WISA Plywood-förpackningar är lätta att återvinna

Artikel 20.2.2020 13:00 EET

 

TU-161003-upm-otepaa-048.jpg

WISA Plywood-skivorna måste alltid levereras till våra kunder i perfekt skick. Bra förpackningar skyddar inte bara produkten under lagerhållning och transport, utan gör även kundens liv enklare när leveransen har tagits emot. Därför använder vi alltid material som är lätta att separera från varandra och som sedan kan återanvändas eller återvinnas.

 

”Vi försöker utforma våra förpackningar med hänsyn till den cirkulära ekonomin och miljön. Återvinningsprocessen måste göras så enkel som möjligt, eftersom kunderna vanligtvis återvinner WISA Plywood-förpackningsmaterial på anläggningen. Genom att välja rätt material och strukturer säkerställer vi att förpackningarna kan återvinnas och att produkterna skyddas och hanteras på ett säkert sätt”, säger Sirkku Salmikuukka, produktchef på UPM Plywood.

Endast återvinningsbart förpackningsmaterial

I UPM:s plywoodfabriker används två huvudsakliga förpackningsmetoder. Plywoodskivor i björk är förpackade på pallar med transparent sträckfilm, trä, kartong och pappersetiketter. Plywoodskivor i gran, som huvudsakligen används vid konstruktion och icke-visuella tillämpningar, binds helt enkelt ihop med plastband. Dessa standardförpackningsmodeller och användningen av de testade materialen sparar både tid och pengar för plywoodfabrikerna och kunderna.

”Vi kan främja återvinning genom att minimera antalet material som används och göra dem lätta att separera. Renheten hos de samlade förpackningsmaterialen påverkar kvaliteten på de återvunna råmaterial som tillverkas av det”, förklarar Salmikuukka.

Alla förpackningsmaterial som används för plywood kan återvinnas eller återanvändas. Kartong, papper och PET-plast som används i förpackningsband kan återvinnas med hjälp av allmänna återvinningsflöden för varje material.  Träet kan återanvändas som det är, som råmaterial. Det kan till exempel användas vid landskapsutformning eller kemisk mass- och pappersproduktion, eller som biobränsle.

Sträckfilm av LDPE-plast är ett utmärkt råmaterial för återvunnen plast. Det lim som används för att fästa pappersetiketterna på plywoodpallen lossas från LDPE-sträckfilmen i återvinningsprocessen.

”Beroende på det lokala återvinningssystemet innebär möjligheten för återvinning av sträckfilmen att kunderna till och med kan dra nytta av att sälja den för återanvändning som råmaterial”, påpekar Salmikuukka.

Utvecklingsarbetet fortsätter

Salmikuukka leder ett av de team som utvecklar förpackningarna som används av UPM Plywood. Teamet fokuserar för närvarande på förpackningarnas säkerhet, miljöaspekter och möjligheten att använda ansvarsfullt producerade biobaserade råvaror.

”Våra kunder är intresserade av förpackningsmaterial eftersom det pågår en hel del diskussioner om miljöpåverkan. Med anledning av EU:s lagstiftning och avfallsavgifter syftar utvecklingen av våra förpackningar dessutom till att minimera kostnaderna”, säger Salmikuukka.

Plastremmarna, kartongen och pappret som används i plywoodförpackningar är redan helt eller till största del tillverkade av återvunnet material. Virke är en biprodukt av träindustrin. Tyvärr finns det fortfarande inte återvunna råmaterial som är tillräckligt rena för att användas i produktionen av LDPE-sträckfilm för plywoodförpackningar. UPM Plywood strävar efter att hitta sätt att ytterligare öka andelen återvunna råmaterial som används i förpackningsmaterialet och öka återvinningen av förpackningen i allmänhet.

”Just nu undersöker vi exempelvis alternativ till klister för pappersetiketter för att göra det så enkelt som möjligt att separera etiketterna från plasten”, säger Salmikuukka. ”Även om detta ännu inte är verklighet skulle vi helst kunna använda våra interna biprodukter som biobaserade råmaterial i våra förpackningar.”

 

Text av Janne Suokas