Euroopan komission tutkinta paljastaa venäläisten puutuotteiden laittoman tuonnin EU:n alueelle Kazakstanin ja Turkin kautta

Uutinen 5.3.2024 15.27 EETEuroopan komissio on julkistanut venäläisen koivuvanerin polkumyyntitullien kiertämistä koskevan tutkintansa tulokset. Asianosaisille julkistetut tulokset osoittavat, että venäläistä koivuvaneria tuodaan EU:n markkinoille Kazakstanin ja Turkin kautta polkumyyntitullien maksamisen välttämiseksi. Koska venäläisiin puutuotteisiin kohdistuu EU:ssa myös pakotteita,  tutkimuksen tulosten odotetaan johtavan kansallisten viranomaisten ja Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) jatkotoimiin. 

Tarkastuskäyntejä Kazakstanissa ja Turkissa sisältäneessä perusteellisessa tutkimuksessa Euroopan komissio on löytänyt todisteita polkumyyntitullien kiertämisestä. Tämä merkitsee polkumyyntitullien laajentamista koskemaan kaikkea tuontia kyseisistä maista vääristyneen markkinatilanteen korjaamiseksi ja epäreilun kilpailun kitkemiseksi. Kun tutkimusprosessi on saatu päätökseen, polkumyyntitulleja, jotka ovat korkeimmillaan jopa 15,8 prosenttia, sovelletaan kaikkeen koivuvanerin tuontiin Kazakstanista ja Turkista EU:n alueelle taannehtivasti 22. elokuuta 2023 alkaen. 

Komission tutkimuksen tulokset ovat tärkeä merkkipaalu puutavarakaupan laittomien toimijoiden ja käytäntöjen paljastamisessa. 

Kazakstanin ja Turkin kautta kulkevan venäläisen koivuvanerin noustua esiin tässä tutkinnassa, on todennäköistä, että valvonta ja tarkastukset lisääntyvät. Komission havaintojen mukaan on mahdollista, että yksittäiset toimijat, kuten puutavaran tuojat, kauppiaat ja käyttäjät, saattavat syyllistyä myös tullipetoksiin ja pakotteiden rikkomiseen. Tullipetoksista ja pakotteiden rikkomisesta voi seurata vakavia taloudellisia ja rikosoikeudellisia seurauksia. 

Lue aiheesta lisää Woodstock Consortiumin verkkosivuilta.