EU-Kommissionen afslører resultaterne af sin undersøgelse af omgåelse af toldregler - bekræfter ulovlig import af russiske træprodukter via Kasakhstan og Tyrkiet

Other news 5.3.2024 12.32 EETEuropa-Kommissionen har offentliggjort resultaterne af sin undersøgelse af ulovlig import af russisk birkekrydsfiner. Resultaterne, som er blevet videregivet til relevante interessenter, viser, at russisk krydsfiner af birketræ bliver importeret til EU gennem Kasakhstan og Tyrkiet for at undgå antidumping-afgifter. Da russiske trævarer også er underlagt sanktioner i EU, forventes resultaterne af denne undersøgelse at føre til yderligere handling fra nationale myndigheder og Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF). 

Efter en grundig undersøgelse, der også omfattede besøg i Kasakhstan og Tyrkiet, har EU-Kommissionen fundet beviser på omgåelse af toldreglerne. Hermed bliver antidumping-afgifterne udvidet til at omfatte al import fra disse lande for at rette op på markedets skævvridning og uretfærdig handelspraksis. Når undersøgelserne er afsluttet, vil en antidumping-told på op til 15,8 % blive pålagt import af produkter af birkekrydsfiner til EU. Tolden gælder med tilbagevirkende kraft fra den 22. august 2023 og for alle fremtidige importvarer fra Kasakhstan og Tyrkiet. 

Resultaterne af Kommissionens undersøgelse er en vigtig milepæl i arbejdet med at afsløre visse aktørers bedrag med tømmerhandel.  

Som følge af den øgede opmærksomhed på russisk birkekrydsfiner, der bliver ført gennem Kasakhstan og Tyrkiet, vil kontroller og inspektioner sandsynligvis blive skærpet. Kommissionens resultater peger nemlig på muligheden for toldsvindel og sanktionsbrud hos individuelle aktører, herunder importører, forhandlere og brugere. Der findes separate retslige bestemmelser og, i nogle lande, straffelovsbestemmelser om toldsvindel og sanktionsbrud med alvorlige konsekvenser og forpligtelser til følge for de involverede. 

Læs mere om emnet på Woodstock Consortiums website.