Euroopan komissio laajentaa koivuvanerin polkumyyntitullit koskemaan Turkkia ja Kazakstania

Uutinen 15.5.2024 10.28 EEST

Euroopan komissio on saanut päätökseen tutkintansa koskien venäläisen koivuvanerin polkumyyntitullien kiertämistä. Tutkinnan tulosten johdosta komissio laajentaa 15,8 %:n polkumyyntitullit koskemaan tuontia Turkista ja Kazakstanista. Maahantuojien arvioidaan joutuvan maksamaan takautuvia tullimaksuja 10 miljoonan euron arvosta.

Euroopan komissio on saanut päätökseen tutkintansa, joka on koskenut Venäjältä tuodun koivuvanerin polkumyyntitullien kiertämistä. Polkumyyntitullit asetettiin alun perin marraskuussa 2021 epäreilun kaupankäynnin torjumiseksi.

Tutkintansa tulosten perusteella komissio totesi, että Venäjältä peräisin olevan vanerin maahantuontiin kohdistuvia polkumyynnin vastaisia toimenpiteitä kierretään järjestelmällisesti tuomalla tuotetta kolmansien maiden, Kazakstanin ja Turkin, kautta. Kumpikaan maa ei ollut aiemmin tunnettu tämän tyyppisen vanerin merkittävänä viejänä.

Tutkimuksen yksityiskohdat ja tulokset julkaistiin EU:n virallisessa lehdessä 14. toukokuuta 2024.

Polkumyyntitullien laajentamiseen johtaneen komission tutkinnan tulos merkitsee ratkaisevaa askelta useiden lainvastaisten käytäntöjen kitkemisessä.

Ensinnäkin se tarkoittaa, että kansalliset tulliviranomaiset perivät tullimaksuja takautuvasti, jolloin maahantuojat joutuvat välittömästi maksamaan arviolta noin 10 miljoonaa euroa tullimaksuja.

Lisäksi tulosten johdosta kansalliset viranomaiset ja Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF) ovat käynnistäneet yhteisiä valvontatoimia, joissa tutkitaan tarkemmin mahdollisia tullipetoksia, EU:n puutavara-asetuksen (EUTR) noudattamatta jättämistä, ja sanktioiden kiertämistä. Näihin osallisiksi epäillyt toimijat, kuten maahantuojat, kauppiaat ja jotkut tuotteiden käyttäjät EU:ssa, voivat lisätutkimusten vuoksi joutua lisäsanktioiden kohteiksi. Tällaisia toimia harjoittaville voi seurata erillisten oikeuskehysten – mukaan lukien useiden EU-maiden kansalliset rikoslait – nojalla toimeenpantavia vakavia seurauksia ja vastuita.

Komission tutkinnan tulokset johtivat polkumyyntitullien laajentamiseen koskemaan KAIKKEA koivuvanerin tuontia näistä kahdesta maasta. Toimenpiteiden nopea täytäntöönpano on vahva viesti siitä, että EU seisoo yhtenäisenä paitsi reilun kaupan ylläpitämiseksi myös konfliktipuuta koskevien sanktioiden kiertämisen estämiseksi.