Europeiska kommissionen utökar prisdumpningsåtgärderna avseende björkplywood till att gälla Turkiet och Kazakstan

Övriga nyheter 15.5.2024 10:28 EEST

Europeiska kommissionen har avslutat sin undersökning om kringgåendet av prisdumpningsåtgärderna för import av björkplywood från Ryssland. Med resultatet som grund utökar kommissionen 15,8 procent av prisdumpningsåtgärderna till att gälla importer från även Turkiet och Kazakstan. De retroaktiva tullavgifterna för importörerna beräknas uppgå till 10 miljoner euro.

Europeiska kommissionen har avslutat sin undersökning om kringgående av prisdumpningsåtgärderna för import av björkplywood från Ryssland. Föreskrifterna mot prisdumpning upprättades ursprungligen i november 2021 för att motverka otillbörliga handelsmetoder.  

Kommissionen kom fram till att de prisdumpningsåtgärder som krävs för import av plywood som härrör från Ryssland systematiskt kringgås genom att produkten importeras med hjälp av tredjepartsländerna Turkiet och Kazakstan. Inget av länderna var tidigare kända som betydande exportörer av den här typen av plywood. 

Informationen om undersökning och resultaten publicerades i Europeiska unionens officiella tidning den 14 maj 2024.  

Kommissionens resultat, som resulterade i en utökning av prisdumpningsåtgärderna, markerar ett betydelsefullt steg i kampen mot flera olagliga metoder.  

För det första innebär det att tulltariffer samlas in retroaktivt av nationella tullmyndigheter, med en beräknad summa på 10 miljoner euro som omedelbart ska betalas av importörer.  

Dessutom kommer resultaten att leda till gemensamma samarbetsinitiativ som involverar nationella myndigheter och OLAF (European Anti-Fraud office) för att upptäcka potentiella tullbedrägerier, bristande efterlevnad av EU:s förordning om virke (EUTR) och sanktioner för partihandeln. Berörda operatörer, inklusive importörer, handlare och vissa slutanvändare i EU, kan få ytterligare straffavgifter på grund av dessa ytterligare utredningar och kontroller. Allvarliga konsekvenser och ansvar som kan verkställas under olika juridiska ramverk, bland annat straffrättsliga stadgar i flera EU-länder, ska tillämpas för dem som deltar i sådana aktiviteter. 

Kommissionens resultat har lett till att prisdumpningsåtgärder utökats till ALLA importer av björkplywood från de två nämnda länderna. Det snabba införandet av åtgärderna skickar en stark signal om att EU inte bara upprätthåller rättvis handel utan även förhindrar olagligt kringgående av konfliktfyllt virke, vilket numera är sanktionerat.