WISA-vanerien pakkaukset on helppo kierrättää

Artikkeli 13.2.2020 10.00 EET

 

WISA-vaneripakkausten kierrätys on asiakkaalle vaivatonta.

Kun WISA-vaneri saapuu asiakkaalle, sen on oltava moitteettomassa kunnossa käyttöä varten. Hyvä pakkaus suojaa tuotetta varastoinnin ja kuljetuksen aikana, mutta helpottaa asiakkaan arkea myös toimituksen purkamisen jälkeen. Siksi WISA-vanerit pakataan aina materiaaleihin, jotka on helppo erotella toisistaan ja sen jälkeen käyttää uudestaan tai kierrättää.

”Pyrimme suunnittelemaan pakkaukset mahdollisimman hyvin kiertotalouden ja ekologisuuden näkökulmasta. WISA-vanerien pakkausten kierrätys tapahtuu pääasiassa asiakkaan luona, jolloin sen on oltava mahdollisimman vaivatonta. Oikeilla materiaali- ja rakennevalinnoilla varmistetaan pakkauksen suojaavuus, turvallinen käsittely ja kierrätettävyys”, kertoo UPM Plywoodin tuotepäällikkö Sirkku Salmikuukka.

Kaikki pakkausmateriaalit kierrätettäviä

UPM:n vaneritehtailla on käytössä kaksi pääasiallista pakkaustapaa. Koivuvanerit pakataan paaliksi läpinäkyvän kiristekalvomuovin, puun, pahvin ja paperietiketin avulla. Pääasiassa rakentamiseen ja ei-visuaalisiin kohteisiin tulevat kuusivanerit puolestaan sidotaan yhteen pelkillä muovivanteilla. Yhtenäiset pakkaustavat ja samojen testattujen materiaalien käyttö säästävät aikaa ja kustannuksia sekä vaneritehtaalla että asiakkaan luona.

”Minimoimalla eri materiaalien määrä ja tekemällä ne helposti toisistaan eroteltaviksi voidaan edistää kierrätystä. Mitä puhtaampina eri materiaalit saadaan kerättyä, sitä laadukkaampaa kierrätysmateriaalia niistä voidaan valmistaa”, Salmikuukka sanoo.

Kaikki vaneripakkausten materiaalit soveltuvat kierrätykseen tai uudelleenkäyttöön. Pahvin, paperin ja pakkausvanteiden PET-muovin voi toimittaa kunkin materiaalin yleiseen keräykseen. Puun voi käyttää uudestaan sellaisenaan, hyödyntää raaka-aineena esimerkiksi maisemointiin tai sellun- ja paperintuotantoon, tai käyttää biopolttoaineena.

LDPE-muovista valmistettu kiristekalvo puolestaan on erinomaista raaka-ainetta kierrätysmuovin valmistukseen. Vaneripakkauksen paperietikettiä kiinnipitävä liima irtoaa kiristekalvosta erilleen kierrätysmuovin käsittelyprosessissa.

”Kiristekalvomuovin kierrätettävyyden ansiosta asiakas voi paikallisesta kierrätysjärjestelmästä riippuen saada jopa tuloja sen myymisestä raaka-aineeksi”, Salmikuukka huomauttaa.

WISA-vaneripakkausten kehitystyö jatkuu

Salmikuukka toimii UPM Plywoodilla pakkauksia kehittävän työryhmän vetäjänä. Tällä hetkellä työryhmä keskittyy pakkausten turvallisuuteen, materiaalien ekologisuuteen sekä mahdollisuuksiin hyödyntää vastuullisesti tuotettuja biopohjaisia raaka-aineita. Pakkaustapoja jatkuvasti kehittämällä UPM Plywood pyrkii tekemään vastuullisuudesta vaivatonta Responsibility Made Easy -asiakaslupauksensa mukaisesti.

”Asiakkaat ovat kiinnostuneita pakkausten materiaaleista, sillä niiden ympäristövaikutuksista keskustellaan nyt paljon. EU-lainsäädännön ja jätemaksujen myötä kyse on myös kustannusten minimoimisesta”, Salmikuukka pohtii.

Vaneripakkausten materiaaleista muovivanteet, pahvi ja paperi ovat jo kokonaan tai pääosin kierrätetyistä materiaaleista valmistettuja, ja puu tulee puuteollisuuden sivutuotteena. LDPE-muovin valmistamiseen ei vielä ole saatavilla niin puhdasta kierrätettyä raaka-ainetta, että siitä valmistettua kiristekalvoa voitaisiin luotettavasti käyttää vanerin pakkaamisprosessissa.

UPM Plywoodilla selvitetään, miten kierrätettyjen raaka-aineiden osuutta voitaisiin lisätä pakkausmateriaaleissa entisestään ja pakkausten kierrätettävyyttä parantaa edelleen.

”Nyt tutkimme esimerkiksi sitä, mitkä ovat paperietiketin kiinnittämisen vaihtoehdot muoviin, jotta materiaalien eroteltavuus olisi mahdollisimman helppoa”, Salmikuukka kertoo. ”Vaikka se ei tällä hetkellä ole mahdollista, niin parhaassa tapauksessa voisimme myös hyödyntää UPM:n sisäisiä sivuvirtoja pakkausmateriaalien biopohjaisina raaka-aineina.”

 

UPM Plywood auttaa tuotteidensa ja palveluidensa kautta myös asiakkaitaan toimimaan vastuullisesti. Lue lisää toimintamme vastuullisuudesta osoitteessa www.responsibilitymadeeasy.fi

 

Teksti: Janne Suokas