Artikkeli | 09/19/2022 08:52:48 | 4 min Lukuaika

WISA-kuusivanerin keveys tekee rakentamisesta vaivatonta

WISA-Spruce on kevyt mutta luja ja jäykkä kuusivanerilevy erityisesti kantaviin rakenteisiin, kuten lattiaan, seinään ja kattoon. Keveys tuo monia etuja niin levyjen käsittelyssä, rakenneratkaisuissa kuin kuljetuksissakin.

WISA-Spruce-vanerilla on hihassaan useita rakentamista helpottavia valttikortteja: luja ja jäykkä vanerilevy sopii erinomaisesti kantaviin rakenteisiin ja kevyenä sitä on helppo käsitellä ja kuljettaa. Nämä ominaisuudet yhdistyvät WISA-Spruce-vanerissa käytetyn raaka-aineen ja rakenteen ansiosta.  

”WISA-Spruce-vanerin raaka-aineena käytetään suomalaista kuusta, joka on tiheydeltään kevyt puulaji. Lujuusominaisuuksiin vaikuttaa myös vanerin rakenne, jossa puuaines eli viilu muodostaa katkeamattoman, yhtenäisen alueen, joka ulottuu levyn reunasta reunaan”, UPM Plywoodin tuotepäällikkö Riku Härkönen kertoo. 

WISA-kuusivaneri on kevyt moniin muihin rakentamisessa käytettyihin puumateriaaleihin verrattuna. Koska se on luja ja jäykkä, riittää rakenteiden toteuttamiseen usein ohuempi levy kuin muilla materiaaleilla tehtynä. Esimerkiksi kantavan lattian rakentamiseen riittää yleensä 18 millimetrin WISA-Spruce-vaneri, kun taas lastu- tai OSB-levystä (Oriented Strand Board eli suurlastulevy) tarvitaan samojen lujuusvaatimusten täyttämiseksi 22 millimetriä paksu levy. 

  WISA-Spruce (18 mm) Lastulevy (22 mm) OSB-levy (22 mm)
Paino/m2* 8,1-8,5 kg 15,3-15,7 kg 13,3-13,5 kg

 

*Vertailussa on käytetty lattiakäyttöön tarkoitettujen rakennuslevyjen ilmoitettuja tuotetietoja. 

Rakennuslevyjen painolla on merkitystä, kun niitä siirrellään, käsitellään ja asennetaan työmaalla. Kyse on paitsi rakentajan fyysisestä kuormituksesta myös levynkäsittelyn vaatimasta työvoimasta – jaksaako levyä kantaa vielä iltapäivän puolellakin yksin vai tarvitaanko apuun toinen tai kolmaskin rakentaja? Kuusivanerin kohdalla kuormitus on jopa lähes puolet pienempi kuin esimerkiksi lastulevyllä ja OSB-levyllä. 

Työmaatyöskentelyn lisäksi WISA-Spruce-vanerin keveys vaikuttaa myös kuljetuksiin. Puulevyjä rakennuskäytössä määrittelevän EN 13986 -standardin mukaan vanerin on oltava tiheydeltään vähintään  400 kg/m3, kun taas lastulevyn ja OSB-levyn vähimmäistiheys on 600 kg/m3. Havuvanerin tiheys on tyypillisesti 460–520 kg/m3 eli se on huomattavasti lastu- ja OSB-levyjä kevyempää. Lisäksi samaan tilaan mahtuu enemmän 18-millisiä kuin 22-millisiä levyjä. Kun kyydissä on vähemmän painoa ja enemmän levyjä, kuljetukset ovat taloudellisempia ja vähäpäästöisempiä. 

Kuusivaneri on kevyt kantava rakenne

WISA-kuusivanerin keveydestä ja pienestä ominaispainosta on hyötyä myös rakenneratkaisuissa. Erityisesti kaupungeissa rakennusten elinkaarta voidaan jatkaa kustannustehokkaasti esimerkiksi lisäämällä siihen kerroksia. Rakenteiden massa voi vaikuttaa lisäkerrosten määrään ja siten hankkeen kannattavuuteen. Kevyemmät ratkaisut eivät myöskään rasita rakennuksen olemassa olevia vanhoja rakenteita. 

”Eräässä keskieurooppalaisessa saneerauskohteessa kuusivanerin käyttö ontelorakenteena mahdollisti kaksi lisäkerrosta, kun CLT-elementeillä (Cross Laminated Timber, monikerroslevy ristiin liimatuista laudoista) toteutettavassa vaihtoehdossa massa kasvoi niin suureksi, että lisärakentaminen olisi jäänyt yhteen kerrokseen”, Härkönen mainitsee esimerkkinä materiaalien keveyden merkityksestä.  

WISA-kuusivanerissa on vähän liimaa ja siitäkin puolet puun omaa ligniiniä 

WISA-vaneri on pohjasta pintaan yhtä ja samaa kuusta eikä sen raaka-aineena käytetä muita puulajeja. Tämä takaa levyjen tasaisen korkean laadun ja luotettavan teknisen suorituskyvyn.  

”Lisäksi kuusivanerin pinnat on helppo käsitellä ja niiden ulkonäkö on harmoninen, kun seassa ei ole muita havupuita”, Härkönen lisää. 

WISA-Spruce-vaneri valmistetaan UPM Pelloksen vaneritehtaalla Suomessa. Kaikki vanerin valmistukseen käytettävä kuusi tulee vastuullisesti hoidetuista suomalaisista metsistä tehtaan lähialueilta. Liimahartsin osuus WISA-kuusivanerilevystä on alle 3 prosenttia, joten uusiutuvan ja hiiltä varastoivat puun osuus levyssä on suuri. Tyypillisesti lastulevyissä liiman osuus lähentelee 10:tä prosenttia.  

WISA-Spruce-vanerilevyissä käytetään UPM Plywoodin omaa innovaatiota, WISA® BioBond -liimausteknologiaa. Kuusivanereiden liimassa vähintään 50 prosenttia fossiilisesta fenolista korvataan puun omalla luonnollisella liima-aineella, ligniinillä. Tämä alentaa WISA-kuusivanereiden elinkaaren ennestään alhaisia fossiilisia CO2-päästöjä, ja auttaa siten rakentajia saavuttamaan omat kestävän kehityksen tavoitteensa. 

Lue lisää WISA-Spruce-vanerin ominaisuuksista tuotekortista. 

Teksti: Janne Suokas 

WISA-vanerien alhaiset formaldehydipäästöt täyttävät puhtaan sisäilman vaatimukset
Artikkeli | 3 min

WISA-vanerien alhaiset formaldehydipäästöt täyttävät puhtaan sisäilman vaatimukset

Lue lisää
Yhteistyöllä kasvua pakkausteollisuudessa
Artikkeli | 3 min

Yhteistyöllä kasvua pakkausteollisuudessa

Lue lisää
WISA-vanerin kuljetusten päästöt Suomessa vähenevät neljänneksellä
Artikkeli | 5 min

WISA-vanerin kuljetusten päästöt Suomessa vähenevät neljänneksellä

Lue lisää