Stora granstockar från lokala skogar är den idealiska råvaran för UPM Pellos plywoodfabrik

UPM:s ekologiska WISA-plywood av gran, som används som golv-, vägg- och takmaterial, är en välbekant syn på byggarbetsplatser. De tre anläggningarna på UPM Pellos plywoodfabrik har levererat plywood till den globala marknaden i full utsträckning under de senaste åren.

För effektiv drift behöver UPM Pellos-fabrik ett konstant flöde av snabbt levererade färska stora stockar. Detta innebär att 70–80 lastbilslaster med granstockar körs genom Pellos fabriksport varje dag – en lastbil var tjugonde minut.

Kvaliteten på stockarna är avgörande för produktionseffektiviteten. Storleken, färskheten och längden på stockarna är särskilt viktig. Granstockar som har en toppdiameter på 30 cm exakt – inte mindre – och är 5,2 meter långa är optimala som råvara.

Ekologiska transportalternativ innebär färskt trä

För att säkerställa färskheten hos den träråvara som levereras till fabriken förvärvas granstockarna för plywoodproduktion från växtplatser nära fabriken. På så sätt blir träleveranskedjan till bruket kortast möjlig och träet förblir färskt. Trä transporteras huvudsakligen vägledes från ett område 150 kilometer från fabriken. Trä som kommer längre bortifrån flottas eller transporteras med järnväg.

Under sommaren, när vattenvägarna är fria från is, flottas trä till fabriken. Under flottningen ligger 90 procent av stockarna under vattenytan och håller sig därigenom färska längre. En flotte med stockar som bogseras av en bogserbåt motsvarar 400–500 lastbilslaster, vilket gör flottning till ett ekologiskt alternativ till vägtransporter, särskilt på längre sträckor

Hållbart trä av känt ursprung

UPM Forest är den enda leverantören av träråvara till UPM Pellos plywoodfabrik. All gran som används för tillverkning av plywood i fabriken kommer från ansvarsfullt förvaltade skogar i Finland.

På UPM ser vi till att skogarna växer mer än de avverkas, och att den biologiska mångfalden skyddas och förbättras. Skogarna förvaltas i enlighet med de principer för hållbar skogsförvaltning som är accepterade över hela världen.

För att säkerställa att varje enskild stock kommer från ansvarsfullt skötta skogar omfattas även virkesförsörjningen av trepartsverifierade spårbarhetscertifikat enligt FSC® och PEFC™. Det innebär att ursprunget för allt trä är känt.

Inget av den värdefulla träråvaran går till spillo. De återstående delarna av stockarna, som inte kan användas för att tillverka plywood, används som råvara för energi- och massaproduktion. 

WISA®-plywood av hög kvalitet bidrar till tids- och kostnadsbe­sparingar
Artikel | 5 min

WISA®-plywood av hög kvalitet bidrar till tids- och kostnadsbe­sparingar

Läs mer
Pekka bygger en skyddad plywoodstuga på den vindpinade stranden vid Östersjön
Artikel | 4 min

Pekka bygger en skyddad plywoodstuga på den vindpinade stranden vid Östersjön

Läs mer
Implementering av EU:s avskognings­förordning hos UPM Plywood
Artikel | 3 min

Implementering av EU:s avskognings­förordning hos UPM Plywood

Läs mer