Kaupankäynti laittomilla venäläisillä puutuotteilla

Uutinen 5.4.2023 12.39 EEST

Euroopan Unioni (EU) on käynnissä olevan Ukrainan sodan vuoksi asettanut pakotteita Venäjältä peräisin olevan puun ja puutuotteiden tuonnille. Lisäksi EU on aiemmin asettanut polkumyyntitulleja venäläiselle vanerille. Pakotteista ja tulleista huolimatta jotkut yritykset yrittävät kiertää ne käymällä kauppaa kolmansien maiden kautta ja yrittämällä piilottaa puun alkuperän. On tärkeää ymmärtää, että pakotteiden kohteena olevien venäläisten puutuotteiden tahallinen tai tahaton ostaminen tai myyminen voi johtaa vakaviin seurauksiin.

Ensinnäkin yritykset, jotka tahallaan tai tahattomasti ostavat tai myyvät pakotteiden alaisia venäläisiä puutuotteita, rikkovat EU:n lakeja ja määräyksiä. EU suhtautuu tiukasti pakotteiden rikkomiseen, ja EU:n jäsenmailla on valtuudet määrätä ankaria rangaistuksia tällaiseen toimintaan osallistuville yrityksille. Sakot voivat vaihdella muutamasta tuhannesta eurosta miljooniin euroihin riippuen rikkomuksen vakavuudesta. Taloudellisten seuraamusten lisäksi yrityksille voi aiheutua mainehaittoja ja oikeudellisia seurauksia, kuten lisenssien, lupien tai sopimusten menetystä sekä vankeusrangaistuksia joissakin maissa.

Lisäksi yritykset, jotka käyvät kauppaa pakotteiden kohteena olevilla venäläisillä puutuotteilla, vaarantavat suhteensa asiakkaisiin, toimittajiin ja sidosryhmiin. Monet kuluttajat ovat yhä tietoisempia ostamiensa tuotteiden eettisistä ja ympäristövaikutuksista ja saattavat välttää liiketoimintaa laittomaan toimintaan yhdistettyjen yritysten kanssa. Toimittajat ja sidosryhmät voivat myös päättää katkaista siteensä laittomasti toimiviin yrityksiin, mikä voi johtaa liiketoimintamahdollisuuksien ja tulojen menettämiseen. UPM Plywood on vahvasti sitoutunut vastuullisuuteen ja vaatimusten noudattamiseen. Emme yksinkertaisesti voi tehdä yhteistyötä sellaisten yritysten kanssa, jotka tietoisesti kiertävät pakotteita.

Lisäksi yritykset, jotka kiertävät polkumyyntitulleja käymällä kauppaa kolmansien maiden kautta, harjoittavat epäreilua kauppaa. Polkumyyntitulleilla pyritään estämään tavaroiden tuonti epäreilun alhaisilla hinnoilla, jotka voivat vahingoittaa kotimaisia tuottajia. Tullimaksuja kiertämällä yritykset tosiallisesti välttelevät reilua kilpailua ja heikentävät EU:n kauppapolitiikkaa. Tällaiseen toimintaan osallistuville yrityksille voi pakotteiden rikkomisesta seuraavien rangaistusten lisäksi aiheutua oikeudellisia seurauksia ja taloudellisia rangaistuksia.

UPM Plywood edistää lakien ja määräysten aktiivista toimeenpanoa, laittoman tuonnin lopettamista ja epäreilun kilpailun estämistä koko arvoketjussa.

Yritysten on tiedostettava vakavat seuraukset, jotka aiheutuvat kaupankäynnistä pakotteiden kohteena olevilla venäläisten puutuotteilla, vaikka se tapahtuisikin tahattomasti. On yritysten edun mukaista varmistaa, ettei niiden toimitusketjuissa tapahdu mitään laitonta toimintaa, ja noudattaa kaikkia asiaankuuluvia lakeja ja asetuksia sekä edistää oikeudenmukaista kilpailua markkinoilla.