Så bygger du ett golv med WISA®-granplywood

 

Enkla installationer av slitstarkt plywood

WISA®-granplywood är motståndskraftig mot slitage. Den är också lätt att hantera och enkel att installera.

Ta med skivorna till installationsområdet minst 24 timmar innan du börjar bygga golvet. Detta säkerställer att plywooden vänjer sig vid temperatur- och luftfuktighetsförhållandena och är tillräckligt torr för att kunna installeras. Använd nödvändiga arbetskläder och skyddsutrustning, såsom ögonskydd och arbetshandskar, vid installation.

Bygg grunden väl för att underlätta installationen. Bygg golvets ram med en spännvidd på 400 eller 600 mm om skivan är 2400 x 1200 mm. Kom ihåg att stödja golvet speciellt nära väggarna.

 

Förbered och planera

Börja lägga golvet från ett hörn och börja med en sullängdsskiva. Placera skivan ovanpå stöden som löper parallellt med väggen. Sponten placeras mot väggen.

Med hjälp av en kil lämna ett mellanrum på ca 5 mm mellan väggen och plywooden.

Se till att plywoodens kortsida placeras ovanpå ett stöd. Installera en skiva i taget och se till att noten och sponten går dit de ska. Såga den sista skivan i raden till lämplig storlek.

 

Fixa med lim

Använd lämpligt lim och lägg skivorna på plats.

 

Knacka försiktigt för att dra åt fogarna

Dra åt fogen genom att försiktigt hamra på den spontade och notade delen, men slå aldrig kanten direkt eftersom det kan förstöra kanten.

 

Fäst med lämpliga mellanrum

Använd försänkta skruvar vars längd ska vara 2,5 gånger tjockleken på plywoodskivan.

Fäst skivan med skruvar så att avståndet mellan skruvarna är 150 mm vid kanterna och 300 mm i mitten, där stödbalkarna är. Skruvarna måste sitta minst 10 mm från skivans kant.

 

Fortsätt att installera på stödbalkar

När du är klar med den första raden, följ ett förskjutet mönster i stil med murning. Du kan använda en kortare skiva för att börja den nya raden. Observera att skivan ska vara tillräckligt lång för att nå över tre stödbalkar.

 

Styvt och hållbart golv redo att färdigställas

Det färdiga golvet har inga trösklar och är redo för installation av den önskade slutliga ytan.