Monimuotoinen metsä tuottaa terveitä puita

Uutinen 20.8.2021 11.07 EEST

UPM-Plywood-healthy-trees.jpg

Terve, monimuotoinen ja kestävästi hoidettu metsä on paitsi ravinnonlähde ja ilmastonmuutoksen hillitsijä myös laadukkaan puuraaka-aineen tuottaja. Vuonna 2020 vietettiin YK:n kansainvälistä kasviterveyden vuotta ensimmäistä kertaa. Mitä kasvien terveys tarkoittaa ja miten siitä voi huolehtia erityisesti metsissä?

Luonnon monimuotoisuus eli biodiversiteetti on kaikkien toimivien ekosysteemien perusedellytys. Kasvit säilyvät terveempinä monimuotoisessa luonnossa.

”Kasvin terveys tarkoittaa juuri sitä miltä se kuulostaakin, eli että kasvi on terve ja hyvinvoiva. Puiden terveyteen liittyy kasvitautien ja tuholaisten tarkkailu ja torjunta jo taimivaiheesta lähtien”, kertoo Inka Musta, kansainvälisten metsäasioiden päällikkö, UPM Biorefining.

Kuivuus ja lämmin sää saattavat lisätä puiden sairauksien ja tuholaisten määrää.

”Kuivuus voi heikentää kasvien vastustuskykyä, ihan kuten ihmistenkin. Tämänvuotisena lämpimänä kesänä esimerkiksi kuusia vahingoittava kaarnakuoriainen kirjanpainaja lisääntyy aktiivisemmin. Hyönteistuhoja voi puolestaan seurata esimerkiksi lahottajasieniä tai muita tuhonaiheuttajia. Kun metsä koostuu useammista puulajeista, samat tuholaiset eivät pysty aiheuttamaan vaurioita niihin kaikkiin. Tuhojen leviäminen pysähtyy ja metsän vastustuskyky säilyy hyvänä. Monimuotoisuus on tavallaan vakuutus luonnollemme.”

Musta jatkaa, että liikkuvien ihmisten ja tavaroiden myötä vieraslajeja ja kasvituholaisia pääsee uusiin olosuhteisiin. ”Meillä kaikilla on vastuu siitä, että emme tuo ulkomailta esimerkiksi kasveja tai siemeniä, joihin sisältyy riski vieraslajien, tautien tai tuholaisten leviämisestä.”

Biodiversiteetin säilyminen ja terveet metsät ovat myös UPM:n liiketoiminnan perusta. UPM on ensimmäisenä metsäteollisuusyrityksenä sitoutunut parantamaan monimuotoisuutta metsissään vuoteen 2030 mennessä.

Terveestä metsästä saadaan laadukasta raaka-ainetta

Puun kasvu tukkipuun mittoihin vie kymmeniä vuosia. Metsänomistajalle metsän kasvatus on iso investointi, joten metsän terveydestä huolehtiminen on myös taloudellisesti järkevää. Sekä metsänomistajalle että metsäteollisuudelle on etua siitä, että tukkipuu saadaan jalostettua mahdollisimman pitkälle ja raaka-aine on hyvälaatuista. Esimerkiksi vanerin valmistuksessa laadukkaasta raaka-aineesta saadaan vahvaa, mahdollisimman ehjää viilua, josta valmistettu WISA-vaneri puolestaan kestää vuosikymmeniä oikein hoidettuna.

UPM-Plywood.rawmaterial.jpg

Huonolaatuisesta puusta saa vähemmän laadukkaita lopputuotteita. Heikentynyttä puuainestakin voidaan kuitenkin käyttää esimerkiksi sellun valmistuksessa tai energiaksi, jos se ei sovellu sahatavaraksi. Miten metsän hyvinvointiin ja puun terveyteen voi vaikuttaa?

"Tärkeää on se, miten uudistamme metsiämme. Erilaisille kasvupaikoille tulisi istuttaa tai kylvää niille sopivia puulajeja ja vähentää näin tuhoriskiä jo viljelyvaiheessa. Metsän oikea-aikaiset harvennukset ja taimikon hoitotoimet ovat tärkeitä metsän terveelle kasvulle. Hakkuita tehdessä puutavara kannattaa kuljettaa nopeasti pois metsästä, koska metsässä olevat kaadetut puunrungot voivat edesauttaa kirjanpainajien tai muiden tuholaisten leviämistä”, Musta kertoo. Hän kuitenkin muistuttaa, että heikompilaatuisia puitakin on hyvä jättää metsiin monimuotoisuutta turvaamaan.

”Jo kuolleet puut eivät aiheuta kirjanpainajariskiä, eli ei myöskään pidä mennä siihen ääripäähän, että metsistä alettaisiin poistamaan kaikkea kuollutta. Lahopuut ovat tärkeitä luonnon monimuotoisuudelle.”

Inka Musta painottaa, että luonnon ja metsien monimuotoisuus on varautumista ilmastonmuutokseen. UPM on sitoutunut korkeisiin ilmastotavoitteisiin ja ilmastopositiiviseen metsien hoitoon, jonka mukaan metsät pidetään hiilinieluina, hillitään ilmastonmuutosta ja torjutaan metsätuhoja.

”Tänä vuonna on ollut useita metsäpaloja Euroopassakin. Palaessaan metsä muuttuu päästölähteeksi. Kun metsiä hoidetaan hyvin, myös metsäpaloriskit pienevät.”

 

Teksti: Petra Niemi