Artikel | 07/22/2022 13:38:47 | 5 min Læse tid

Byg en fremtid "beyond fossils" med WISA krydsfiner

Ansvar er en solid del af UPM Plywoods produkter samt drift, og klimaindsats er ingen undtagelse.

UPM er en af de første skovindustrivirksomheder, der har forpligtet sig til FN's forretningsambition om 1,5°C for at tage håndgribelige foranstaltninger for at afbøde klimaændringer. Underskriverne lover at træffe videnskabeligt beviste foranstaltninger for at begrænse den globale temperaturstigning til 1,5°C over det præindustrielle niveau. UPM har også tilsluttet sig The Climate Pledge by Amazon og Global Optimism, som forpligter os til at opnå netto-nul årlige kulstofemissioner inden 2040.

Som en del af UPM-gruppen tager UPM Plywood konkrete handlinger mod disse klimamål gennem produkter, skove og drift.

"Vi forsyner kunderne med vedvarende højkvalitets WISA-krydsfinerprodukter, der lagrer kulstof og kan erstatte fossilbaserede materialer inden for byggeri, transport og andre anvendelser. Ved afslutningen af deres livscyklus erstatter de også fossile brændstoffer, når de bortskaffes ved afbrænding. WISA-produkter er lavet af træmateriale, der stammer fra bæredygtigt forvaltede skove. Ydermere forbedrer vi konstant effektiviteten og reducerer emissionerne fra vores møller og forsyningskæde,” beskriver Sanna Kontinen, miljøchef for UPM Plywood.

"Hvert af de tre områder af klimaindsatsen – WISA-produkter, træmateriale og miljøpræstationer – består af mange mindre og større tiltag, der tilsammen skaber en væsentlig positiv effekt," bemærker Kontinen.

UPM Plywood har introduceret Responsibility Made Easy for at hjælpe med at forklare og diskutere, hvordan ansvarlighed er til stede i vores produkter og daglige operationer. Her falder klimaindsatsen i tre kategorier: ansvar leveret til vores kunder gennem produkter og tjenester, ansvarligt træmateriale og ansvar for miljøpræstationer.

WISA krydsfiner kombinerer stærke kulstoflagrende egenskaber med ydeevne

Klimasmart konstruktion og transport kræver brug af materialer, der lagrer kulstof gennem hele deres livscyklus. Træ er et fornybart og genanvendeligt alternativ til fossilbaserede materialer som stål og plastik. Fra et klimaperspektiv er dens bedste fordel dets kulstoflagrende egenskaber. Træ absorberer CO2, mens det vokser, og det forbliver lagret i træprodukter, indtil de bortskaffes. “

“WISA-krydsfinerprodukter fungerer som langsigtede kulstoflagre i hele deres levetid uden at gå på kompromis med ydeevne og kvalitet. For eksempel kan 1 m3 WISA-krydsfiner lagre op til 1.000 kg kuldioxid, hvilket svarer til CO2 emissionerne fra at flyve fra London til Los Angeles og tilbage igen,” siger Kontinen.

plywood-responsibility-delivered-to-our-customers.jpg

"Alle WISA-produkter leveres også med miljøvaredeklarationer (Environmental Product Declarations), der hjælper brugerne med pålideligt at verificere og sammenligne miljøpåvirkningen fra forskellige produkter og producenter.

Dette er et eksempel på, hvordan vi også kan hjælpe kunderne med at handle ansvarligt gennem vores produkter og services,” tilføjer Kontinen.

Bæredygtigt træmateriale fra klimapositiv skovdrift

Da træ er den primære komponent i krydsfiner, er det afgørende, at råmaterialet er bæredygtigt fremskaffet. Alt træmateriale, der bruges til fremstilling af WISA-krydsfiner, kommer fra ansvarligt forvaltede skove i Finland og de baltiske lande. Oprindelsen af alt træ er altid kendt, og leverancerne er dækket af tredjeparts verificerede chain of custody certifikater i henhold til FSC™ (FSC C009856) and PEFC (PEFC/02-31-112). 

plywood-responsible-wood-material.jpg

”UPM er forpligtet til klimapositivt skovbrug og forbedring af biodiversiteten i de virksomhedsejede skove. Det betyder, at disse skove fortsat er kulstoflagre, og at vi altid dyrker mere, end vi fælder. Hvert år planter UPM mere end 50 millioner træfrøplanter – fire nye frøplanter for hvert træ, vi bruger,” siger Kontinen.

UPM har for nylig lanceret et nyt skovhandlingsprogram (Forest Action Programme), der styrer vores træindkøbsaktiviteter og dækker virksomhedens egne skove frem til 2030. Programmet går ud over de nuværende standardkrav, og dets tiltag har en positiv indvirkning på de grundlæggende aspekter af bæredygtigt skovbrug: klima, biodiversitet, jord, vand og samfundsbidrag.

Forbedret effektivitet er også godt for klimaet

Udover WISA krydsfiners kulstoflagrende egenskaber og bæredygtige råmateriale, er klimapåvirkningen af dens fremstillings- og leveringsproces også vigtig. UPM har forpligtet sig til at begrænse den globale opvarmning ved at reducere vores egne CO2-udledninger med 65 % og emissionerne fra forsyningskæden med 30 % inden 2030.

På UPM’s krydsfinermøller produceres den varme, der kræves i produktionsprocessen, næsten udelukkende af bioenergi. Det værdifulde træråmateriale bruges så omhyggeligt som muligt under fremstillingsprocessen af krydsfiner. Biprodukterne fra processen, såsom bark og brændselsflis, der afvises fra materialeanvendelse, bruges derefter som biobrændsel på møllernes biokedelanlæg, der genererer den varme, der kræves på møllen.

plywood-responsibility-for-environmental-performance.jpg

”At producere mere med mindre træ og energi gavner miljøet og forbedrer omkostningseffektiviteten i produktionen. Her tæller hvert skridt. Sådanne tiltag som skift til elektriske gaffeltrucks eller forbedring af vandbesparelse eller varmegenvinding på møllerne er alle med til at reducere emissionerne,” bemærker Kontinen.

Et andet godt eksempel er WISA BioBonden træbaseret teknologi, som erstatter oliebaseret-phenol i krydsfiner limnings processen. Fra og med maj 2022 er alle WISA gran krydsfinerprodukter fremstillet ved hjælp af denne teknologi.

Ved at gøre WISA BioBond til standarden for hele produktsortimentet, kan vi reducere emissioner fra vores forsyningskæde og yderligere forbedre CO2-fodaftrykket for WISA krydsfiner.


Denne artikel er en del af vores nye Plywood Beyond Fossils-serie, der præsenterer de konkrete handlinger, hvorigennem UPM Plywood hjælper med at afbøde klimaændringer.

For at læse mere, besøg vores Responsibility Made Easy 
-hjemmeside.

Text: Janne Suokas

Pekka bygger en hyggelig krydsfinerhytte ved den forblæste Bottenbugt
Artikel | 5 min

Pekka bygger en hyggelig krydsfinerhytte ved den forblæste Bottenbugt

Læs mere
Sådan implementerer UPM Plywood EU’s forordning om skovrydningsfri produkter
Artikel | 3 min

Sådan implementerer UPM Plywood EU’s forordning om skovrydningsfri produkter

Læs mere
WISA®-krydsfiner hjælper med at spare tid og penge
Artikel | 5 min

WISA®-krydsfiner hjælper med at spare tid og penge

Læs mere