Vigtigheden af produktspecifik miljømærkning er stigende

Other news 23.5.2023 16.20 EEST

En EPD (Environmental Product Declaration) er en miljøerklæring baseret på EN 15804-standarden. Den beskriver et produkts indvirkning på miljøet på forskellige stadier af dets livscyklus, hvoraf en af de vigtigste inden for byggesektoren er indvirkningen på klimaændringerne under hensyntagen til dets CO2-aftryk.

De miljøpåvirkninger, der præsenteres i EPD, beregnes via livscyklusanalyse (LCA) over hele produktets livscyklus, og denne objektive miljøerklæring giver mulighed for en sammenligning af miljøpåvirkninger mellem materialer og mellem lignende produkter for at lette udvælgelsen af et byggeprodukt.

Omfattende EPD'er for UPM's WISA-krydsfinerprodukter hjælper bl.a. entreprenører, bygherrer og designere til bedre at forstå de miljømæssige påvirkninger af byggeprodukter og materialer. EPD'erne er offentlige og tredjepartsverificerede. De er frivillige, men deres implikationer for konstruktion og bygningsdesign er i stigende grad relevante. EPD'er gør det muligt for designere at beregne det CO2-fodaftryk, der kræves for en bygning og dermed forbedre deres position, når de ansøger om for eksempel BREEAM-certificering.

EPD'erne for WISA-krydsfinerprodukter bruges i vid udstrækning til benchmarking på produktstadiet (A1-A3), også i tredjeparts emissionsdatabaser, da vores værdier er blandt de bedste i krydsfinerindustrien på globalt plan. EPD'erne for vores WISA-produkter dækker vores sortiment af belagte, behandlede og ubehandlede gran- og birkekrydsfinerprodukter, og disse rapporter bliver stadig vigtigere på globalt plan, efterhånden som de nationale krav bliver strengere.

Alle vores EPD'er og andre certifikater er tilgængelige centralt på wisaplwyood.com