Utbyggnaden av Chudovo Plywood Mill fortsätter

29.3.2019 10:20 EET

I oktober förra året meddelade UPM att 50 miljoner euro skulle satsas på att expandera UPM Plywood Chudovos Fabrik. Projektet beräknas vara klart i slutet av 2019 och fortgår enligt tidsplanen.

Chudovo_aerial.jpg

”Byggnadsfasen är avklarad och vi har övergått till maskinmontering. Det är 18 maskinlinjer totalt, och just nu pågår monteringen av hälften av dessa för fullt. Vi kommer att kunna utnyttja den ytterligare kapacitet vi har planerat”, säger Mika Kekki, VD, Produktion & Drift, UPM Plywood. Projektet ökar anläggningens kapacitet med 45 000 kubikmeter till 155 000 kubikmeter årligen, och nya produkter tillkommer i sortimentet.

Projektet innebär även en möjlighet att ändra fabrikens bränslekälla från fossilbaserad till biotermisk. ”UPM:s investering innebär att vi kan använda fler biprodukter av virke som energikälla. Vi uppskattar att gasförbrukningen går ned från 80 procent till 30”, säger Kekki.

Gott samarbete gör att verksamheten kan fortsätta som vanligt

Många entreprenörer är inblandade i ett projekt av den här storleken. Enligt den senaste uppskattningen jobbade upp till 300 entreprenörer på plats. Att produktionen rullar på är ett bevis på gott samarbete. ”Vi är tacksamma för det goda samarbete vi har med projektteamet, personerna i fabriken och personalen på UPM Plywood. Det är tack vare dem som produktionen flyter på och orderna kan skickas ut som planerat.”

Kekki har även noterat att projektet är en succé ur ett säkerhetsperspektiv. Säkra metoder vid arbete på hög höjd samt säkerhetsrutiner prioriteras alltid. ”Vi har fått goda resultat från säkerhetsgranskningen. Det har inte förekommit några olyckor, delvis eftersom vi åtgärdade problem som upptäcktes i början av projektet.”

Kekki menar att UPM:s kunder har spelat en stor roll för att få projektet godkänt. ”Det är tack vare kundernas förtroende för UPM som den här typen av projekt godkänns. Vi är glada att efterfrågan på WISA-plywood växer och att vi kan uppfylla våra kunders behov bättre.”