Så bygger du tak med WISA-Roof

 

Takläggning med hållbar och användarvänlig plywood

De tunga plywoodskivorna är lätta och enkla att hantera vid takläggning.

WISA-Roof lämpar sig väl som bärande underkonstruktion för bitumen- och plåttak. Den halkfria, grova granplywooden har behandlats med ett vattenlösligt träskyddsmedel som ger plywooden ett bra skydd under konstruktionen.

WISA-Roof har spont och spår på långsidorna, vilket underlättar monteringen och möjliggör en stark struktur.

 

Idealisk för bärande underkonstruktioner

Skivorna lämpar sig väl för svenskt byggande. De mäter 2400 x 1200 mm och är konstruerade för att bära last på en spännvidd på 600 mm.

 

Enkel montering med spontade och räfflade kanter

Montera den första skivan vid takfoten så att sponten pekar mot takåsen. Annläggning görs alltid så att den långa, spårade kanten är vinkelrät mot underlaget.

 

Planera och pussla ihop

För att underlätta arbetet är det bra att planera ordningen på skivorna i förväg. Du kan även börja med en sågad bit och använda den andra biten senare. Observera att den fyrkantiga kortsidan utan spontar alltid ska placeras på ett underlag.

Se till att det inte finns några skärningar mellan fyra fogar i skivan.

 

Försiktigt med mellanrummen

Lämna ett mellanrum på ca 2 - 3 mm mellan skivor vid skarvarna mellan fyrkantiga kanter för fuktrörelser. Lämna inga mellanrum mellan de långa, spontade och räfflade kanterna. 

 

Fäst och avsluta monteringen

Fäst skivorna lätt på plats först, och avsluta med att fästa dem i slutet. Använd 45 - 55 mm galvaniserade ringskaftspikar, skruvskaftspikar eller självgängande skruvar för att fästa. Avståndet mellan spikarna bör generellt vara 100 - 150 mm längs skivans kanter och 200 - 300 mm i mitten av skivan.

 

Njut av den halkfria ytan

Tack vare sin ytbehandling ger WISA-Roof ett bra skydd under konstruktion. Alla synliga delar bör behandlas vidare med en passande färg.