, vilket leder till att lagar och föreskrifter överträds och kringgås.

Europeiska marknadsaktörer rapporterar att rysk, och eventuellt även belarusisk, björkplywood fortsatt förs in i EU med olika metoder, som omlastning, smärre produktändringar i tredje land, falska varudeklarationer om ursprung samt konsignation.

De metoder som har använts är bland andra följande:

  • Renodlad omlastning – björkplywood omdirigeras via tredje land med falska intyg om ursprung så att leveransen från Ryssland maskeras. Vissa av de tredje länderna i fråga har inte produktionskapacitet som skulle kunna motsvara de identifierade volymerna som levereras till EU.
  • Smärre ändringar och falska ursprungsuppgifter – smärre ändringar av rysk björkplywood utförs i tredje land för att sedan deklarera produkterna med ett annat ursprung. Åtgärderna är sannolikt för minimala för att motivera ett nytt ursprung, och oavsett det är de bara avsedda att kringgå gällande föreskrifter och uppfyller inte tillämpliga due diligence-krav.
  • Deklaration av falska CN-koder för att felaktigt klassificera björkplywooden som en annan produkt för att produkten ska slippa omfattas av sanktionerna. Användningen av den här metoden är nu mindre sannolik än tidigare, på grund av mängden produkter som omfattas av sanktioner har utvidgats.

Syftet med de här metoderna är att förhindra att de olagliga materialen upptäcks, och utförs genom att maskera materialets olagliga ursprung eller ersätta den sanktionerade tullkategorin med något annat. 

Ovanstående metoder är ursprungs- eller klassificeringsbedrägeri och leder till att såväl sanktionerna som skyddsåtgärderna mot prisdumpning kringgås.

Lämpliga åtgärder

Det bästa sättet att hindra olaglig import och otillbörlig konkurrens är vaksamhet, i synnerhet om ditt företag kontaktas av nya säljare från nya områden. Om du hamnar i en situation som får varningsklockor att larma om olaglig aktivitet ska detta omedelbart rapporteras till lokala myndigheter. I de flesta länder är det tullen som utgör första kontaktinstans.