Artikel | 09/19/2022 08:52:19 | 4 min Lästid

De lätta WISA-plywoodskivorna av gran underlättar byggarbetet

WISA-Spruce är en lätt, men samtidigt stark och styv plywoodskiva av gran som särskilt lämpar sig för bärande konstruktioner, såsom golv, väggar och tak. Det finns många fördelar med en lätt skiva vid hanteringen av skivorna samt i konstruktionslösningar och transporter.

WISA-Spruce-plywood har flera trumfkort som underlättar byggandet: den starka och styva plywoodskivan lämpar sig utmärkt för bärande konstruktioner och eftersom den är lätt är den enkel att hantera och transportera. Dessa egenskaper kombineras i WISA-Spruce-plywooden tack vare den använda råvaran och strukturen.  

”Som råvara i WISA-Spruce-plywooden används finländsk gran, som är ett lätt träslag sett till täthet. Hållfasthetsegenskaperna påverkas också av plywoodens struktur, där virket, det vill säga faneren, utgör ett oavbrutet och sammanhängande område, som sträcker sig från kant till kant på skivan”, säger UPM Plywoods produktchef Riku Härkönen. 

WISA-plywood av gran är ett lätt trämaterial jämfört med många andra trämaterial som används vid byggande. Eftersom materialet är starkt och styvt, räcker det ofta med en tunnare skiva för att genomföra konstruktionerna än om man skulle använda andra material. Ta till exempel WISA-Spruce plywood av 18 millimeters tjocklek, vars styrka vanligtvis räcker för att bygga ett bärande golv, och jämför den med en OSB-skiva (Oriented Strand Board, det vill säga fiberriktade spånskivor) eller spånskiva med 22 mm tjocklek som skulle behövas för att uppfylla samma hållfasthetskriterier. 

  WISA-Spruce (18 mm) Spånskiva (22 mm) OSB-skiva (22 mm)
Vikt/m2* 8,1-8,5 kg 15,3-15,7 kg 13,3-13,5 kg

 

*Vid jämförelsen användes produktinformation om byggskivor avsedda för golv. 

Byggskivornas vikt har betydelse när de flyttas, hanteras och monteras på en byggplats. Förutom fysisk belastning på hantverkaren handlar det också om den arbetskraft som krävs för att hantera skivorna – orkar hantverkaren fortfarande bära en skiva ensam på eftermiddagen, eller behöver han hjälp av en annan eller till och med två andra hantverkare? Vad gäller granplywood är belastningen nästan hälften jämfört med till exempel en spånskiva eller en OSB-skiva. 

Utöver arbetet på byggplatsen inverkar den lätta WISA-Spruce-plywooden också på transporterna. Enligt standarden EN 13986, som definierar träbaserade skivor för användning i byggnader, ska plywood ha en täthet på minst 400 kg/m3, medan spånskivans eller OSB-skivans minsta täthet är 600 kg/m3. Barrplywood har vanligen en täthet på 460–520 kg/m3, det vill säga den är betydligt lättare än spånskivor och OSB-skivor. Dessutom ryms det fler 18 mm tjocka skivor i samma utrymme än 22 mm tjocka skivor. När skivorna väger mindre och är fler, är transporterna mer ekonomiska och utsläppen lägre. 

Granplywood har en lätt och bärande struktur 

Den lätta WISA-plywooden av gran med låg täthet är också en fördel i byggnadslösningar. I synnerhet i städer kan byggnadernas livscykel förlängas på ett kostnadseffektivt sätt till exempel genom att bygga fler våningar. Konstruktionernas massa kan påverka antalet tillbyggda våningar och således projektets lönsamhet. Lättare lösningar belastar inte heller gamla konstruktioner i byggnaden. 

”I ett saneringsobjekt i Centraleuropa gjorde användningen av granplywood i hålrumskonstruktioner det möjligt att bygga två extra våningar, medan massan i ett alternativ med CLT-element (Cross Laminated Timber, det vill säga flerskiktsskiva av korslimmat trä) blev så stor att man bara hade kunnat bygga till en våning”, nämner Härkönen som exempel på hur viktigt det är att materialet är lätt.  

WISA-plywood av gran innehåller litet lim och hälften av det är träets eget lignin 

WISA-plywood är gjord av gran från början till slut och inga andra träslag används som råvara. Detta garanterar att skivorna har jämn och hög kvalitet och att deras tekniska prestanda är tillförlitlig.  

”Dessutom är det enkelt att behandla granplywoodens ytor och utseendet är harmoniskt, eftersom inga andra barrträd är inblandade”, tillägger Härkönen. 

WISA-Spruce-plywooden tillverkas vid UPM:s plywoodfabrik i Pellos i Finland. All gran som används vid tillverkningen av plywood kommer från ansvarsfullt vårdade finländska skogar nära fabriken. Andelen limharts i en WISA-plywoodskiva av gran är mindre än 3 procent och därför har skivan en stor andel förnybart trä som lagrar kol. Andelen lim i spånskivor närmar sig vanligen 10 procent.  

WISA-Spruce-plywoodskivor limmas med WISA® BioBond-bindningstekniken, som är UPM Plywoods egen innovation. I limmet som används i granplywooden ersätts minst 50 procent av fossilbaserad fenol med träets eget naturliga bindemedel, lignin. Detta minskar de redan låga fossila CO2-utsläppen under WISA-granplywoodens livscykel och hjälper således byggare att uppfylla sina egna hållbarhetsmål. 

Läs mer om WISA-Spruce-plywoodens egenskaper på produktkortet. 

Text: Janne Suokas 

Låga utsläpp av formaldehyd från WISA-plywood uppfyller kraven för ren inomhusluft
Artikel | 3 min

Låga utsläpp av formaldehyd från WISA-plywood uppfyller kraven för ren inomhusluft

Läs mer
Växer sig starka tillsammans i förpackningsindustrin
Artikel | 3 min

Växer sig starka tillsammans i förpackningsindustrin

Läs mer
Transportutsläppen från WISA-plywood i Finland minskas med en fjärdedel
Artikel | 5 min

Transportutsläppen från WISA-plywood i Finland minskas med en fjärdedel

Läs mer