EU-Kommissionen udvider antidumpingtold på birkekrydsfiner til Tyrkiet og Kasakhstan

Other news 15.5.2024 10.28 EEST

Europa-Kommissionen har afsluttet sin undersøgelse af omgåelse af antidumpingtolden på import af birkekrydsfiner fra Rusland. På baggrund af Kommissionens resultater udvides den eksisterende antidumpingtold på 15,8 % til også at gælde import fra Tyrkiet og Kasakhstan. Importører forventes at skulle betale omkring 10 millioner euro i told med tilbagevirkende kraft.

Europa-Kommissionen har undersøgt, hvorvidt antidumpingtolden på birkekrydsfiner fra Rusland er blevet omgået. EU’s antidumpingtold blev oprindeligt indført i november 2021 for at modvirke unfair handel.  

På baggrund af undersøgelsens resultater, konkluderer Kommissionen, at antidumpingforanstaltningerne på import af krydsfiner med oprindelse i Rusland systematisk bliver omgået ved import gennem tredjelandene Kasakhstan og Tyrkiet. Ingen af disse lande har tidligere været kendt som væsentlige eksportører af denne type krydsfiner. 

Undersøgelsen og resultaterne blev offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende den 14. maj 2024

Kommissionens resultater, som førte til udvidelsen af antidumpingtolden, markerer et vigtigt skridt i bekæmpelsen af flere ulovlige praksisser. 

For det første betyder det, at de nationale toldmyndigheder nu vil gå i gang med at opkræve told med tilbagevirkende kraft. Importørerne forventes straks at skulle betale omkring 10 millioner euro. 

Derudover fører resultaterne til et samarbejde mellem de nationale myndigheder og Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF). Samarbejdet skal intensivere efterforskningen af potentiel toldsvindel, manglende overholdelse af EU's tømmerforordning (EUTR) og omfattende sanktionsunddragelse. De involverede aktører, herunder importører, forhandlere og visse slutbrugere i EU, kan blive yderligere straffet som følge af de ekstraordinære undersøgelser og kontrolforanstaltninger. Det kan få alvorlige konsekvenser for de implicerede i henhold til forskellige retslige rammer - herunder straffelove i flere EU-lande.  

Undersøgelsen har ført til udvidelse af antidumpingtolden til at gælde AL import af birkekrydsfiner fra de to lande. Handlekraftigheden sender et stærkt signal om, at EU står samlet, ikke kun i opretholdelsen af fair handel, men også i forebyggelsen af ulovlig omgåelse af sanktioneret træ fra konfliktområder.