Artikkeli | 11/10/2022 07:19:35 | 3 min Lukuaika

UPM:n vaneritehtaat luovat hyvinvointia paikallisyhteisöihin

WISA-vanerin valmistus tuottaa tehdaspaikkakunnilla työpaikkoja, tuloja ja toimeliaisuutta monien eri alojen ammattilaisille, yrityksille ja julkisyhteisöille.

UPM Plywoodin tehtaat Joensuussa, Kalsossa, Lappeenrannassa, Ristiinassa ja Savonlinnassa valmistavat WISA-tuotteita rakentamiseen, kuljetusvälineisiin ja teollisiin käyttökohteisiin Suomessa ja maailmalla. Vanerin valmistus ja toimitus asiakkaalle on monivaiheinen prosessi, joka alkaa puunhankinnasta metsässä ja etenee tehtaalla tapahtuvan valmistuksen ja sitä seuraavan kuljetuksen ja varastoinnin kautta tuotteen käyttökohteeseen.   

”Toiminnan luonteen vuoksi WISA-vanerin valmistus vaikuttaa paikallisyhteisöihin monella tapaa sekä  suoraan että välillisesti. Uusiutuvan puuraaka-aineen jalostaminen vanerituotteiksi perustuu pitkälti tuottavaan paikalliseen toimintaan, joka luo perushyvinvointia yhteiskuntaan”, UPM Plywoodin sidosryhmäsuhteiden johtaja Ari Voutilainen toteaa. 

UPM Plywood mittaa Suomen tehtaidensa paikallisia vaikutuksia eri mittareilla vuosittain. Tehtaiden ympäristövaikutuksista seurataan muun muassa kestävästi hankitun puuraaka-aineen osuutta (100-prosenttisesti sertifioitua), bioenergian osuutta tehtaiden lämmöntuotannossa (lähes 100 %) sekä vanerin valmistuksessa syntyvien sivutuotteiden ja jätteiden hyödyntämisastetta (100 %). 

Metsästä hyvinvointia monille  

Tehtaiden vaikutuksia paikalliseen talouteen puolestaan mitataan vuosittain Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen (Etla) määrittelemällä menetelmällä. Menetelmällä voidaan laskea toiminnan suorat ja välilliset vaikutukset muun muassa työllisyyteen, veroihin ja kulutukseen. Lisäksi seurannassa ovat puuraaka-aineen hankinnasta syntyvät vaikutukset.  

”UPM:n Suomen vaneritehtailla on yleisesti ottaen merkittävä vaikutus paikkakunnillaan. Jokainen tehdas työllistää suoraan kymmeniä tai satoja ihmisiä. Toiminta synnyttää suoria verotuloja kunnille, mikä osaltaan mahdollistaa koulutuksen kaltaisten peruspalveluiden rahoituksen tai investoinnit tieverkostoon ja muuhun infrastruktuuriin”, Voutilainen kertoo. 

”Tuotannon välilliset vaikutukset ovat usein vielä suurempia. Esimerkiksi tehtaiden puunhankinnasta syntyy tuloja yksityisille metsänomistajille. Valtaosa Suomen tehtaidemme tarvitsemasta puusta tulee vastuullisesti hoidetuista metsistä 100 kilometrin etäisyydeltä tehtaasta.” 

Merkittäviä välillisiä vaikutuksia syntyy myös siitä, että tehtaat hyödyntävät paikallisten yrittäjien palveluita. Lisäksi UPM:n työntekijät käyttävät ansaitsemiaan palkkatuloja paikallisissa kaupoissa ja liikkeissä sekä maksavat veroa asuinkunnilleen. 

Tehdaspaikkakunnille koituvien hyötyjen lisäksi WISA-vanerin valmistus tuo Suomeen vientituloja, sillä suurin osa tuotteista lähtee tehtailta asiakkaille eri puolille maailmaa. 

”Vastuullisuus näkyy meillä UPM Plywoodilla jokapäiväisessä toiminnassamme, oli kyse sitten vaikutuksistamme ympäristöön tai yhteiskuntaan. WISA-vanerin valitsemalla voi olla varma, että tuotteen valmistus on luonut hyvinvointia myös laajasti tehtaidemme porttien ulkopuolelle”, Voutilainen summaa. 

 

Teksti: Janne Suokas 

Artikkelin pääkuva: Tehdas herättää mielenkiintoa paikallisesti. Aika-ajoin järjestettävät tehtaiden avoimet ovet -tapahtumat sekä etenkin tehdaskierrokset ovat suosittuja. Kuva elokuulta 2022 Kalson viilutehtaan tehdaskierrokselta.

WISA-vanerin kuljetusten päästöt Suomessa vähenevät neljänneksellä
Artikkeli | 5 min

WISA-vanerin kuljetusten päästöt Suomessa vähenevät neljänneksellä

Lue lisää
UPM Pellos lahjoitti turvaliivit Ristiinan uudelle päiväkodille
Artikkeli | 1 min

UPM Pellos lahjoitti turvaliivit Ristiinan uudelle päiväkodille

Lue lisää
Jesper tahtoo muuttaa näkemyksesi vanerista
Artikkeli | 5 min

Jesper tahtoo muuttaa näkemyksesi vanerista

Lue lisää