Tuotekohtaisten ympäristöselosteiden merkitys kasvaa entisestään

Uutinen 23.5.2023 15.55 EEST

EPD (Environmental Product Declaration) on EN 15804 standardiin pohjautuva ympäristöseloste tuotteen eri elinkaaren vaiheisiin liittyvistä ympäristövaikutuksista, joista yksi tärkeimmistä rakentamisen sektorissa on hiilijalanjäljen huomioiva ilmastonmuutovaikutus. 

EPD:ssä esitetyt ympäristövaikutukset lasketaan elinkaarianalyysillä (LCA) tuotteen koko elinkaaren ajalta ja tällä puolueettomalla ympäristöselosteella voidaan vertailla niin materiaalien välisiä kuin keskinäisiä ympäristövaikutuksia helpottamaan rakennustuotteen valintaa. 

UPM:n valmistamien WISA-vanerituotteiden kattavat EPD:t auttavat mm. rakennusurakoitsijoita, rakentajia ja suunnittelijoita ymmärtämään paremmin rakennustuotteisiin ja -materiaaleihin liittyviä ympäristövaikutuksia. Selosteet ovat julkisia ja kolmannen osapuolen todentamia. Ne ovat vapaaehtoisia, mutta niiden vaikutukset rakentamisen ja rakennuksen suunnitteluun ovat kasvavissa määrin yhä merkityksellisempiä. Ympäristöselosteiden avulla suunnittelija pystyy mm. laskemaan rakennukselle vaadittavan hiilijalanjäljen ja samalla parantamaan asemiaan esimerkiksi BREEAM sertifikaattia haettaessa. 

WISA-vanerituotteiden EPD selosteita käytetään laajalti tuotevaiheen (A1-A3) vertailuarvojen määrittämisessä myös kolmannen osapuolen päästötietokannoissa arvojemme ollessa globaalissa mittakaavassa vaneriteollisuuden kärkeä. WISA-tuotteidemme EPD:t kattavat sekä pinnoitetut että pinnoittamat kuusi- ja koivuvanerimme, ja näiden selosteiden merkitys kasvaa globaalisti jatkuvasti kansallisten vaatimusten kiristyessä. 

Kaikki EPD ympäristöselosteemme sekä muut sertifikaattimme löydät keskitetysti englanninkieliseltä wisaplywood.com-sivustolta.