Betydelsen av produktspecifik miljömärkning växer

Övriga nyheter 23.5.2023 16:15 EEST

En miljövarudeklaration (EPD, Environmental Product Declaration) är en miljödeklaration baserad på standarden EN 15804. Den beskriver en produkts miljöpåverkan i olika stadier under dess livscykel, varav en av de viktigaste inom byggsektorn är koldioxidavtryckets betydelse för klimatförändringarna.

Den miljöpåverkan som presenteras i miljövarudeklarationen beräknas med hjälp av LCA (Life Cycle Analysis) under produktens hela livscykel. Denna opartiska miljöredovisning gör det möjligt att jämföra olika materials miljöpåverkan, även likartade produkter, och underlättar valet av en byggprodukt.

Omfattande miljövarudeklarationer för UPM:s WISA-plywoodprodukter hjälper bland annat entreprenörer, byggare och konstruktörer att bättre förstå miljöpåverkan från byggprodukter och -material. Miljövarudeklarationerna är offentliga och har verifierats av tredje part. De är frivilliga, men betydelsen inom konstruktion och byggnadsdesign blir allt mer viktig. Miljövarudeklarationer gör det möjligt för konstruktörer att till exempel beräkna det koldioxidavtryck som krävs för en byggnad och på så sätt förbättra sin position när de ansöker om till exempel en BREEAM-certifiering.

Miljövarudeklarationerna för WISA:s plywoodprodukter används i stor utsträckning som riktmärke i produktledet (A1-A3), men också i tredje parts utsläppsdatabaser, eftersom värdena på våra produkter är bland de bästa inom plywoodindustrin på en global skala. Miljövarudeklarationerna för våra WISA-produkter omfattar våra produkter av både bestruken och obestruken gran- och björkplywood, och de här rapporterna blir allt viktigare globalt i takt med att nationella krav blir strängare.

Alla våra miljövarudeklarationer och andra certifikat finns tillgängliga centralt på wisaplwyood.com.